Oznamy

Rezervačný systém – aktivity CVČ Elán

Rezervačný systém – aktivity CVČ Elán

CVoČka - aktivity pre deti do 3 rokov a ich mamičky - vedená hodina; deťom prineste pohodlné oblečenie a niečo na prezutie alebo protišmykové ponožky (aj pre seba) Detská herňa - pre deti od 0 do 6 rokov; k dispozícii sú pre deti trampolíny, bossu lopty, fit lopty,...

Novinky

Športové súťaže pokračujú rýchlym tempom

Palubovka športovej haly T-18 na Plavisku je poriadne vyťažená aj našou zásluhou. V ostatnom...

Jubilujúci Hviezdoslavov Kubín

Naše CVČ a Liptovské kultúrne stredisko  v Liptovskom Mikuláši zorganizovali v priestoroch...

Kreatívne dokreslené s pôsobivými prvkami kreativity

Súťaž Kreatívne dokreslené sa medzi deťmi materských škôl a žiakmi základných škôl teší čoraz...

Čo vieš o hviezdach?

Fyzikálna učebňa ZŠ Bystrická cesta sa v pondelok 18. marca na istý čas odpútala od Zeme a jej...

S prírodovednými súťažami sa roztrhlo vrece…

Prípravu a zorganizovanie až piatich súťaží idúcich za sebou museli zvládnuť naše pracovníčky...