Záujmové krúžky

V období školského roka u nás funguje množstvo záujmových krúžkov pre voľný čas. Záujemcovia sa na ne prihlasujú formou vyplnenia žiadosti, ktorú je potrebné doručiť alebo zaslať v písomnej forme kvôli podpisu.

Ponuka krúžkov (záujmových útvarov) – 2023/2024

Aktuálne prihlášky a platby za krúžky na nový školský rok budú zverejnené koncom augusta