Oznamy

Novinky

Súťaž mladých „astronómov“

Naše CVČ, oblasť prírodných vied a techniky, v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline...

Pútavá mozaika ručne zhotovených výrobkov

Naša oblasť spoločenských vied a kultúry zaradila aj pre aktuálny školský rok do svojej pestrej...

Technická olympiáda

Okresné kolo Technickej olympiády (ide vlastne súbežne o dve okresné kolá, okresu Ružomberok...

English Primary Marathon

English Primary Marathon, súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníkov základných škôl okresu,...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Prvou postupovou súťažou z „dielne“ oblasti spoločenských vied a kultúry ružomberského Centra...