Oznamy

Letné denné tábory

Letné denné tábory

LT 2021-prihláška č.1 LT 2021-bleskovka 1.termín LT 2021-prihláška č.2 LT 2021-bleskovka...

Oznam súvisiaci s prerušením činnosti záujmových útvarov CVČ Elán

Oznam súvisiaci s prerušením činnosti záujmových útvarov CVČ Elán

    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od...

Pokyny súvisiace s COVID-19 v šk. roku 2020/2021

Pokyny súvisiace s COVID-19 v šk. roku 2020/2021

POKYNY  KU  PREVÁDZKE  A VNÚTORNÉMU  REŽIMU CVČ  ELÁN V SÚVISLOSTI S PRAVIDELNOU  ZÁUJMOVOU ČINNOSŤOU v šk. ROKU 2020/2021   Používanie rúšok v interiéri školského zariadenia je povinné. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba)  na záujmovú činnosť v CVČ...

Elán magazín

Elán magazín

Elán magazín, 20-21. č. 3. Elán magazín, 20-21, č. 2. Elán magazín, 20-21,...

Ponuka krúžkov 2021/2022

Ponuka krúžkov 2021/2022

21-22 - PONUKA ZÚ ZÚKlub rodičov-priháška Prihláška do ZÚ 21-22-dospelí Prihláška do ZÚ 21-22-deti...

Novinky

Elán nám nechýba ani v tomto období

Súčasné obdobie silno poznačené pandémiou prináša problémy vo všetkých oblastiach života....

PRIDAJ SA K NÁM 🙂

KRÚŽOK TANEČNÁ RYTMIKA   CHARAKTERISTIKA: Tanečný program pre dievčatá aj chlapcov, v ktorom dieťa...

Volejbalové double Gymnázia sv. Andreja

Telocvikára Gymnázia sv. Andreja Tóna Heinza si riaditeľ ružomberského Centra voľného času Elán...

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Že je o históriu medzi našimi školákmi záujem, svedčí aj veľmi slušný počet účastníkov na okresnom...

Tri prírodovedné olympiády v tesnom slede

V uplynulých dňoch naša oblasť prírodných vied a techniky „vyprodukovala“ až tri okresné kolá...