Záujmové krúžky

V období školského roka u nás funguje množstvo záujmových krúžkov pre voľný čas. Záujemcovia sa na ne prihlasujú formou vyplnenia žiadosti, ktorú je potrebné doručiť alebo zaslať v písomnej forme kvôli podpisu.

Ponuka 2019/2020

 

Prihláška – do 18 rokov

Čestné vyhlásenie – do 15 rokov (potrebné priložiť k prihláške)

Prihláška – nad 18 rokov

 

Poplatky v CVČ

 

 

 

V prípade nezáujmu pokračovať v činnosti záujmového útvaru je nutné písomne požiadať do troch dní vedenie CVČ Elán o zrušenie členstva.