TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

TANEC S ELÁNOM!

ŠIBI RYBY UDIČKOU

LETNÝ DENNÝ TÁBOR - príloha

Zamestnanci

 

Vedenie centra voľného času

Riaditeľ Mgr. Pavol Svrček
Zástupca riaditeľa Ing. Tatiana Juhásová
 

Oddelenie prevádzkovo-ekonomické

Ekonomická pracovníčka Iveta Olosová
Technické činnosti, údržbár Vladimír Garaj
Upratovačka Iveta Hurajová
Upratovačka Janka Jurášová

Oblasť športu a telovýchovy

Vychovávateľka Iveta Maceková
 

Oblasť spoločenských vied a kultúry

Vychovávateľka Mgr. Michaela Tesarovičová
 

Oblasť prírodných vied a techniky

Vychovávateľka Mgr. Viera Tokáriková

 

Voľné pracovné miesta

Momentálne nie je voľné žiadne pracovné miesto v CVČ Elán Ružomberok.