• Centrum voľného času Elán v Ružomberku hľadá
  • novú vedúcu/nové vedúce krúžkov Angličtina hrou pre predškolákov
  • pre materské školy Riadok, Bystrická cesta a MŠ Š. Moyzesa na mesiace apríl – jún.
  • Podmienkou je minimálne bakalárska štátnica z AJ a vzťah k deťom, prax výhodou!
  • Odmena: 8,- €/hod. (v prípade študentov 7,-€/hod.)
  • Všetky krúžky sú materiálne vybavené, zabezpečené pomôckami na výučbu.
  • Kontakt v prípade záujmu a bližšie info: 0914 335 969, cvcrbkkultura@gmail.com