TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

2% Z DANE PRE CVČ 

LETNÝ DENNÝ TÁBOR - PRIHLÁŠKY A PREHLÁSENIA TU <-----

CVČ Elán v Ružomberku

 

Žiaci súťažili v gymnastike

Ďalšou postupovou súťažou z produkcie našej oblasti športu a telovýchovy bolo okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiačok a žiakov základných škôl. V telocvičniach ZŠ Zarevúca si v akrobacii, preskoku, behu, šplhu, cvičení na hrazde a na lavičke (každá kategória mala vlastný program disciplín) zmeralo svoje gymnastické schopnosti 118 detí z deviatich škôl okresu. Na krajskom kole (20. apríla v Zákamennom) sa predstavia najlepšie družstvá v každej kategórii. Akiste nebude nezaujímavé poznamenať, že ZŠ Zarevúca vyšle na „kraj“ až tri kolektívy.

           

Šibi ryby udičkou

Ing. Tatiana Juhásová, pracovníčka našej oblasti prírodných vied a techniky a zároveň zástupkyňa riaditeľa CVČ, prišla pred časom so zaujímavým nápadom. Pridaj sa k nám – Šibi ryby udičkou – takýto názov dala chystanému podujatiu. To sa v spolupráci s mestom Ružomberok a Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu uskutočnilo na Bielu sobotu v areáli rybného hospodárstva v Štiavničke. Pre deti boli pripravené súťaže v hádzaní udicou na terč, poznávaní rýb a v závere dvojhodinového programu im boli ponúknuté ukážky miešania krmiva, ako aj výklad o rôznych typoch nástrah a ich používaní. Na vydarenej akcii, ktorej celkom prialo aj počasie, sme napočítali viac než sedem desiatok účastníkov. Premiéra dopadla možno až nad očakávanie dobre. Ing. Juhásová so svojou kolegyňou Mgr. Vierou Tokárikovou sú už teraz rozhodnuté, že podujatie pripravia aj o rok.

           

Matematická olympiáda

Matematickú olympiádu pre kategórie Z6, Z7, Z8 tradične organizujeme v spolupráci so ZŠ Klačno v ich priestoroch. Na nedávnom okresnom kole olympiády v tomto prírodovednom odbore (napísala už 61. ročník) súťažilo 91 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Z pohľadu „zainteresovaných“ vyučujúcich bola určite najviac spokojná Mgr. Daniela Babicová zo ZŠ Bystrická cesta, keď až dvaja jej žiaci sa stali celkovými víťazmi – v kategórii Z7 Boris Babic (spolu s Martinom Blaškom zo ZŠ s MŠ Liptovská Teplá) a v kategórii Z8 Oliver Michaľov. Celkovo bolo úspešných 15 riešiteľov.

           

Hviezdoslavov Kubín

Aj v tomto školskom roku sme obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín usporiadali v priestoroch Kultúrneho domu v Likavke spoločne s Liptovským Kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši. Tieto dva subjekty si za roky spolupráce vytvorili vskutku nadštandardný vzťah. A tento fakt výrazne ovplyvňuje aj celkovú klímu na súťaži. Tí čo sa jej v ostatnom ročníku Hviezdoslavovho Kubína (napísal už svoj 63. diel) nadýchli, unisono tvrdili, že bola opäť raz fascinujúca. Na dvojdňovom podujatí sa spolu predstavilo 107 recitátorov.

           

Carrol s wonderland s rekordnou účasťou

Rekordných 51 súťažiacich sa predstavilo na 9. ročníku okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky, rečňovačky, ukazovačky Carrol s wonderland pre žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorú oblasť spoločenských vied a kultúry usporiadala v našom objekte na ul. Plavisko. Je to jasný dôkaz, že o túto súťaž je medzi malými školákmi značný záujem. Väčšina interpretov preukázala peknú výslovnosť a tiež zaujímavé „herecké“ výkony, keďže pravidlá v tomto prípade povoľujú pri prednese pomáhať si mimikou, obrázkami či rekvizitami. Porota v zložení Miroslava Moravčíková, Martina Sabuchová a Danica Blašková to pri určovaní poradia veru nemala jednoduché...

                                      

Čo vieš o hviezdach?

Pedagogické pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline usporiadali v základnej škole na Bystrickej ceste tradičnú vedomostnú súťaž Čo vieš o hviezdach? pre žiakov základných škôl (ZŠ), osemročných gymnázií (OG) a študentov stredných škôl (SŚ).Pätnásť účastníkov v troch kategóriách prešlo tromi súťažnými kolami, ktoré pozostávali z riešenia písomných úloh a príkladov,  riešenia slepej mapy a z ústneho kola. Súťaž sa predtým uskutočnila vo viacerých regiónoch. Nás môže tešiť, že skúšajúci hodnotili vedomosti ružomberských školákov ako jedny z najlepších.

           

Ako nôž maslom...

Presne tak nejako prechádzalo družstvo študentiek ružomberského štátneho gymnázia krajským kolom v basketbale. Turnaj sa uskutočnil v „téosemnástke“ za opäť raz bezchybnej réžie pracovníčky našej oblasti športu a telovýchovy Ivety Macekovej. Dievčatá z gymnázia sídliacom na ulici Štefana Moyzesa sa so svojimi súpermi doslova pohrávali. „Rozcvičili sa“ na Obchodnej akadémii D.M. Janotu Čadca, ktorú zdolali 58:6. Potom už zahriate postupne deklasovali Gymnázium A. Bernoláka Námestovo 53:6, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina 44:10 a na záver svojej spanilej jazdy si vychutnali kolektív Bilingválneho gymnázia M. Hodžu Sučany po výsledku 34:4. Víťazný tím si tak vybojoval miestenku na Školské majstrovstvá Slovenska.

