Pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky zahájili seriál obľúbených Malých prírodovedných olympiád v novom školskom roku. Prvými našimi hosťami boli vo štvrtok 5. októbra v CVČ na Dončovej ulici žiaci 2. ročníka ZŠ Zarevúca. Úlohy pre jednotlivé družstvá pozostávali z riešenia hlavolamov, poznávania kvetov, stavaní pyramídy z krabíc, skladania puzzlov čirozoznávania cicavcov. Deti ukázali, že na svoj vek sú šikovné a bystré. Navyše, kratučké prestávky spestrili spievaním pesničiek, ktoré sa naučili v škole. Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami a diplomami. Naprázdno však neobišiel nikto, všetci súťažiaci, spolu ich bolo 18, dostali sladkú odmenu.