TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

PONUKA ZÚ NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 - ŽIADOSŤ

KARNEVAL NA ĽADE

CVČ Elán v Ružomberku

 

Týždeň plný školského športu

Minulý týždeň akoby sa roztrhlo vrece s okresnými kolami športových súťaží. V stredu turnajový itinerár odštartovali študentky stredných škôl volejbalom. V telocvičniach Spojenej školy a Školy úžitkového výtvarníctva triumfovali dievčatá zo štátneho gymnázia. Mali to však poriadne ťažké, ich najvážnejší súper družstvo Školy úžitkového výtvarníctva nazbieralo rovnaký počet bodov – šesť. O deň na to išlo dokonca o dvojakciu. Kým v rovnakých telocvičniach „pod vysokými sieťami“ bojovali študenti, v športovej hale T-18 na Plavisku prebiehalo okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ. V prvom prípade sa celkovým víťazom stalo Gymnázium sv. Andreja, v tom druhom, ak sme to už takto zoradili, dievčence zo ZŠ Zarevúca. Piatok potom patrila „téosemnástka“ chlapcom ZŠ, ktorí si sem prišli zmerať svoje schopnosti v rovnakom športovom odvetví. Z basketbalovej abecedy sa dosiaľ najviac naučili žiaci ZŠ Zarevúca, ktorí už aj tak bohatú školskú vitrínu športových trofejí obohatili o ďalší pohár so zlatým leskom.

Pútavé masky na ružomberskom „zimáku“

Minulý rok vznikol v ružomberskom Centre voľného času (CVČ) Elán nápad usporiadať karneval, nie bežný, na „suchu“, ale na ľade. Realizácia myšlienky napokon vyznela vysoko pozitívne. Už tesne po skončení akcie, jednoznačne vydarenej, si pracovníci centra unisono povedali, že sa z toho pokúsia urobiť tradíciu. Karneval na ľade tak napísal v posledný deň minulého týždňa na Zimnom štadióne v Ružomberku svoj druhý diel. A išlo sa v intenciách toho lanského, veď skúsenosť ukázala, že nič zásadné netreba meniť. Asi stopäťdesiat korčuliarov po pár zahrievacích kolách spomalilo svoju rýchlosť. To vtedy, keď Iveta Maceková, v CVČ zastrešujúca šport a telovýchovu, sa im i ľuďom stojacim za mantinelmi prihovorila z mikrofónu. S krátkym privítaním a načrtnutím programu. Najočakávanejším okamihom bola promenáda masiek. Porote sa najviac páčili vojak, arabka, praveký človek, čertica, pirát, anjel... Všetci laureáti si za svoje dielka prevzali milé ceny. A jedna bola aj nad rámec protokolu. Malé dievčatko zamaskované za černošku, predtým akoby skryté, sa odrazu objavilo na správnom mieste.Réžia programu sa tak nachvíľu pozmenila, keď si „Afričanka“ prichádzala po špeciálne ocenenie. Potom sa opäť korčuľovalo, aby po nejakom čase nastala znovu pauza. Vyčlenená na vyťahovanie tombolových lístkov a následné odovzdávanie darčekov ich majiteľom. Tí, čo si našli cestu do stánku, ktorý sa za ostatné roky odel do vskutku pôsobivého šatu, neostali nepovšimnutí ani pri odchode. Každý dostal sladkosť na cestu domov. Možno malá pozvánka na ďalší, už tretí, ročník Karnevalu na ľade.

 

            

 

Geografická olympiáda

V ostatných rokoch je už tradíciou, že okresné kolo Geografickej olympiády organizujeme v priestoroch ZŠ Sládkovičova, s ktorou, takisto ako s ostatnými školami v meste, máme nadviazanú výbornú spoluprácu. Odborná komisia v zložení Martin Remenár (predseda) Martina Domiterová, Daniela Račevová, Martin Mihálik, Viera Říhová sa svojej úlohy zhostila s prehľadom. Robilo sa im o to ľahšie, že v pedagogických pracovníčkach CVČ Viere Tokárikovej a Tatiane Juhásovej, „režisérok“ súťaže, majú zakaždým pevnú oporu. Na okresnom kole si vedomosti z tejto vednej disciplíny v troch kategóriách porovnávalo spolu 75 žiakov.

