Súčasné obdobie silno poznačené pandémiou prináša problémy vo všetkých oblastiach života. Opatrenia, logicky, výrazne zasiahli aj školstvo a v rámci neho asi najviac centrá voľného času. Len čo sme začiatkom októbra otvorili niektoré záujmové útvary, po dvoch dňoch dostala pravidelná záujmová činnosť stopku. Z Kalendára podujatí sme (aspoň nateraz) museli vyškrtnúť okresné kolo v cezpoľnom behu, Šarkaniádu, Beh okolo Sidorova a ďalšie. Za daného stavu bolo nevyhnutné prichádzať s ponukou originálnych aktivít, ktoré by oslovili potenciálnych adresátov. Prvou lastovičkou bol Halloween v Eláne. Tam sa, samozrejme, fyzicky nekonal, úlohou zainteresovaných bolo poslať videonahrávku vlastného tanečného vystúpenia resp. dielko zhotovené z tekvice. Následne bola vyhlásená súťaž „na diaľku“ Trojboj pre trojčlenné družstvá z ružomberských športových klubov, pozostávajúci z člnkového behu na 4×10 m, skoku z miesta a drepov v predpažení po dobu jednej minúty. Výkony sa obodujú a na základe bodového súčtu jednotlivých tímov vznikne celkové poradie. V rámci predvianočných aktivít sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ  DO KRABICE OD TOPÁNOK?“ s ponukou pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl na vytvorenie čo najpôsobivejších vianočných pozdravov. Tie sa potom ocitnú v krabiciach s darčekmi a na Štedrý deň budú odovzdané seniorom  v Domove dôchodcov Senires a v zariadení Likava, centre sociálnych služieb. „Zelenú“ dostali aj Malé prírodovedné olympiády, dosiaľ sme ich zrealizovali tri, všetky v klačnianskej „zéeške“. Okresná výtvarná súťaž Album pre materské školy („Pohybom ku zdraviu“) mala premiéru a tešila sa peknému záujmu. Rozbehnuté sú tiež súťaže ako O najkrajšiu čapicu a Vianočné pečenie. Za sebou máme takisto okresné kolá predmetových olympiád – zo slovenského jazyka a literatúry a Technickej olympiády, obe prebiehali dištančnou formou. Všetkým žiakom, pedagógom a naším spolupracovníkom želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov  s prianím, aby sa život čo najskôr vráti do bežných kolají…