Oznamy

Novinky

HĽADÁME LEKTORKY

Centrum voľného času Elán v Ružomberku hľadá nové vedúce záujmových útvarov (krúžkov)  ...

Úcta k starším na pohľadniciach

Žiaci 2. ročníka ZŠ Bystrická cesta – Dončova boli ďalšími malými návštevníkmi nášho centra na...

Stredoškoláci za stolnotenisovými stolmi

Druhým podujatím z itinerára školských športových postupových súťaží v tomto školskom roku bolo...

Nad Kalváriou pestrofarebná mozaika

Každoročne v jedno z prvých októbrových sobotňajších predpoludní sa nad Kalváriou odohráva...

Malá prírodovedná olympiáda

Pracovníčky oblasti prírodných vied a techniky zahájili seriál obľúbených Malých prírodovedných...