           

O víťazovi rozhodoval jeden gól

Mimoriadnou vyrovnanosťou sa vyznačovalo okresné kolo vo veľkom futbale študentov stredných škôl, ktoré sme usporiadali na umelom ihrisku ružomberského Mestského futbalového klubu. Až tri družstvá nazbierali rovnaký počet bodov – päť, a tak o poradí rozhodovalo skóre. V tomto ukazovateli boli najlepší reprezentanti Obchodnej akadémie. Zlato si však vybojovali o pomyselný vlások, presne o jeden strelený gól viac, ako napokon zaznamenala druhá Stredná odborná škola polytechnická. Vyjadrené konkrétnymi číslami: 5:1 – 4:1. Pohár za tretie miesto si odniesli chlapci zo štátneho gymnázia, poradie na štvrtom mieste uzatvára kolektív Gymnázia sv. Andreja.

           

„Trojlístok“ predmetových olympiád

Oblasť prírodných vied a techniky usporiadala v ostatnom období ďalšie tri olympiády. Okresné kolo Chemickej olympiády v ZŠ Sládkovičova (zúčastnilo sa ho 10 súťažiacich) malo hladký priebeh. Bezproblémovo sme zvládli aj okresné kolo Biologickej olympiády (päť súťažiacich), ktorého dejiskom boli naše priestory na Dončovej ulici. K nízkemu číslu mladých biológov treba poznamenať, že táto olympiáda je v celej jej komplexnosti jedna z tých najnáročnejších. Krajské kolo Geografickej olympiády (77 súťažiacich) sa takisto uskutočnilo na tradičnom mieste, v Katolíckej univerzite. Realizácia tejto súťaže je značne zložitá, najmä pre veľký počet kategórií. Organizačné súkolie sa však aj tu zhostilo svojej úlohy vysoko profesionálne. Všetkým trom spomenutým školám vyslovujeme za spoluprácu úprimnú vďaku.

           

Kreatívne dokreslené

Naše zariadenie je známe aj bohatou ponukou výtvarných súťaží. V tomto školskom roku sme však prišli s novinkou. Úloha nespočívala ako tradične na nakreslení obrázku na danú tému. Už samotný názov Kreatívne dokreslené napovedá, o čo v tomto prípade asi išlo. Na stanovený formát výkresu organizátor „položil“ vopred určený obrázok, voľba padla na schodište. Súťažiaci mali okolie tohto obrazca dokresliť podľa vlastnej fantázie ľubovoľnou technikou. A treba povedať, že väčšine sa to podarilo veľmi dobre. Slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktorú pripravila oblasť spoločenských vied a kultúry, sa uskutočnilo v našom objekte na ul. Plavisko.

           

Pytagoriáda v majestátnej Veľkej dvorane

Veľká dvorana Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku slúži predovšetkým na divadelné predstavenia, koncerty, konferencie, stužkové, plesy... Raz do roka sa v tomto objekte, kde sa snúbi zachovanie historického vzhľadu s modernými architektonickými prvkami, uskutočňuje podujatie úplne iného charakteru – Pytagoriáda. Okresné kolo tejto matematickej súťaže, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady, pripravili pedagogické pracovníčky oblasti prírodných vied o techniky Ing. Tatiana Juhásová a Mgr. Viera Tokáriková v stredu 15. marca. Sumárny počet mien vo výsledkových listinách v rámci štyroch kategórií predstavuje úctyhodné číslo 141. Hneď v nasledujúci deň spomenutá dvojica „režírovala“ okresné kolo Fyzikálnej olympiády, kategórie F. Jej dejiskom boli naše priestory na Dončovej ulici. Presný tucet súťažiacich sa pri riešení príkladov veru poriadne zapotil. Ich náročnosť bola až privysoká...

          

 

Dievčatá zo ZŠ Zarevúca na postup nedočiahli

V stredu 15. marca sme v športovej hale T-18 na Plavisku organizovali krajské kolo v basketbale žiačok základných škôl. V hre bolo aj naše „želiezko v ohni“ družstvo ZŠ Zarevúca. Dievčence pod vedením telocvikárky Dagmary Huťkovej Petrufovej začali turnaj veľmi dobre. Najprv si „vychutnali“ súperky zo ZŠ Makov 34:7, potom si bez väčších problémov poradili so ZŠ s MŠ Oravská Polhora 16:8. Tesná prehra s kolektívom Cirkevnej ZŠ R. Zaymusa Žilina 6:9 však odplavila postupový sen. Náš zástupca potom vo svojom záverečnom vystúpení podľahol aj ZŠ A. Dubčeka Martin 9:12 a napokon skončil na druhom mieste. O mimoriadnej vyrovnanosti turnaja svedčí aj to, že družstvá na druhej až štvrtej pozícii získali rovnaký počet bodov – štyri. Basketbalovým nádejám zo Žiliny budeme držať palce na Školských majstrovstvách Slovenska, aby čo najlepšie reprezentovali náš kraj.

           

Florbalisti zo ZŠ sv. Vincenta na „kraj“

Žiaci ZŠ sv. Vincenta si vybojovalo miestenku na krajské kolo vo florbale. Rozhodli o tom v kvalifikačnom zápase s najlepším družstvom liptovskomikulášskeho okresu ZŠ Okoličianska Liptovský Mikuláš po jednoznačnom víťazstve 7:1. Ich spolužiačkam sa až tak nedarilo. Tie mali za súpera kolektív zo ZŠ s MŠ J.D. Matejovie Liptovský Hrádok, ktorému podľahli 1:8. Oba zápasy sa odohrali na palubovke športovej haly T-18 na Plavisku. Iveta Maceková, hlavný organizátor eliminačných bojov, sa svojej úlohy zhostila opäť raz na výbornú.

