Žiaci 2. ročníka ZŠ Bystrická cesta – Dončova boli ďalšími malými návštevníkmi nášho centra na Dončovej ulici. Pripravili sme pre nich Súťaž o najkrajšiu pohľadnicu a jej téma sa viazala k Mesiacu úcty k starším, ktorým je práve október. Deťúrence pri využívaní rôznych výtvarných techník preukázali šikovnosť ručičiek a na svoj vek tiež pozoruhodnú tvorivosť. Spomedzi pätnástich dielok vybrala porota päť najlepších. Z vecných cien a diplomov sa tešili Chiara Hatiarová, Viktória Lubelcová, Kamil Zuzaniak, Michaela Hricová a Nicol Záhorová.