TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

Ponuka záujmových útvarov CVČ Elán v školskom roku 2017/2018 + prihláška

Hľadáme nové vedúce - Angličtina hrou pre predškolákov 

Prezentácia výrobkov v znamení HANDMADE

 


Kontakty

 

 

Telefón

E-mail

Riaditeľ
     Mgr. Pavol Svrček
044 / 432 38 00 
0914 335 960
cvcrbk.director@gmail.com

Zástupca riaditeľa
     Ing. Tatiana Juhásová
044 / 432 38 00
0914 335 963
 
Oddelenie prevádzkovo-ekonomické
     Iveta Olosová
     Vladimír Garaj
044 / 432 38 00
0914 335 962
0914 335 966 
cvcrbkadm@gmail.com


Oblasť športu a telovýchovy
     Iveta Maceková
044 / 432 34 15
0914 335 968
cvcrbksport@gmail.com

Oblasť spoločenských vied a kultúry
     Mgr. Michaela Tesarovičová
044 / 432 34 15
0914 335 969 
cvcrbkkultura@gmail.com
 
Oblasť prírodných vied a techniky
      Mgr. Viera Tokáriková 
044 / 432 38 00
0914 335 964 
cvcrbk@gmail.com

    

Poštové adresy

Riaditeľstvo,
oblasť prírodných vied a techniky,
oddelenie prevádzkovo-ekonomické

Oblasť športu a telovýchovy,
oblasť spoločenských vied a kultúry

Dončova 1
034 01 Ružomberok

Plavisko 47
034 01 Ružomberok