           

Veľký vesmír v jednej miestnosti

Seriál nami organizovaných výtvarných súťaží pokračoval medzi deťmi obľúbenou témou o vesmíre. V okresnom kole súťaže Vesmír očami detí bolo do CVČ doručených spolu 252 prác, čo je o 26 viac ako v minulom školskom roku. Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou sa uskutočnilo vo štvrtok 9. marca v Björnsonovom dome. Najviac ocenených malých výtvarníkov bolo zo ZŠ Sládkovičova. Postupujúce práce budú zaslané do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove (vyhlasovateľ súťaže), kde odborná porota v rámci celoslovenského kola určí celkové poradie.

 

           

Memoriál Júliusa Ondečku

Presne 114 detí sa zúčastnilo na 7. ročníku Memoriálu Júliusa Ondečku v gymnastike. V prvý deň jarných prázdnin (pondelok 27. februára) to bolo v Sokolovni vskutku pôsobivé predstavenie gymnastických nádejí. Súťažilo sa v akrobacii, preskoku, cvičení na hrazde, v šplhu... Každá kategória podľa vlastného programu. V štartovnom poli mali, logicky, prevahu ružomberské deti, ktorým robili spoločnosť ich malí súperi zo ZŠ s MŠ Lisková, Gymnastického klubu Zákamenné (tradičný účastník memoriálu) a chlapci a dievčatá zo ZŠ J. A. Komenského Námestovo. Podujatie, aj v tomto roku zvládnuté na jednotku s hviezdičkou, je tradične v organizátorskej réžii TJ Sokol Ružomberok a nášho CVČ. 

 

           

Olympiáda mladých biológov

Domovským stánkom okresného kola Biologickej olympiády je v ostatných ročníkoch náš objekt na Dončovej ulici. Vo štvrtok 16. februára súťažila kategória C, ktorá sa delí na dve disciplíny – teoreticko-praktickú a projektovú časť. V prvej medzi štrnástimi súťažiacimi bol najlepší Krištof Kuniak zo ZŠ A. Hlinku Černová, v druhej spomedzi troch najväčší bodový sumár dosiahla Veronika Babalová z rovnakej školy. Mária Sliačanová, učiteľka černovskej „zéešky“ a v tomto prípade aj členka trojčlennej hodnotiacej komisie, mala po súťaži oprávnenú radosť. Aj túto akciu sme organizačne zvládli na výbornú.

                

Basketbalové osobnosti medzi školákmi

Bol to nápad nášho riaditeľa Pavla Svrčeka. Ešte na začiatku školského roka si dal za úlohu pripraviť nejakú zaujímavú besedu pre žiakov. A keďže Ružomberok je mesto silno basketbalové, orientoval sa práve týmto smerom. Pri hľadaní základnej školy (zámer bol cielený práve na deti týchto ročníkov), kde ju zrealizovať, tiež nemusel dlho premýšľať. Vlastne vôbec. „Vyhrala“ ZŠ Zarevúca, kde má basketbal peknú tradíciu a verme, že aj svetlú budúcnosť. Direktor sa spojil s riaditeľom spomenutej „zéešky“ Michalom Lazárom a ich spoločná debata trvala len pár minút. Po nej si kolegovia podali ruky, že, samozrejme, do toho idú. Zo strany Mestského basketbalového klubu (MBK) bolo oslovené trio tréner Juraj Suja a hráčky Zuzana Lázárová a Eva Kmeťová. Napokon v „nominácii“ došlo k jednej zmene, hlavného kouča nahradil jeho asistent Michal Porubčan. Dejiskom malej slávnosti bola školská knižnica a moderátorskej úlohy sa zhostil Peter Kravčák, známa a kľúčová postava ružomberskej mestskej televízie. „Odmala som mala rada pohyb. Bavil ma futbal i ďalšie kolektívne športy. Ale keď sa mi na hodine telocviku dostalo do rúk to oranžové čudo, doslova ma fascinovalo. Povedala som si, že zo mňa bude basketbalistka. Mala som vtedy osem rokov,“ odpovedala na prvú otázku „z pléna“ o svojich basketbalových začiatkoch Lázárová, za slobodna Brezániová, ktorá je v družstve MBK dlhoročnou kapitánkou. Peťo Kravčák umne, napokon aj taká bola dohoda, viedol besedu na výchovnej vlne. Podľa toho aj formuloval svoje doplňujúce otázky. Ako napríklad pri takejto závažnej téme. „Nikdy som nemala problém spojiť školu s basketbalom. Možno aj preto, že učenie mi vždy išlo ľahko,“ prezradila o sebe Kmeťová, ktorá to v štúdiu dotiahla až po získanie vysokoškolského diplomu. Dôležitosť vzdelania podčiarkol aj Porubčan, ktorý sa roky trénersky venuje aj mladým hráčkam. „Vždy im hovorím, že na prvom mieste je škola. Potom nasleduje basketbal. Ale ten treba robiť tiež s plnou vážnosťou a dávať mu, pokiaľ možno, čo najviac.“ Malých diskutérov zaujímalo aj to, či hráčky stále pociťujú pred zápasom nervozitu. „Určitá dávka nervozity je potrebná. V správnej miere vie športovca vybičovať k lepšiemu výkonu. Prílišný stres zasa môže pôsobiť úplne opačne,“ prakticky rovnako odpovedali obe basketbalistky. A pocity po prehre? „Veru, niekedy si aj poplačem,“ priznala sa Evka Kmeťová. Tá v jednej z ďalších odpovedí vyslovila aj svoj dosiaľ nesplnený sen. „Vždy som túžila hrať na olympiáde. Zatiaľ sa mi to nepodarilo. A vzhľadom na pribúdajúce roky, možno už ani nikdy nepodarí...“ Plánovaná hodinka sa naplnila. Nasledoval potlesk vďaky milým hosťom. Z besedy sme my „dospeláci“ odchádzali s dobrými pocitmi. Asi netreba vysvetľovať, prečo...

