TANEČNÉ ZÁUJMOVÉ ÚTVARY - FB STRÁNKA 

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

TANEC S ELÁNOM!

ŠIBI RYBY UDIČKOU

LETNÝ DENNÝ TÁBOR - príloha

Elán v médiách - 2014/2015

27.11 Spoločník: Centrum voľného času pozýva
27.11. Spoločník:  Každým slovom krok k umeniu
16.10. Spoločník: Nad kalváriou opäť lietali šarkany