TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

TANEC S ELÁNOM!

ŠIBI RYBY UDIČKOU

LETNÝ DENNÝ TÁBOR - príloha

Vyhodnocovacia správa

 

» Vyhodnocovacia správa za školský rok 2012/2013

 

» Vyhodnocovacia správa za školský rok 2011/2012

 Prílohy: 

• vyhodnotenie činnosti oddelenia športu a telovýchovy

 

» Vyhodnocovacia správa za školský rok 2010/2011

Prílohy: 

vyhodnotenie činnosti oddelenia športu a telovýchovy

vyhodnotenie činnosti oddelenia kultúry a estetiky

vyhodnotenie činnosti oddelenia techniky a prírodovedy

 

» Vyhodnocovacia správa za školský rok 2009/2010

Prílohy:

vyhodnotenie činnosti oddelenia športu a telovýchovy

vyhodnotenie činnosti oddelenia kultúry a estetiky

vyhodnotenie činnosti oddelenia techniky a prírodovedy

 

» Vyhodnocovacia správa za školský rok 2008/2009