 

          

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Že je o históriu medzi našimi školákmi záujem, svedčí aj veľmi slušný počet účastníkov na okresnom kole Dejepisnej olympiády – 56. Aj tento ročník, v poradí deviaty, sme usporiadali v priestoroch ZŠ Zarevúca. Vedeniu školy na čele s jeho riaditeľom Michalom Lazárom za podanie pomocnej ruky smeruje naše úprimné poďakovanie. Olympiáda ukázala, že v rámci okresu najlepší mladí historici navštevujú Gymnázium sv. Andreja. Žiaci tejto školy zvíťazili v dvoch zo štyroch kategórií. Dvom trojčlenným porotám s prehľadom „šéfovali“ Karol Dzuriak a Simona Sliacka, obaja pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku.

 

          

Týždeň plný školského športu

Minulý týždeň akoby sa roztrhlo vrece s okresnými kolami športových súťaží. V stredu turnajový itinerár odštartovali študentky stredných škôl volejbalom. V telocvičniach Spojenej školy a Školy úžitkového výtvarníctva triumfovali dievčatá zo štátneho gymnázia. Mali to však poriadne ťažké, ich najvážnejší súper družstvo Školy úžitkového výtvarníctva nazbieralo rovnaký počet bodov – šesť. O deň na to išlo dokonca o dvojakciu. Kým v rovnakých telocvičniach „pod vysokými sieťami“ bojovali študenti, v športovej hale T-18 na Plavisku prebiehalo okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ. V prvom prípade sa celkovým víťazom stalo Gymnázium sv. Andreja, v tom druhom, ak sme to už takto zoradili, dievčence zo ZŠ Zarevúca. Piatok potom patrila „téosemnástka“ chlapcom ZŠ, ktorí si sem prišli zmerať svoje schopnosti v rovnakom športovom odvetví. Z basketbalovej abecedy sa dosiaľ najviac naučili žiaci ZŠ Zarevúca, ktorí už aj tak bohatú školskú vitrínu športových trofejí obohatili o ďalší pohár so zlatým leskom.

Pútavé masky na ružomberskom „zimáku“

Minulý rok vznikol v ružomberskom Centre voľného času (CVČ) Elán nápad usporiadať karneval, nie bežný, na „suchu“, ale na ľade. Realizácia myšlienky napokon vyznela vysoko pozitívne. Už tesne po skončení akcie, jednoznačne vydarenej, si pracovníci centra unisono povedali, že sa z toho pokúsia urobiť tradíciu. Karneval na ľade tak napísal v posledný deň minulého týždňa na Zimnom štadióne v Ružomberku svoj druhý diel. A išlo sa v intenciách toho lanského, veď skúsenosť ukázala, že nič zásadné netreba meniť. Asi stopäťdesiat korčuliarov po pár zahrievacích kolách spomalilo svoju rýchlosť. To vtedy, keď Iveta Maceková, v CVČ zastrešujúca šport a telovýchovu, sa im i ľuďom stojacim za mantinelmi prihovorila z mikrofónu. S krátkym privítaním a načrtnutím programu. Najočakávanejším okamihom bola promenáda masiek. Porote sa najviac páčili vojak, arabka, praveký človek, čertica, pirát, anjel... Všetci laureáti si za svoje dielka prevzali milé ceny. A jedna bola aj nad rámec protokolu. Malé dievčatko zamaskované za černošku, predtým akoby skryté, sa odrazu objavilo na správnom mieste.Réžia programu sa tak nachvíľu pozmenila, keď si „Afričanka“ prichádzala po špeciálne ocenenie. Potom sa opäť korčuľovalo, aby po nejakom čase nastala znovu pauza. Vyčlenená na vyťahovanie tombolových lístkov a následné odovzdávanie darčekov ich majiteľom. Tí, čo si našli cestu do stánku, ktorý sa za ostatné roky odel do vskutku pôsobivého šatu, neostali nepovšimnutí ani pri odchode. Každý dostal sladkosť na cestu domov. Možno malá pozvánka na ďalší, už tretí, ročník Karnevalu na ľade.

 

            

 

Geografická olympiáda

V ostatných rokoch je už tradíciou, že okresné kolo Geografickej olympiády organizujeme v priestoroch ZŠ Sládkovičova, s ktorou, takisto ako s ostatnými školami v meste, máme nadviazanú výbornú spoluprácu. Odborná komisia v zložení Martin Remenár (predseda) Martina Domiterová, Daniela Račevová, Martin Mihálik, Viera Říhová sa svojej úlohy zhostila s prehľadom. Robilo sa im o to ľahšie, že v pedagogických pracovníčkach CVČ Viere Tokárikovej a Tatiane Juhásovej, „režisérok“ súťaže, majú zakaždým pevnú oporu. Na okresnom kole si vedomosti z tejto vednej disciplíny v troch kategóriách porovnávalo spolu 75 žiakov.

