Riaditeľ

Mgr. Pavol Svrček
0914 335 960
riaditel@cvcrk.sk

Zástupca riaditeľa

Ing. Tatiana Juhásová
0914 335 963
juhasova@cvcrk.sk

Oddelenie prevádzkovo-ekonomické

Iveta Olosová
0914 335 962
olosova@cvcrk.sk

Oblasť športu a telovýchovy

Iveta Maceková
0914 335 968
cvcrbksport@gmail.com

Oblasť spoločenských vied a kultúry

Mgr. Michaela Tesarovičová
0914 335 969
cvcrbkkultura@gmail.com

Oblasť prírodných vied a techniky

Mgr. Viera Tokáriková
0914 335 964
tokarikova@cvcrk.sk

Riaditeľstvo, oblasť prírodných vied a techniky, oddelenie prevádzkovo-ekonomické
Dončova 1
034 01 Ružomberok
IČO 42219213
DIČ 2820006970

Oblasť športu a telovýchovy, oblasť spoločenských vied a kultúry
Plavisko 47
034 01 Ružomberok

Riaditeľstvo, oblasť prírodných vied a techniky,
oddelenie prevádzkovo-ekonomické

Oblasť športu a telovýchovy,
oblasť spoločenských vied a kultúry