Pohoďáčik

Pohoďáčik

Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ,SŠ

Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ,SŠ

Šarkaniáda 2014

Šarkaniáda 2014

Malá prírodovedná olympiáda

Malá prírodovedná olympiáda

Gympel Stars 2014 – tanečné vystúpenie ZÚ Hip-Hop SŠ

Gympel Stars 2014 – tanečné vystúpenie ZÚ Hip-Hop SŠ

Okresné kolo vo florbale študentov SŠ

Okresné kolo vo florbale študentov SŠ

Literárna súťaž – “Každým slovom krok k umeniu”

Literárna súťaž – “Každým slovom krok k umeniu”

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ

Kvalifikácia do krajského kola vo florbale študentiek a študentov SŠ

Kvalifikácia do krajského kola vo florbale študentiek a študentov SŠ

Popoludie s Elánom

Popoludie s Elánom

Okresná výtvarná súťaž – “Povedz drogám nie!”

Okresná výtvarná súťaž – “Povedz drogám nie!”

Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ

Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ

Okresné kolo vo futsale študentov SŠ

Okresné kolo vo futsale študentov SŠ

Kvalifikácia do krajského kola vo futsale študentov SŠ

Kvalifikácia do krajského kola vo futsale študentov SŠ

Malá prírodovedná olympiáda pre 1.ročník ZŠ Bystrická

Malá prírodovedná olympiáda pre 1.ročník ZŠ Bystrická

Okresná súťaž v Anglikom jazyku –  “English primary marathon”

Okresná súťaž v Anglikom jazyku – “English primary marathon”

Astrostop 2014

Astrostop 2014

Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ

Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ

Obvodné kolo Technickej olympiády pre región Liptov

Obvodné kolo Technickej olympiády pre región Liptov

Okresná súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ – “Stretnutie s koledami”

Okresná súťaž v speve vianočných kolied pre ZŠ – “Stretnutie s koledami”

Preteky v skoku do výšky – “Ružomberská vianočná latka”

Preteky v skoku do výšky – “Ružomberská vianočná latka”

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Malá prírodovedná olympiáda pre deti predškolského veku materských škôl

Malá prírodovedná olympiáda pre deti predškolského veku materských škôl

Vianočná florbalka pre SŠ

Vianočná florbalka pre SŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ

Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Súťaž o najkrajšiu “Čapicu”

Súťaž o najkrajšiu “Čapicu”

Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z5 a Z9

Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z5 a Z9

Okresné kolo 22. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

Okresné kolo 22. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

Popoludnie s Elánom “Pexeso turnaj”

Popoludnie s Elánom “Pexeso turnaj”

KVALIFIKÁCIA  na Medzinárodné školské majstrovstvá   ISF

KVALIFIKÁCIA na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF

Obvodné kolo biologickej olympiády kategórie C

Obvodné kolo biologickej olympiády kategórie C

Okresné kolo geografickej olympiády kategórie E,F,G – 43.ročník

Okresné kolo geografickej olympiády kategórie E,F,G – 43.ročník

Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ

Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ

Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ

Okresné kolo vo volejbale študentiek SŠ

Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ

Okresné kolo vo volejbale študentov SŠ

Okresné kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády

Okresné kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády

Krajské kolo 5. ročníka technickej olympiády kategória A a B

Krajské kolo 5. ročníka technickej olympiády kategória A a B

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ

Prázdninová sánkovačka s Elánom 2015

Prázdninová sánkovačka s Elánom 2015

Šípkarsky turnaj

Šípkarsky turnaj

30. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaži “Vesmír očami detí”

30. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaži “Vesmír očami detí”

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ

Carrol’s wonderland

Carrol’s wonderland

Okresné kolo Pytagoriády  P5-P8

Okresné kolo Pytagoriády P5-P8

56. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády, kat. E a F

56. ročník okresného kola fyzikálnej olympiády, kat. E a F

Malá prírodovedná olympiáda

Malá prírodovedná olympiáda

Obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie – Hviezdoslavov kubín

Obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie – Hviezdoslavov kubín

Čo vieš o hviezdach ? 2015

Čo vieš o hviezdach ? 2015

Krajské kolo geografickej olympiády

Krajské kolo geografickej olympiády

Obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie – Hviezdoslavov kubín

Obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie – Hviezdoslavov kubín

Okresné kolo chemickej olympiády kategória D – 51.ročník

Okresné kolo chemickej olympiády kategória D – 51.ročník

Veľkonočný šípkarsky turnaj

Veľkonočný šípkarsky turnaj

Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z6, Z7, Z8 – 64. ročník.

Okresné kolo matematickej olympiády kategória Z6, Z7, Z8 – 64. ročník.

Okresné kolo biologickej olympiády kategória E, 49. ročník

Okresné kolo biologickej olympiády kategória E, 49. ročník

Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ –  „ Dôvera Školský pohár SFZ „

Okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ – „ Dôvera Školský pohár SFZ „

Účasť na tanečnej súťaži Považskobystrický pohár 2015

Účasť na tanečnej súťaži Považskobystrický pohár 2015

Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru v Ružomberku

Deň otvorených dverí na Jednotke hasičského zboru v Ružomberku

Okresné kolo 25. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne – Slávik Slovenska 2015

Okresné kolo 25. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne – Slávik Slovenska 2015

Oceňovanie výtvarnej súťaže “Ku dňu hasičov”

Oceňovanie výtvarnej súťaže “Ku dňu hasičov”

Krajské kolo v malom futbale žiakov ZŠ –  „Dôvera Školský pohár SFZ „

Krajské kolo v malom futbale žiakov ZŠ – „Dôvera Školský pohár SFZ „

Detská dopravná súťaž “Na bicykli bezpečne 2015”

Detská dopravná súťaž “Na bicykli bezpečne 2015”

Krajské kolo 56. ročníka FYZIKÁLNEJ  OLYMPIÁDY kategória B, C, D,

Krajské kolo 56. ročníka FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY kategória B, C, D,

60. Narodeniny CVČ Elán

60. Narodeniny CVČ Elán

Ružomberský jarmok – vystúpenia tanečných ZÚ Hip-Hop 5.-9. a Hip-Hop SŠ

Ružomberský jarmok – vystúpenia tanečných ZÚ Hip-Hop 5.-9. a Hip-Hop SŠ

Súťaž v rybolovnej technike

Súťaž v rybolovnej technike

Technická súťaž mladých elektronikov 2015

Technická súťaž mladých elektronikov 2015

Streetball Challenge Ružomberok – vystúpenia tanečných ZÚ Hip-Hop 5.-9. a Hip-Hop SŠ

Streetball Challenge Ružomberok – vystúpenia tanečných ZÚ Hip-Hop 5.-9. a Hip-Hop SŠ

Letný denný tábor I.

Letný denný tábor I.

Letný denný tábor II.

Letný denný tábor II.