 

           

Fašiangový Karneval

Vo štvrtok 2. februára bolo v Špeciálnej základnej škole v Malých Tatrách veselo aj naším pričinením. Tradičný Fašiangový karneval sme okorenili zaujímavými súťažami. Tí najlepší dostali za odmenu ceny a sladkosti. Spolupráca CVČ Elán a spomínanej školy trvá už pekných pár rokov. V tých ostatných tiež v pravidelnej záujmovej činnosti. Aj v tomto školskom roku v každý pondelok a utorok tam naše pedagogické pracovníčky vedú počítačové krúžky.

 

           

Matematická olympiáda

Ďalšou nami organizovanou postupovou súťažou bolo okresné kolo v Matematickej olympiáde. Ako tradične, aj v tomto školskom roku sa k slovu najprv dostali piataci a deviataci. V prvej kategórii (43 súťažiacich) bol najlepší Filip Bajaček zo ZŠ Zarevúca, v druhej (14) najviac bodov nazbieral Ján Buliak z Gymnázia sv. Andreja. Úspešných riešiteľov bolo spolu 22. Olympiáda sa uskutočnila v elokovanom pracovisku ZŠ Bystrická cesta na Dončovej ulici. Vedeniu školy za ústretovosť patrí naše úprimné poďakovanie.

 

           

Súťažili o najkrajšiu karnevalovú masku

Žiaci zo ZŠ Bystrická cesta, konkrétne z elokovaného pracoviska na Dončovej ulici, sú v našom CVČ už ako doma. Veď to majú len cez cestu... Naposledy nás navštívili v posledný januárový a v prvý februárový deň. Najprv to boli deti z 1. D, po nich tretiaci tiež z „déčky“. Pre obe skupiny pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky pripravili rovnakú súťaž – O najkrajšiu karnevalovú masku. Úloha znela ľubovoľnou technikou vyzdobiť vopred vystrihnutú masku z tvrdého papiera. Porota vyhodnotila po tri najkrajšie dielka. Najlepší si so sebou odniesli diplomy a vecné ceny.

 

           

Prvenstvo pre žiakov ZŠ sv. Vincenta

Víťazom okresného kola vo florbale žiakov základných škôl sa stala ZŠ sv. Vincenta. Chlapci tejto školy tak zopakovali minulotýždňový úspech svojich spolužiačok na podujatí rovnakého rangu, keď vo finále si poradili s tímom štátneho gymnázia 2:0. Úspešné kolektívy v boji o účasť na krajskom kole vyzvú najlepšie celky z liptovskomikulášskeho okresu. Dejiskom oboch turnajov bola športová hala T-18 na Plavisku.

 

                                           

Na šampionát Košičanky, naše gymnazistky druhé

Nakoniec sa o všetkom rozhodlo hneď v úvodnom zápase. Dievčatá z ružomberského štátneho gymnázia v ňom podľahli Športovému gymnáziu Košice 18:29. Na neoficiálne majstrovstvá sveta v basketbale študentiek stredných škôl (na prelome apríla a mája v chorvátskom Poreči) tak budú Slovensko zastupovať basketbalové nádeje z východu. Kvalifikačný turnaj o jedinú miestenku na svetový šampionát pri účasti štyroch prihlásených školských družstiev pod záštitou Slovenskej asociácie športu na školách zorganizovalo v uplynulý piatok v Koniarni Centrum voľného času Elán za priam nadštandardnej pomoci ružomberského Mestského basketbalového klubu. A ako sa všetci prítomný unisono zhodli, na špičkovej úrovni. Svojou prítomnosťou turnaj poctili aj viceprimátor mesta Michal Slašťan a čestný predseda Slovenskej asociácie športu na školách Anton Javorka. Poradie: 1. Športové gymnázium Košice, 2. štátne gymnázium Ružomberok, 3. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice, 4. Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava.

 

           

Mladí nemčinári v akcii

Dva dni po okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku bola tanečná miestnosť nášho centra na Plavisku dejiskom jazykovej súťaže rovnakého rangu, v tomto prípade išlo o nemčinu. Členovia odbornej poroty v zložení Ľudmila Drusková (predsedníčka), Jana Štrbová, Alžbeta Valihorová a Janka Šalantayová už pred samotnou súťažou v spoločnej debate konštatovali, že test, ktorý bol prvou „disciplínou“, je mimoriadne náročný. Kompetentní by sa nad tým mali rozhodne zamyslieť. Počty súťažiacich na Olympiáde v nemeckom jazyku v našom okrese (a určite aj v iných) v ostatných rokoch totiž dosť dramaticky klesali. A takýto trend by mohol mať pre žiakov i ich učiteľov demotivujúci efekt. Okrem spomínaného testu žiaci absolvovali počúvanie a čítanie s porozumením, voľný rozhovor a prácu s obrázkom. V kategórii 1 A (4.-7. roč. ZŠ) sa z prvenstva tešila Júlia Hatalová zo ZŠ Klačno, v kategórii 1 B (7.-9. roč. ZŠ) bola najúspešnejšia Monika Matajová z rovnakej školy.

 

           

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Prvou nami zorganizovanou postupovou súťažou v novom kalendárnom roku bolo okresnékolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch CVČ na Plavisku si vedomosti z tohto„najsvetovejšieho“ jazyka porovnávalo v dvoch kategóriách spolu 25 žiakov. „Viem, že súťaž sosebou prináša aj nevyhnutnú dávku napätia či istej nervozity. Želám vám však, aby ste si dnešnúsúťaž pokiaľ možno čo najviac užili a využili všetky vedomosti, ktoré ste nadobudli. Keďže ste tu, jejasné, že angličtina vás baví. Bolo by pekné, ak by vás táto záľuba sprevádzala celým životom,“povedal vo svojom príhovore počas slávnostného otvorenia riaditeľ centra Pavol Svrček. V kategórii1 A (4.-7. roč. ZŠ) zvíťazila Miriam Pavúková zo ZŠ Klačno, v kategórii 1 B (8.-9. roč. ZŠ) bolanajlepšia Frederika Weissová zo ZŠ Bystrická cesta.