 

           

Fašiangový Karneval

Vo štvrtok 2. februára bolo v Špeciálnej základnej škole v Malých Tatrách veselo aj naším pričinením. Tradičný Fašiangový karneval sme okorenili zaujímavými súťažami. Tí najlepší dostali za odmenu ceny a sladkosti. Spolupráca CVČ Elán a spomínanej školy trvá už pekných pár rokov. V tých ostatných tiež v pravidelnej záujmovej činnosti. Aj v tomto školskom roku v každý pondelok a utorok tam naše pedagogické pracovníčky vedú počítačové krúžky.

 

           

Matematická olympiáda

Ďalšou nami organizovanou postupovou súťažou bolo okresné kolo v Matematickej olympiáde. Ako tradične, aj v tomto školskom roku sa k slovu najprv dostali piataci a deviataci. V prvej kategórii (43 súťažiacich) bol najlepší Filip Bajaček zo ZŠ Zarevúca, v druhej (14) najviac bodov nazbieral Ján Buliak z Gymnázia sv. Andreja. Úspešných riešiteľov bolo spolu 22. Olympiáda sa uskutočnila v elokovanom pracovisku ZŠ Bystrická cesta na Dončovej ulici. Vedeniu školy za ústretovosť patrí naše úprimné poďakovanie.

 

           

Súťažili o najkrajšiu karnevalovú masku

Žiaci zo ZŠ Bystrická cesta, konkrétne z elokovaného pracoviska na Dončovej ulici, sú v našom CVČ už ako doma. Veď to majú len cez cestu... Naposledy nás navštívili v posledný januárový a v prvý februárový deň. Najprv to boli deti z 1. D, po nich tretiaci tiež z „déčky“. Pre obe skupiny pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky pripravili rovnakú súťaž – O najkrajšiu karnevalovú masku. Úloha znela ľubovoľnou technikou vyzdobiť vopred vystrihnutú masku z tvrdého papiera. Porota vyhodnotila po tri najkrajšie dielka. Najlepší si so sebou odniesli diplomy a vecné ceny.

 

           

Prvenstvo pre žiakov ZŠ sv. Vincenta

Víťazom okresného kola vo florbale žiakov základných škôl sa stala ZŠ sv. Vincenta. Chlapci tejto školy tak zopakovali minulotýždňový úspech svojich spolužiačok na podujatí rovnakého rangu, keď vo finále si poradili s tímom štátneho gymnázia 2:0. Úspešné kolektívy v boji o účasť na krajskom kole vyzvú najlepšie celky z liptovskomikulášskeho okresu. Dejiskom oboch turnajov bola športová hala T-18 na Plavisku.

 

                                           

Na šampionát Košičanky, naše gymnazistky druhé

Nakoniec sa o všetkom rozhodlo hneď v úvodnom zápase. Dievčatá z ružomberského štátneho gymnázia v ňom podľahli Športovému gymnáziu Košice 18:29. Na neoficiálne majstrovstvá sveta v basketbale študentiek stredných škôl (na prelome apríla a mája v chorvátskom Poreči) tak budú Slovensko zastupovať basketbalové nádeje z východu. Kvalifikačný turnaj o jedinú miestenku na svetový šampionát pri účasti štyroch prihlásených školských družstiev pod záštitou Slovenskej asociácie športu na školách zorganizovalo v uplynulý piatok v Koniarni Centrum voľného času Elán za priam nadštandardnej pomoci ružomberského Mestského basketbalového klubu. A ako sa všetci prítomný unisono zhodli, na špičkovej úrovni. Svojou prítomnosťou turnaj poctili aj viceprimátor mesta Michal Slašťan a čestný predseda Slovenskej asociácie športu na školách Anton Javorka. Poradie: 1. Športové gymnázium Košice, 2. štátne gymnázium Ružomberok, 3. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice, 4. Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava.

 

           

Mladí nemčinári v akcii

Dva dni po okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku bola tanečná miestnosť nášho centra na Plavisku dejiskom jazykovej súťaže rovnakého rangu, v tomto prípade išlo o nemčinu. Členovia odbornej poroty v zložení Ľudmila Drusková (predsedníčka), Jana Štrbová, Alžbeta Valihorová a Janka Šalantayová už pred samotnou súťažou v spoločnej debate konštatovali, že test, ktorý bol prvou „disciplínou“, je mimoriadne náročný. Kompetentní by sa nad tým mali rozhodne zamyslieť. Počty súťažiacich na Olympiáde v nemeckom jazyku v našom okrese (a určite aj v iných) v ostatných rokoch totiž dosť dramaticky klesali. A takýto trend by mohol mať pre žiakov i ich učiteľov demotivujúci efekt. Okrem spomínaného testu žiaci absolvovali počúvanie a čítanie s porozumením, voľný rozhovor a prácu s obrázkom. V kategórii 1 A (4.-7. roč. ZŠ) sa z prvenstva tešila Júlia Hatalová zo ZŠ Klačno, v kategórii 1 B (7.-9. roč. ZŠ) bola najúspešnejšia Monika Matajová z rovnakej školy.

