Tanečný tábor – oddelenie kultúry a estetiky

Tanečný tábor – oddelenie kultúry a estetiky

Oddelenie techniky a prírodovedy a kultúry a estetiky

Oddelenie techniky a prírodovedy a kultúry a estetiky

Oddelenie športu a telovýchovy

Oddelenie športu a telovýchovy

Beh olympijského dňa

Beh olympijského dňa

Atletika SŠ

Atletika SŠ

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach

NONSTOP 24 hodinový turnaj vo florbale

NONSTOP 24 hodinový turnaj vo florbale

Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov

Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov

Tvorivé popoludnie s Elánom

Tvorivé popoludnie s Elánom

Tanečný Mikuláš

Tanečný Mikuláš

Malá prírodovedná olypiáda

Malá prírodovedná olypiáda

Výstava kysuckej hvezdárne – “Zo Zeme do vesmíru”

Výstava kysuckej hvezdárne – “Zo Zeme do vesmíru”

Bambiriáda

Bambiriáda

Minislávik

Minislávik

Astrostop

Astrostop

Mikulášske prekvapenia

Mikulášske prekvapenia

Malá prírodovedná olypiáda pre deti MŠ

Malá prírodovedná olypiáda pre deti MŠ

Karnevalová maska

Karnevalová maska

Matematika – olympiáda

Matematika – olympiáda

Geografia – olympiáda

Geografia – olympiáda

Pexeso show

Pexeso show

Fyzika – olympiáda

Fyzika – olympiáda

Chémia – olympiáda

Chémia – olympiáda

Jarné premeny v prírode

Jarné premeny v prírode

Matematika – olympiáda, kat. Z6, Z7, Z8

Matematika – olympiáda, kat. Z6, Z7, Z8

Pytagoriáda

Pytagoriáda

Biológia – olympiáda, kat. E

Biológia – olympiáda, kat. E

Ku dňu hasičov

Ku dňu hasičov

DOD na Jednotke hasičského a záchranného zboru v RK

DOD na Jednotke hasičského a záchranného zboru v RK

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

DOD Jednotky HaZZ v RK pri príležitosti BAMBIRIÁDY

DOD Jednotky HaZZ v RK pri príležitosti BAMBIRIÁDY

Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen

Tanečný Kubín

Tanečný Kubín

Archimediáda

Archimediáda

Carrol’s Wonderland

Carrol’s Wonderland

Jazda zručnosti na bicykli

Jazda zručnosti na bicykli

Považskobystrický pohár

Považskobystrický pohár

Biológia – olympiáda, kat. D

Biológia – olympiáda, kat. D

Talenty 2010

Talenty 2010

Technická súťaž mladých elektronikov

Technická súťaž mladých elektronikov

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Maľba farebnými kriedami na plot

Maľba farebnými kriedami na plot

Blockbuster

Blockbuster

Mestský fašiangový karneval

Mestský fašiangový karneval

Fašiangový karneval pre žiakov spojenej školy

Fašiangový karneval pre žiakov spojenej školy

Nemecký jazyk – olympiáda

Nemecký jazyk – olympiáda

Anglický jazyk – olympiáda

Anglický jazyk – olympiáda

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Stretnutie s koledami

Stretnutie s koledami

Zimná pohľadnica

Zimná pohľadnica

Plagát – Stop drogám

Plagát – Stop drogám

Halloween párty

Halloween párty

Jesenné strašidlo

Jesenné strašidlo

Mikulášske prekvapenia

Mikulášske prekvapenia

Projekt Európa v škole

Projekt Európa v škole

Rybolovná technika

Rybolovná technika

Inkognito

Inkognito