 

           

Ešte pred Vianočnými prázdninami...

Súťaž O najkrajšiu čapicu bola našou poslednou v roku 2016. V klubovni na Dončovej smeprivítali prváčikov zo „zéešky“, ktorej budova sídli na rovnakej ulici. Deťúrence vytvorili vkusné dielka,bolo vidieť, že majú fantáziu i šikovné ručičky. Porota vyhodnotila päť najpútavejších čapíc a ich tvorcovia boli za ne odmenení cenami a diplomami. Pred odchodom sa malí „návštevníci“ poďakovali vianočnou pesničkou.

 

           

Vianočná latka

Seriál našich podujatí viažucich sa k najkrajším sviatkom roka pokračoval Vianočnou latkou, pretekmi v skoku do výšky. Ako tradične, aj teraz išlo o dva samostatné „podniky“ – pre študentov SŠ a žiakov ZŠ. Kým v prvom prípade sa v telocvični Gymnázia sv. Andreja pretekalo v komornej atmosfére (v hre boli výlučne študenti z tamojšej školy), o deň neskôr 15. decembra sa v telocvični ZŠ Zarevúca stretlo rovných sedem desiatok školákov, ktorým robili spoločnosť aj dvaja muži Miroslav Ondrejka a Martin Tabak, obaja telocvikári. Obe súťaže mali hladký priebeh, aj štvorhodinový „maratón“ na Zarevúvej. Aj výraznou zásluhou hlavných rozhodcov Martina Bobríka (SŠ) a Kataríny Svrčanovej (ZŠ).

 

           

Stretnutie s koledami

Predvianočné obdobie v našom meste tradične spestruje aj súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ okresu Stretnutie s koledami. V utorok 13. decembra podujatie v Kine Kultúra napísalo svoj 24. diel. Na pódiu sa v jednotlivých kategóriách prezentovalo celkovo 91 súťažiacich, ktorí sa snažili zaujať hľadisko a zvlášť odbornú porotu v zložení Monika Halušková, Mária Lofajová a Miroslava Mudičková. Súťaž bola v réžii oblasti spoločenských vied a kultúry a po všetkých stránkach ju možno hodnotiť ako vydarenú.

 

                       

 

Popoludnie s Elánom vyplnilo Bingo

Klubovňa nášho centra voľného času na Dončovej ulici vo štvrtok minulého týždňa opäť patrila našim susedom z druhej strany cesty. Žiaci ŠKD ZŠ Bystrická cesta (Dončova) si k nám prišli vyplniť hodinku súťažou Bingo. Malí súťažiaci si za snahu zaslúžia pochvalu. Všetci si od nás odnášali pekné dojmy a tí najšikovnejší aj vecné ceny a diplomy. Cyklické podujatia v rámci projektu Popoludnie s Elánom, ktoré ponúkajú pracovníčky oblasti techniky a prírodovedy, sa tešia značnej obľube.

 

          

Športová hala T-18 v znamení aerobiku

V „téosemnástke“ na Plavisku zorganizovala oblasť športu a telovýchovy ďalšie podujatie z itinerára školských športových postupových súťaží. Palubovka patrila tento raz študentkám stredných škôl v rámci krajského kola v aerobiku. Súťažiace postupne absolvovali štyri štyridsaťminútové bloky v poradí Zumba, aerobik, Tae Bo a Dance Aerobik. Víťazkou sa stala Aneta Šteinigerová z Gymnázia J.M. Hurbana Čadca. Nás teší, že v najlepšej desiatke postupujúcej na Školské majstrovstvá Slovenska, sú aj dve Ružomberčanky, obe študentky štátneho gymnázia, Soňa Slimáková a Paula Hohrová.

                                                            

 

Technická olympiáda (tradične) s hladkým priebehom

Okresné kolo Technickej olympiády (ide vlastne súbežne o dve okresné kolá, okresu Ružomberok a okresu Liptovský Mikuláš) od jeho vzniku organizuje naša oblasť prírodných vied a techniky a Stredná odborná škola polytechnická. Súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií napísala v prvý decembrový deň svoju siedmu kapitolu. Víťazmi rámci nášho okresu v A- kategórii sa stali Adrián Repa a Timotej Kútnik zo ZŠ Zarevúca. V B-kategórii bol najlepší Matúš Bystričan z tej istej školy. Väčšina žiakov preukázala hlboké teoretické vedomosti i pozoruhodnú zručnosť. Pochvalu si zaslúžia aj organizátori za dôslednú prípravu súťaže aj za jej bezproblémový priebeh.

 

          

Krajší život bez drog

V rámci našej bohatej ponuky akcií sa značnej obľube tešia aj výtvarné súťaže. Tá ostatná niesla názov „Krajší život bez drog...“ a bola vypísaná pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v utorok 29. novembra v priestoroch Bjornsonovho domu, kde sa vždy cítime ako doma. Je potešiteľné, že na akte boli prítomní všetci pozvaní laureáti. Výstava prác potrvá do konca januára nového roka. Súťaž organizačne zabezpečila oblasť spoločenských vied a kultúry.

