TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

Ponuka záujmových útvarov CVČ Elán v školskom roku 2017/2018 + prihláška

Hľadáme nové vedúce - Angličtina hrou pre predškolákov

FIT DANCE - novinka!

Pridaj sa k nám !!!

Španielčina v CVČ Elán - Novinka!


Elán v médiách - 2014/2015

27.11 Spoločník: Centrum voľného času pozýva
27.11. Spoločník:  Každým slovom krok k umeniu
16.10. Spoločník: Nad kalváriou opäť lietali šarkany