 

           

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Prvou nami zorganizovanou postupovou súťažou v novom kalendárnom roku bolo okresnékolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch CVČ na Plavisku si vedomosti z tohto„najsvetovejšieho“ jazyka porovnávalo v dvoch kategóriách spolu 25 žiakov. „Viem, že súťaž sosebou prináša aj nevyhnutnú dávku napätia či istej nervozity. Želám vám však, aby ste si dnešnúsúťaž pokiaľ možno čo najviac užili a využili všetky vedomosti, ktoré ste nadobudli. Keďže ste tu, jejasné, že angličtina vás baví. Bolo by pekné, ak by vás táto záľuba sprevádzala celým životom,“povedal vo svojom príhovore počas slávnostného otvorenia riaditeľ centra Pavol Svrček. V kategórii1 A (4.-7. roč. ZŠ) zvíťazila Miriam Pavúková zo ZŠ Klačno, v kategórii 1 B (8.-9. roč. ZŠ) bolanajlepšia Frederika Weissová zo ZŠ Bystrická cesta.

 

           

Ešte pred Vianočnými prázdninami...

Súťaž O najkrajšiu čapicu bola našou poslednou v roku 2016. V klubovni na Dončovej smeprivítali prváčikov zo „zéešky“, ktorej budova sídli na rovnakej ulici. Deťúrence vytvorili vkusné dielka,bolo vidieť, že majú fantáziu i šikovné ručičky. Porota vyhodnotila päť najpútavejších čapíc a ich tvorcovia boli za ne odmenení cenami a diplomami. Pred odchodom sa malí „návštevníci“ poďakovali vianočnou pesničkou.

 

           

Vianočná latka

Seriál našich podujatí viažucich sa k najkrajším sviatkom roka pokračoval Vianočnou latkou, pretekmi v skoku do výšky. Ako tradične, aj teraz išlo o dva samostatné „podniky“ – pre študentov SŠ a žiakov ZŠ. Kým v prvom prípade sa v telocvični Gymnázia sv. Andreja pretekalo v komornej atmosfére (v hre boli výlučne študenti z tamojšej školy), o deň neskôr 15. decembra sa v telocvični ZŠ Zarevúca stretlo rovných sedem desiatok školákov, ktorým robili spoločnosť aj dvaja muži Miroslav Ondrejka a Martin Tabak, obaja telocvikári. Obe súťaže mali hladký priebeh, aj štvorhodinový „maratón“ na Zarevúvej. Aj výraznou zásluhou hlavných rozhodcov Martina Bobríka (SŠ) a Kataríny Svrčanovej (ZŠ).

 

           

Stretnutie s koledami

Predvianočné obdobie v našom meste tradične spestruje aj súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ okresu Stretnutie s koledami. V utorok 13. decembra podujatie v Kine Kultúra napísalo svoj 24. diel. Na pódiu sa v jednotlivých kategóriách prezentovalo celkovo 91 súťažiacich, ktorí sa snažili zaujať hľadisko a zvlášť odbornú porotu v zložení Monika Halušková, Mária Lofajová a Miroslava Mudičková. Súťaž bola v réžii oblasti spoločenských vied a kultúry a po všetkých stránkach ju možno hodnotiť ako vydarenú.

 

                       

 

Popoludnie s Elánom vyplnilo Bingo

Klubovňa nášho centra voľného času na Dončovej ulici vo štvrtok minulého týždňa opäť patrila našim susedom z druhej strany cesty. Žiaci ŠKD ZŠ Bystrická cesta (Dončova) si k nám prišli vyplniť hodinku súťažou Bingo. Malí súťažiaci si za snahu zaslúžia pochvalu. Všetci si od nás odnášali pekné dojmy a tí najšikovnejší aj vecné ceny a diplomy. Cyklické podujatia v rámci projektu Popoludnie s Elánom, ktoré ponúkajú pracovníčky oblasti techniky a prírodovedy, sa tešia značnej obľube.