          

Trojakciové repete

Akoby cez kopirák... Po utorku minulého týždňa sme tento štvrtok (24. novembra) pripravili opäť tri podujatia. A všetky sa časovo prevažne prekrývali. V objekte na Plavisku sa v upravenej tančiarni stretli žiaci 4. ročníkov ZŠ na ôsmom pokračovaní okresnej súťaže v anglickom jazyku English primary marathon. Špecializovaná herňa na Žilinskej ceste bola dejiskom okresného kola v stolnom tenise žiakov ZŠ, na konci ktorého sa z celkového víťazstva a postupu na „kraj“ tešili chlapci zo ZŠ Zarevúca. Trojlístok akcií doplnila Malá prírodovedná olympiáda v CVČ na Dončovej ulici pre prvákov z druhej strany ulice, zo ZŠ Bystrická cesta (Dončova).

 

          

 

V plnej permanencii...

V utorok 15. novembra boli pedagogické pracovníčky nášho centra vskutku v plnej permanencii. V jednom dni, presnejšie počas jeho dopoludnia, zorganizovali až tri podujatia. V tanečnej miestnosti na Plavisku sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, pod ňou, v telocvični, súperili študenti a študentky o miestenky do krajského kola vo florbale. V ZŠ Bystrická cesta sme pre 2. stupeň základných škôl usporiadali Astrostop 2016, obľúbenú astronomickú vedomostnú súťaž.

     

           

Šípkársky turnaj v CVČ

Popoludnie s Elánom, kontinuálny projekt oblasti prírodných vied a techniky, mal ďalšie pokračovanie vo štvrtok 10. novembra. Našimi hosťami boli deti z ŠKD ZŠ Bystrická cesta, konkrétne „susedia“ z druhej strany ulice, aby si zasúťažili a súčasne sa zabavili v hádzaní šípok na elektronický terč. Malí žiačikovia brali turnaj veľmi vážne, každý jeden sa snažil mieriť čo najpresnejšie. Motiváciou boli i pekné ceny pre tých najlepších.

 

           

Halloween Party v Eláne

V posledný októbrový deň sa členovia našich tanečných záujmových útvarov stretli v objekte na Plavisku na Halloween Party. Hneď po otvorení prišiel zlatý klinec programu – promenáda v maskách a vyhodnotenie desiatky najlepších. Nasledovala tanečná zábava a spálené kalórie si v prestávke účastníci mohli doplniť nachystaným občerstvením a chuťové kanáliky pohladiť aj halloweenským prípitkom. Ďalší blok vyplnili zábavné a tanečné súťaže a záver pútavého päťhodinového deja bol v znamení diskotéky. Podujatie pripravila oblasť spoločenských vied a kultúry.

          

 

Každým slovom krok k umeniu

Literárna súťaž Každým slovom krok k umeniu, ktorú organizačne zastrešuje oblasť spoločenských vied a kultúry, preukazuje svoju životaschopnosť. V aktuálnom školskom roku, keď súťaž napísala svoju 3. kapitolu, sa do nej zapojilo dvanásť ZŠ okresu s celkovým počtom prác 349. V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 46 prác v troch kategóriách. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch CVČ na Plavisku. „Som veľmi rád, že táto súťaž sa teší čoraz väčšiemu záujmu. Popri svojej práci v našom centre sa venujem aj novinárskej činnosti. Preto veľmi dobre viem, aké je neraz ťažké napísať dobrý článok. O to väčšia je spokojnosť autora, keď sa mu vydarí a sám má z toho dobrý pocit. V takejto situácii ste sa ocitli určite aj vy. Želám vám, aby vás písanie bavilo aj naďalej a verím, že s viacerými z vás sa stretneme aj pri dekorovaní najlepších o rok,“ povedal vo svojom príhovore riaditeľ CVČ Elán Pavol Svrček.

             

 

Opäť vydarené „Sidorovo“

To, aké bude počasie počas Behu okolo Sidorova, akoby bolo zakaždým dohodnuté medzi organizátormi a samotným nebom. V súvislosti s nedeľňajším, už 13. ročníkom podujatia, to k takémuto uvažovaniu silno zvádza. Predtým niekoľkodňové lejaky, aby v pravej chvíli nastala výrazná zmena. Po tom, čo ustúpila ranná hmla, jej miesto zaujali slnečné lúče a všetko to bolo dekorované nádhernou modrou oblohou. Pre bežcov, ktorí súperili v lone prekrásnej prírody, priam rozprávkové podmienky. Hlavnú 13-kilometrovú trať so štartom a cieľom pár metrov povyše Hotela Áčko najrýchlejšie absolvoval Poliak Jan Wydra v čase 48:51 min, víťaz kategórie do 49 rokov. Svoje úlohy opäť raz výborne zvládli hlavní organizátori naše CVČ a Bežecký spolok Ruža, ktorým podali pomocnú ruku mesto Ružomberok a Olympijský klub Liptova.

 

           

 

 

Malá prírodovedná olympiáda

Pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky v rámci obľúbených Malých prírodovedných olympiád zavítali do ZŠ Klačno. Svoj „výjazd“ využili na súťaže v dvoch triedach, najprv v 1.A a nasledujúcu vyučovaciu hodinu v 1. B. Prváčikovia mali za úlohu určovať rôzne tvary, rozpoznávať kvety, riešiť hlavolam, správne sa zorientovať v bludisku či vedieť odpovedať na otázky súvisiace s pojmom ekosystém. Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami a diplomami. No naprázdno neobišiel nikto, všetci súťažiaci, spolu ich bolo 35, dostali sladkú odmenu.

