TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

TANEC S ELÁNOM!

ŠIBI RYBY UDIČKOU

LETNÝ DENNÝ TÁBOR - príloha

Kontakty

 

 

Telefón

E-mail

Riaditeľ
     Mgr. Pavol Svrček
0914 335 960 cvcrbk.director@gmail.com

Zástupca riaditeľa
     Ing. Tatiana Juhásová

0914 335 963
 
Oddelenie prevádzkovo-ekonomické
     Iveta Olosová
     Vladimír Garaj

0914 335 962
0914 335 966 
cvcrbkadm@gmail.com


Oblasť športu a telovýchovy
     Iveta Maceková

0914 335 968
cvcrbksport@gmail.com

Oblasť spoločenských vied a kultúry
     Mgr. Michaela Tesarovičová

0914 335 969 
cvcrbkkultura@gmail.com
 
Oblasť prírodných vied a techniky
      Mgr. Viera Tokáriková 

0914 335 964 
cvcrbk@gmail.com

    

Poštové adresy

Riaditeľstvo,
oblasť prírodných vied a techniky,
oddelenie prevádzkovo-ekonomické

Oblasť športu a telovýchovy,
oblasť spoločenských vied a kultúry

Dončova 1
034 01 Ružomberok

Plavisko 47
034 01 Ružomberok