V uplynulých dňoch naša oblasť prírodných vied a techniky „vyprodukovala“ až tri okresné kolá predmetových olympiád v jednotlivých disciplínach. Najprv boli v hre mladí matematici, konkrétne piataci a deviataci, ktorí súťažili v ZŠ Bystrická cesta – Dončova. Ak by sme porovnávali obe kategórie, podstatne lepšie dopadli piataci, z 27 účastníkov bolo 13 úspešných riešiteľov, zatiaľ čo z 21 deviatakov sa do tejto spoločnosti dostali piati žiaci. Víťazkou MO Z5 sa stala Mária Mišiaková, kat. Z 9 ovládol Daniel Klačko.

V ostatných rokoch sme Biologickú olympiádu, kat. C organizovali v našom objekte na Dončovej ulici. Vlani až šestnásť prihlásených žiakov nás nútilo hľadať alternatívne riešenie, s väčšími priestorovými možnosťami. Tip padol na ZŠ Zarevúca. Tohto roku sa situácia takmer navlas zopakovala (pätnásť účastníkov), a tak sme o podanie pomocnej ruky požiadali ZŠ Klačno a jej tamojšie vedenie na čele s direktorom Mojmírom Šrobárom, tak ako vždy v takýchto prípadoch, vyslovilo jednoznačne kladný postoj. V teoreticko-praktickej časti najviac bodov nazbierala Mária Sorentíni, v projektovej časti bola jedinou súťažiacou Ault  Desire.

Geografické olympiády v našom okrese sú charakteristické aj hojným počtom aktérov. Na ostatnom ročníku, ktorý sa opäť uskutočnil v ZŠ Sládkovičova, si vedomosti z histórie porovnávalo 85 žiakov. V jednotlivých kategóriách boli najlepší Paulína Palčinská, Mário Nemček a Teodor Martiška.