                                                                         

 

Víťazom študenti Obchodnej akadémie

Na porade vedúcich jednotlivých družstiev, asi štvrťhodinu pred slávnostným otvorením, padla aj otázka, kto je vlastne favoritom turnaja. Pätica zainteresovaných sa unisono zhodla, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa okresné kolo vo florbale študentov stredných škôl bude niesť v znamení vzácnej vyrovnanosti. Mali pravdu. Medzi tímami na prvom až štvrtom mieste boli minimálne rozdiely,výkonnostné i bodové. Napokon sa z prvenstva a z postupu do regionálneho kola tešili chlapci z Obchodnej akadémie. Išlo o tretiu školskú športovú postupovú súťaž v aktuálnom školskom roku z produkcie oblasti športu a telovýchovy nášho CVČ.

 

           

 

 

Blankytná obloha vyšperkovaná šarkanmi

Pedagogické pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky pre nepriaznivé počasie plánovaný termín tradičnej Šarkaniády dvakrát posunuli. Ako sa napokon ukázalo, urobili veľmidobre. V ostatné sobotňajšie predpoludnie prinieslo, aspoň v týchto zemepisných šírkach, nádhernépočasie. Nad Kalváriou, kde sa akcia uskutočňuje, sa pýšila obloha svojou blankytnou farboua všetku tú nádheru ešte vyšperkovali šarkany, ktoré zdola ovládali malí súťažiaci. Tých sa zišlo okolostovky a minimálne rovnaký počet by sme napočítali aj v radoch rodičov. Deťúrence si domovokrem pekných spomienok odnášali aj diplom, hračku a tiež nejakú tú sladkosť.

 

Študenti štátneho gymnázia s vysokými ambíciami

V utorok 11. októbra bolo v špecializovanej herni na Žilinskej ceste živo. O ruch sa „starali“ študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa tu stretli na okresnom kole v stolnom tenise. Asi štvorhodinový program, za režisérskej taktovky oblasti športu a telovýchovy nášho CVČ, priniesol viacero zaujímavých a kvalitných zápasov. Medzi dievčatami bolo najúspešnejšie družstvo Gymnázia sv. Andreja. V kategórii chlapcov s prevahou triumfoval kolektív štátneho gymnázia, ktorý vzhľadom na svoj potenciál, by to v tomto školskom roku mohol dotiahnuť ďaleko...

                                                                     


Aj technické krúžky už v plnom tempe

 

     Začiatkom októbra sme zahájili aj pravidelnú záujmovú činnosť. Celkovo sme otvorili 114 záujmových útvarov a počet prihlásených členov v nich predstavuje akiste slušné číslo – 1565. V akcii elektrotechnici, modelári a deti na krúžku Legostavbár.

 

            

 

Súťaž o najkrajšieho šarkana

Vo štvrtok 6. októbra zavítali do nášho centra na Dončovej ulici žiaci ŠKD Bystrická cesta,  kdepracovníčky oblasti techniky a prírodovedy pre nich pripravili Súťaž o najkrajšieho šarkana.

Pastelky, lepidlo, špagát, krepový papier či kúsky tkaných a netkaných textílií boli pomôcky, z ktorých deti vytvorili vskutku milé dielka. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.Súťaž bola prvýmpodujatím v tomto školskom roku v rámci tradičného „Popoludnia s Elánom“.Začala sa žiacka Florbalová liga

     V pondelok 3. októbra úvodným kolom odštartoval už 8. ročník Florbalovej ligy žiakov ZŠ, ktorého organizátorom je oblasť športu a telovýchovy. V aktuálnej edícii je v hre osem družstiev: Gymnázium sv. Andreja, ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače, ZŠ sv. Vincenta, ZŠ Liptovská Osada, ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Černová a dva celky Meteníkov Likavka, A a B.

Základná časť súťaže potrvá do 3. apríla budúceho roka, pričom každé kolo sa v športovej hale T-18 na Plavisku uskutoční vždy v prvý pondelok v mesiaci so začiatkom o 14. hod. Semifinálové zápasy sú  naplánované na 15. mája a liga vyvrcholí 5. júna stretnutiami o konečné 5.-8. miesto, súbojom o bronzové medaily a bodku dá finálový duel o celkového víťaza. Titul obhajuje kolektív ZŠ sv. Vincenta.

Výsledky 1. kola:  Gymnázium sv. Andreja – ZŠ Liptovská Osada 7:5, ŽŠ J. Hanulu Liptovské Sliače – ZŠ Bystrická cesta 1:6, ZŠ Sv. Vincenta – ZŠ Černová 10:3, Meteníci Likavka B – Meteníci Likavka A 1:12. 


Odštartovali sme cezpolákom

     

     Úvodné podujatie školských športových postupových súťaží v školskom roku 2016/2017 patrilo tradične okresnému kolu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl a študentov stredných škôl. Že v malebnom prostredí Hrabovskej doliny išlo o

masovú akciu, svedčí aj počet pretekárov – presne 158.
Trať merajúcu 1200 metrov okolo vodnej nádrže absolvovali dievčatá    a chlapci ZŠ raz, študentky odbehli dve kolá a študentov čakala porcia    troch okruhov. Súperenia vo všetkých kategóriách boli zaujímavé, vo viacerých prípadoch sa o konečnom umiestnení rozhodovalo až    v posledných metroch pred cieľom. Organizačne boli preteky zvládnuté    na jednotku. Aj vďaka partii bývalých atlétov v pozícii rozhodcov, mestskej polícii a tiež dvojici zdravotníčok-maturantiek zo Strednej    zdravotnej školy M.T. Schererovej.
V stredu 28. septembra to bolo určite vydarené podujatie. Škoda len  že,  že v čase jeho konania sa slniečku akosi nedarilo predrať sa cez    zatiahnutú oblohu. Určite prišlo o veľa...