Naše CVČ, oblasť prírodných vied a techniky, a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Ružomberok zorganizovali 6. a 7. mája  Deň otvorených dverí v hasičskej stanici na ul. sv. Anny. Podujatie sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti dňa sv. Floriána, ktorý je patrónom všetkých hasičov.

V areáli sa postupne vystriedalo 443 návštevníkov – deti materských a žiaci základných škôl, hosťami boli aj klienti centra sociálnych služieb Trojlístok. Pútavé prednášky o danej problematike, prehliadka hasičskej techniky s výkladom ich využitia priam magnetizovali očká a ušká malých i tých o čosi starších návštevníkov. Asi najväčšiu pozornosť pútalo hasenie horľavej kvapaliny, čo za asistencie profesionálov si mohli vyskúšať aj deťúrence.

Na parkovisku pred budovou sa hrdo pýšili automobily hasičskej a záchrannej služby určené na zásahy pri dopravných nehodách, automobilový rebrík AR 39 s dosahom až do výšky 39 metrov, Tatra 815/7 špeciálne vybavená  na hasenie, dnu „odpočíval“ pretlakový ventilátor, ktorého úlohou, ako sme sa od odborníkov tiež dozvedeli, je odvetrávanie zadymených budov. Vskutku sa bolo nad čím kochať.

Bodku za vydarenou akciou dalo slávnostné vyhlásenie okresného kola výtvarnej súťaže s tematikou hasičských a záchranárskych prác.