 

          

Športová hala T-18 v znamení aerobiku

V „téosemnástke“ na Plavisku zorganizovala oblasť športu a telovýchovy ďalšie podujatie z itinerára školských športových postupových súťaží. Palubovka patrila tento raz študentkám stredných škôl v rámci krajského kola v aerobiku. Súťažiace postupne absolvovali štyri štyridsaťminútové bloky v poradí Zumba, aerobik, Tae Bo a Dance Aerobik. Víťazkou sa stala Aneta Šteinigerová z Gymnázia J.M. Hurbana Čadca. Nás teší, že v najlepšej desiatke postupujúcej na Školské majstrovstvá Slovenska, sú aj dve Ružomberčanky, obe študentky štátneho gymnázia, Soňa Slimáková a Paula Hohrová.

                                                            

 

Technická olympiáda (tradične) s hladkým priebehom

Okresné kolo Technickej olympiády (ide vlastne súbežne o dve okresné kolá, okresu Ružomberok a okresu Liptovský Mikuláš) od jeho vzniku organizuje naša oblasť prírodných vied a techniky a Stredná odborná škola polytechnická. Súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií napísala v prvý decembrový deň svoju siedmu kapitolu. Víťazmi rámci nášho okresu v A- kategórii sa stali Adrián Repa a Timotej Kútnik zo ZŠ Zarevúca. V B-kategórii bol najlepší Matúš Bystričan z tej istej školy. Väčšina žiakov preukázala hlboké teoretické vedomosti i pozoruhodnú zručnosť. Pochvalu si zaslúžia aj organizátori za dôslednú prípravu súťaže aj za jej bezproblémový priebeh.

 

          

Krajší život bez drog

V rámci našej bohatej ponuky akcií sa značnej obľube tešia aj výtvarné súťaže. Tá ostatná niesla názov „Krajší život bez drog...“ a bola vypísaná pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v utorok 29. novembra v priestoroch Bjornsonovho domu, kde sa vždy cítime ako doma. Je potešiteľné, že na akte boli prítomní všetci pozvaní laureáti. Výstava prác potrvá do konca januára nového roka. Súťaž organizačne zabezpečila oblasť spoločenských vied a kultúry.

          

Trojakciové repete

Akoby cez kopirák... Po utorku minulého týždňa sme tento štvrtok (24. novembra) pripravili opäť tri podujatia. A všetky sa časovo prevažne prekrývali. V objekte na Plavisku sa v upravenej tančiarni stretli žiaci 4. ročníkov ZŠ na ôsmom pokračovaní okresnej súťaže v anglickom jazyku English primary marathon. Špecializovaná herňa na Žilinskej ceste bola dejiskom okresného kola v stolnom tenise žiakov ZŠ, na konci ktorého sa z celkového víťazstva a postupu na „kraj“ tešili chlapci zo ZŠ Zarevúca. Trojlístok akcií doplnila Malá prírodovedná olympiáda v CVČ na Dončovej ulici pre prvákov z druhej strany ulice, zo ZŠ Bystrická cesta (Dončova).

 

          

 

V plnej permanencii...

V utorok 15. novembra boli pedagogické pracovníčky nášho centra vskutku v plnej permanencii. V jednom dni, presnejšie počas jeho dopoludnia, zorganizovali až tri podujatia. V tanečnej miestnosti na Plavisku sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, pod ňou, v telocvični, súperili študenti a študentky o miestenky do krajského kola vo florbale. V ZŠ Bystrická cesta sme pre 2. stupeň základných škôl usporiadali Astrostop 2016, obľúbenú astronomickú vedomostnú súťaž.

     

           

Šípkársky turnaj v CVČ

Popoludnie s Elánom, kontinuálny projekt oblasti prírodných vied a techniky, mal ďalšie pokračovanie vo štvrtok 10. novembra. Našimi hosťami boli deti z ŠKD ZŠ Bystrická cesta, konkrétne „susedia“ z druhej strany ulice, aby si zasúťažili a súčasne sa zabavili v hádzaní šípok na elektronický terč. Malí žiačikovia brali turnaj veľmi vážne, každý jeden sa snažil mieriť čo najpresnejšie. Motiváciou boli i pekné ceny pre tých najlepších.

 

           

Halloween Party v Eláne

V posledný októbrový deň sa členovia našich tanečných záujmových útvarov stretli v objekte na Plavisku na Halloween Party. Hneď po otvorení prišiel zlatý klinec programu – promenáda v maskách a vyhodnotenie desiatky najlepších. Nasledovala tanečná zábava a spálené kalórie si v prestávke účastníci mohli doplniť nachystaným občerstvením a chuťové kanáliky pohladiť aj halloweenským prípitkom. Ďalší blok vyplnili zábavné a tanečné súťaže a záver pútavého päťhodinového deja bol v znamení diskotéky. Podujatie pripravila oblasť spoločenských vied a kultúry.

