Záujmové krúžky

V období školského roka u nás funguje množstvo záujmových krúžkov pre voľný čas. Záujemcovia sa na ne prihlasujú formou vyplnenia žiadosti, ktorú je potrebné doručiť alebo zaslať v písomnej forme kvôli podpisu

20-21 Plagát ponuka ZÚ

Prihláška do ZÚ 20-21-deti

Prihláška do ZÚ 20-21-dospelí

Klub rodičov-priháška

 

 

 

V prípade nezáujmu pokračovať v činnosti záujmového útvaru je nutné písomne požiadať do troch dní vedenie CVČ Elán o zrušenie členstva.