Úvodné podujatie školských športových postupových súťaží v školskom roku 2017/2018,ktorých organizátorom je naše CVČ, oblasť športu a telovýchovy, patrilo tradične okresnému kolu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl a študentov stredných škôl. Že v malebnom prostredí Hrabovskej doliny išlo o masovú akciu, svedčí aj počet pretekárov – presne 152.Trať merajúcu 1200 metrov okolo vodnej nádrže absolvovali dievčatá a chlapci ZŠ raz, študentky odbehli dve kolá a študentov čakala porcia troch okruhov. Súperenia vo všetkých kategóriách boli zaujímavé, vo viacerých prípadoch sa o konečnom umiestnení rozhodovalo až v posledných metroch pred
cieľom. Organizačne boli preteky zvládnuté opäť raz na výbornú. Aj vďaka partii bývalých atlétov v pozícii rozhodcov, Mestskej polícii a tiež štvorici zdravotníčok-študentiek zo Strednej zdravotnej školy M.T. Schererovej. Vo štvrtok 28. septembra to bolo určite vydarené podujatie, ktorému, na rozdiel od vlaňajška, žičilo aj počasie.