          

 

Každým slovom krok k umeniu

Literárna súťaž Každým slovom krok k umeniu, ktorú organizačne zastrešuje oblasť spoločenských vied a kultúry, preukazuje svoju životaschopnosť. V aktuálnom školskom roku, keď súťaž napísala svoju 3. kapitolu, sa do nej zapojilo dvanásť ZŠ okresu s celkovým počtom prác 349. V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 46 prác v troch kategóriách. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch CVČ na Plavisku. „Som veľmi rád, že táto súťaž sa teší čoraz väčšiemu záujmu. Popri svojej práci v našom centre sa venujem aj novinárskej činnosti. Preto veľmi dobre viem, aké je neraz ťažké napísať dobrý článok. O to väčšia je spokojnosť autora, keď sa mu vydarí a sám má z toho dobrý pocit. V takejto situácii ste sa ocitli určite aj vy. Želám vám, aby vás písanie bavilo aj naďalej a verím, že s viacerými z vás sa stretneme aj pri dekorovaní najlepších o rok,“ povedal vo svojom príhovore riaditeľ CVČ Elán Pavol Svrček.

             

 

Opäť vydarené „Sidorovo“

To, aké bude počasie počas Behu okolo Sidorova, akoby bolo zakaždým dohodnuté medzi organizátormi a samotným nebom. V súvislosti s nedeľňajším, už 13. ročníkom podujatia, to k takémuto uvažovaniu silno zvádza. Predtým niekoľkodňové lejaky, aby v pravej chvíli nastala výrazná zmena. Po tom, čo ustúpila ranná hmla, jej miesto zaujali slnečné lúče a všetko to bolo dekorované nádhernou modrou oblohou. Pre bežcov, ktorí súperili v lone prekrásnej prírody, priam rozprávkové podmienky. Hlavnú 13-kilometrovú trať so štartom a cieľom pár metrov povyše Hotela Áčko najrýchlejšie absolvoval Poliak Jan Wydra v čase 48:51 min, víťaz kategórie do 49 rokov. Svoje úlohy opäť raz výborne zvládli hlavní organizátori naše CVČ a Bežecký spolok Ruža, ktorým podali pomocnú ruku mesto Ružomberok a Olympijský klub Liptova.

 

           

 

 

Malá prírodovedná olympiáda

Pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky v rámci obľúbených Malých prírodovedných olympiád zavítali do ZŠ Klačno. Svoj „výjazd“ využili na súťaže v dvoch triedach, najprv v 1.A a nasledujúcu vyučovaciu hodinu v 1. B. Prváčikovia mali za úlohu určovať rôzne tvary, rozpoznávať kvety, riešiť hlavolam, správne sa zorientovať v bludisku či vedieť odpovedať na otázky súvisiace s pojmom ekosystém. Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami a diplomami. No naprázdno neobišiel nikto, všetci súťažiaci, spolu ich bolo 35, dostali sladkú odmenu.

                                                                         

 

Víťazom študenti Obchodnej akadémie

Na porade vedúcich jednotlivých družstiev, asi štvrťhodinu pred slávnostným otvorením, padla aj otázka, kto je vlastne favoritom turnaja. Pätica zainteresovaných sa unisono zhodla, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa okresné kolo vo florbale študentov stredných škôl bude niesť v znamení vzácnej vyrovnanosti. Mali pravdu. Medzi tímami na prvom až štvrtom mieste boli minimálne rozdiely,výkonnostné i bodové. Napokon sa z prvenstva a z postupu do regionálneho kola tešili chlapci z Obchodnej akadémie. Išlo o tretiu školskú športovú postupovú súťaž v aktuálnom školskom roku z produkcie oblasti športu a telovýchovy nášho CVČ.

 

           

 

 

Blankytná obloha vyšperkovaná šarkanmi

Pedagogické pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky pre nepriaznivé počasie plánovaný termín tradičnej Šarkaniády dvakrát posunuli. Ako sa napokon ukázalo, urobili veľmidobre. V ostatné sobotňajšie predpoludnie prinieslo, aspoň v týchto zemepisných šírkach, nádhernépočasie. Nad Kalváriou, kde sa akcia uskutočňuje, sa pýšila obloha svojou blankytnou farboua všetku tú nádheru ešte vyšperkovali šarkany, ktoré zdola ovládali malí súťažiaci. Tých sa zišlo okolostovky a minimálne rovnaký počet by sme napočítali aj v radoch rodičov. Deťúrence si domovokrem pekných spomienok odnášali aj diplom, hračku a tiež nejakú tú sladkosť.

