Pohoďáčik (19. 8. – 23. 8.)

Pohoďáčik (19. 8. – 23. 8.)

Letný denný tábor (8. 7. – 12. 7.)

Letný denný tábor (8. 7. – 12. 7.)

Letný denný tábor (1. 7. – 5. 7.)

Letný denný tábor (1. 7. – 5. 7.)

Cezpoľný beh – obv. kolo, ZŠ+SŠ

Cezpoľný beh – obv. kolo, ZŠ+SŠ

Šarkaniáda

Šarkaniáda

Najkrajšia Halloweenska tekvica

Najkrajšia Halloweenska tekvica

Beh okolo Sidorova

Beh okolo Sidorova

Halloween párty

Halloween párty

Život máš len jeden

Život máš len jeden

Technická olympiáda

Technická olympiáda

Kultúrny program tanečných ZÚ na podujatí Gympel Stars

Kultúrny program tanečných ZÚ na podujatí Gympel Stars

Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ

Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ

Aerobik – kraj. kolo, SŠ

Aerobik – kraj. kolo, SŠ

English primary marathon

English primary marathon

Exkurzia v TV Markíza

Exkurzia v TV Markíza

Astrostop

Astrostop

Florbal – obv. kolo, SŠ

Florbal – obv. kolo, SŠ

Mikulášske prekvapenie – OTAP

Mikulášske prekvapenie – OTAP

Mikuláš v Eláne – OKAE

Mikuláš v Eláne – OKAE

Malá prírodovedná olympiáda – MŠ

Malá prírodovedná olympiáda – MŠ

Stretnutie s koledami

Stretnutie s koledami

Streľba zo vzduchovky – obv. kolo, ZŠ

Streľba zo vzduchovky – obv. kolo, ZŠ

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9

Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Basketbal – kval. na MŠM, žiačky

Basketbal – kval. na MŠM, žiačky

Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej ZŠ

Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej ZŠ

Mestský fašiangový karneval

Mestský fašiangový karneval

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda

Biologická olympiáda – kat. C

Biologická olympiáda – kat. C

Geografická olympiáda – kat. E, F, G, H, I

Geografická olympiáda – kat. E, F, G, H, I

Basketbal – obv. kolo, žiačky ZŠ

Basketbal – obv. kolo, žiačky ZŠ

Basketbal – obv. kolo, žiaci ZŠ

Basketbal – obv. kolo, žiaci ZŠ

Basketbal – kval. do KK, žiaci ZŠ

Basketbal – kval. do KK, žiaci ZŠ

Európa v škole

Európa v škole

Basketbal – kval. do KK, žiačky ZŠ

Basketbal – kval. do KK, žiačky ZŠ

Basketbal – kraj. kolo, žiačky ZŠ

Basketbal – kraj. kolo, žiačky ZŠ

Chemická olympiáda – kat. Dz

Chemická olympiáda – kat. Dz

Pytagoriáda

Pytagoriáda

Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Geografická olympiáda – kat. A, B, CD, Z

Geografická olympiáda – kat. A, B, CD, Z

Správna muška

Správna muška

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Ku dňu hasičov

Ku dňu hasičov

Veľký futbal – obv. kolo, žiačky SŠ

Veľký futbal – obv. kolo, žiačky SŠ

Biologická olympiáda – kat. E

Biologická olympiáda – kat. E

Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8

Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8

Malý futbal – Mc Donald’s Cup – obv. kolo, ZŠ

Malý futbal – Mc Donald’s Cup – obv. kolo, ZŠ

Veľký futbal – kval. do KK, žiaci SŠ

Veľký futbal – kval. do KK, žiaci SŠ

Gymnastika – obv. kolo, ZŠ

Gymnastika – obv. kolo, ZŠ

Malý futbal – Dôvera školský pohár – obv. kolo, žiačky ZŠ

Malý futbal – Dôvera školský pohár – obv. kolo, žiačky ZŠ

Dni otvorených dverí u hasičov

Dni otvorených dverí u hasičov

Malý futbal – Dôvera školský pohár – obv. kolo, žiaci ZŠ

Malý futbal – Dôvera školský pohár – obv. kolo, žiaci ZŠ

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Dni otvorených dverí u hasičov – Bambiriáda

Dni otvorených dverí u hasičov – Bambiriáda

Fyzikálna olympiáda – kat. B, C, D

Fyzikálna olympiáda – kat. B, C, D

Malý futbal – Jednota futbal cup – obv. kolo, žiačky ZŠ

Malý futbal – Jednota futbal cup – obv. kolo, žiačky ZŠ

Biologická olypmiáda – kat. D

Biologická olypmiáda – kat. D

Malý futbal – Jednota futbal cup – obv. kolo, žiaci ZŠ

Malý futbal – Jednota futbal cup – obv. kolo, žiaci ZŠ

Na bicykli bezpečne

Na bicykli bezpečne

Fyzikálna olympiáda – kat. G

Fyzikálna olympiáda – kat. G

Rybolovná technika

Rybolovná technika