Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času.

 

 

 

 

 

Mgr. Pavol Svrček

riaditeľ CVČ Elán

 

 

Oznam ZÚ 12.10.2020