 

Študenti štátneho gymnázia s vysokými ambíciami

V utorok 11. októbra bolo v špecializovanej herni na Žilinskej ceste živo. O ruch sa „starali“ študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa tu stretli na okresnom kole v stolnom tenise. Asi štvorhodinový program, za režisérskej taktovky oblasti športu a telovýchovy nášho CVČ, priniesol viacero zaujímavých a kvalitných zápasov. Medzi dievčatami bolo najúspešnejšie družstvo Gymnázia sv. Andreja. V kategórii chlapcov s prevahou triumfoval kolektív štátneho gymnázia, ktorý vzhľadom na svoj potenciál, by to v tomto školskom roku mohol dotiahnuť ďaleko...

                                                                     


Aj technické krúžky už v plnom tempe

 

     Začiatkom októbra sme zahájili aj pravidelnú záujmovú činnosť. Celkovo sme otvorili 114 záujmových útvarov a počet prihlásených členov v nich predstavuje akiste slušné číslo – 1565. V akcii elektrotechnici, modelári a deti na krúžku Legostavbár.

 

            

 

Súťaž o najkrajšieho šarkana

Vo štvrtok 6. októbra zavítali do nášho centra na Dončovej ulici žiaci ŠKD Bystrická cesta,  kdepracovníčky oblasti techniky a prírodovedy pre nich pripravili Súťaž o najkrajšieho šarkana.

Pastelky, lepidlo, špagát, krepový papier či kúsky tkaných a netkaných textílií boli pomôcky, z ktorých deti vytvorili vskutku milé dielka. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.Súťaž bola prvýmpodujatím v tomto školskom roku v rámci tradičného „Popoludnia s Elánom“.Začala sa žiacka Florbalová liga

     V pondelok 3. októbra úvodným kolom odštartoval už 8. ročník Florbalovej ligy žiakov ZŠ, ktorého organizátorom je oblasť športu a telovýchovy. V aktuálnej edícii je v hre osem družstiev: Gymnázium sv. Andreja, ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače, ZŠ sv. Vincenta, ZŠ Liptovská Osada, ZŠ Bystrická cesta, ZŠ Černová a dva celky Meteníkov Likavka, A a B.

Základná časť súťaže potrvá do 3. apríla budúceho roka, pričom každé kolo sa v športovej hale T-18 na Plavisku uskutoční vždy v prvý pondelok v mesiaci so začiatkom o 14. hod. Semifinálové zápasy sú  naplánované na 15. mája a liga vyvrcholí 5. júna stretnutiami o konečné 5.-8. miesto, súbojom o bronzové medaily a bodku dá finálový duel o celkového víťaza. Titul obhajuje kolektív ZŠ sv. Vincenta.

Výsledky 1. kola:  Gymnázium sv. Andreja – ZŠ Liptovská Osada 7:5, ŽŠ J. Hanulu Liptovské Sliače – ZŠ Bystrická cesta 1:6, ZŠ Sv. Vincenta – ZŠ Černová 10:3, Meteníci Likavka B – Meteníci Likavka A 1:12. 


Odštartovali sme cezpolákom

     

     Úvodné podujatie školských športových postupových súťaží v školskom roku 2016/2017 patrilo tradične okresnému kolu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl a študentov stredných škôl. Že v malebnom prostredí Hrabovskej doliny išlo o

masovú akciu, svedčí aj počet pretekárov – presne 158.
Trať merajúcu 1200 metrov okolo vodnej nádrže absolvovali dievčatá    a chlapci ZŠ raz, študentky odbehli dve kolá a študentov čakala porcia    troch okruhov. Súperenia vo všetkých kategóriách boli zaujímavé, vo viacerých prípadoch sa o konečnom umiestnení rozhodovalo až    v posledných metroch pred cieľom. Organizačne boli preteky zvládnuté    na jednotku. Aj vďaka partii bývalých atlétov v pozícii rozhodcov, mestskej polícii a tiež dvojici zdravotníčok-maturantiek zo Strednej    zdravotnej školy M.T. Schererovej.
V stredu 28. septembra to bolo určite vydarené podujatie. Škoda len  že,  že v čase jeho konania sa slniečku akosi nedarilo predrať sa cez    zatiahnutú oblohu. Určite prišlo o veľa...