Oznamy

Oznam súvisiaci s prerušením činnosti záujmových útvarov CVČ Elán

Oznam súvisiaci s prerušením činnosti záujmových útvarov CVČ Elán

    Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od...

Pokyny súvisiace s COVID-19 v šk. roku 2020/2021

Pokyny súvisiace s COVID-19 v šk. roku 2020/2021

POKYNY  KU  PREVÁDZKE  A VNÚTORNÉMU  REŽIMU CVČ  ELÁN V SÚVISLOSTI S PRAVIDELNOU  ZÁUJMOVOU ČINNOSŤOU v šk. ROKU 2020/2021   Používanie rúšok v interiéri školského zariadenia je povinné. V prípade sprievodu dieťaťa (najviac jedna osoba)  na záujmovú činnosť v CVČ...

Novinky

PRIDAJ SA K NÁM 🙂

KRÚŽOK TANEČNÁ RYTMIKA   CHARAKTERISTIKA: Tanečný program pre dievčatá aj chlapcov, v ktorom dieťa...

Volejbalové double Gymnázia sv. Andreja

Telocvikára Gymnázia sv. Andreja Tóna Heinza si riaditeľ ružomberského Centra voľného času Elán...

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Že je o históriu medzi našimi školákmi záujem, svedčí aj veľmi slušný počet účastníkov na okresnom...

Tri prírodovedné olympiády v tesnom slede

V uplynulých dňoch naša oblasť prírodných vied a techniky „vyprodukovala“ až tri okresné kolá...

Oba „zlaté“ poháre do vitríny ZŠ Zarevúca

Dievčenský basketbal v ZŠ Zarevúca je roky na veľmi slušnej úrovni. Pokračuje v tom aj súčasná...