Faktúry 2021

Číslo obj.DodávateľCenaDátum 

2021039ŠPORTUJEME s.r.o.429,00 €18.03.2021Viac informácií

Predmet: gymnastické potreby

Dodávateľ: ŠPORTUJEME s.r.o.

Adresa: Ipeľská 13, Bratislava

IČO: 44484828

Cena: 429,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 18.03.2021

Dátum zverejnenia: 18.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021038CARTA Slovakia s.r.o.356,29 €17.03.2021Viac informácií

Predmet: materiál na kreativne ZU

Dodávateľ: CARTA Slovakia s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 45C, Ružomberok

IČO: 36372871

Cena: 356,29

Mena: €

Dátum vystavenia: 17.03.2021

Dátum zverejnenia: 18.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021037CARTA Slovakia s.r.o.45,81 €17.03.2021Viac informácií

Predmet: čistiace prostriedky

Dodávateľ: CARTA Slovakia s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 45C, Ružomberok

IČO: 36372871

Cena: 45,81

Mena: €

Dátum vystavenia: 17.03.2021

Dátum zverejnenia: 18.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021036Mesto Ružomberok447,80 €12.03.2021Viac informácií

Predmet: refakturácia nákladov za elektrinu

Dodávateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok

IČO: 00315737

Cena: 447,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 12.03.2021

Dátum zverejnenia: 18.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021035NANCY s.r.o.135,00 €11.03.2021Viac informácií

Predmet: servisné služby k softvéru 1-3/2021

Dodávateľ: NANCY s.r.o.

Adresa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok

IČO: 36680729

Cena: 135,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 11.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021034Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.7494,00 €10.03.2021Viac informácií

Predmet: odstránenie poruchy -Hala T-18

Dodávateľ: Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.

Adresa: A.Hlinku 72, Ružomberok

IČO: 36440353

Cena: 7494,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021033Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.8749,20 €10.03.2021Viac informácií

Predmet: odstránenie poruchy -Hala T-18

Dodávateľ: Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.

Adresa: A.Hlinku 72, Ružomberok

IČO: 36440353

Cena: 8749,20

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021032GIGABIT s.r.o.78,00 €12.03.2021Viac informácií

Predmet: webkamery

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 78,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 12.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021031GIGABIT s.r.o.88,01 €04.03.2021Viac informácií

Predmet: webkamery

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 88,01

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021030Kokiska s.r.o.142,67 €15.03.2021Viac informácií

Predmet: elektronický terč

Dodávateľ: Kokiska s.r.o.

Adresa: Stráň 3, Sadov

IČO: 02509016

Cena: 142,67

Mena: €

Dátum vystavenia: 15.03.2021

Dátum zverejnenia: 12.03.2021

Spôsob platby: prevodom

Doplnkové informácie: uhr. na základe platobn.pokynov

2021029Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.777,79 €28.02.2021Viac informácií

Predmet: vodné, stočné, zrážky

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 777,79

Mena: €

Dátum vystavenia: 28.02.2021

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021028inSPORTline s.r.o.972,30 €15.03.2021Viac informácií

Predmet: športové potreby na ZU

Dodávateľ: inSPORTline s.r.o.

Adresa: Električná 6471, 911 01 Trenčín

IČO: 36311723

Cena: 972,30

Mena: €

Dátum vystavenia: 15.03.2021

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Spôsob platby: prevodom

Doplnkové informácie: uhr. na základe platobn.pokynov

2021027CZT Ružomberok s.r.o.2458,09 €08.03.2021Viac informácií

Predmet: dodávka tepel.energie za 02/2021

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 2458,09

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.03.2021

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021026Slovak telekom a.s.117,00 €08.03.2021Viac informácií

Predmet: hovorné

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 117,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.03.2021

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021025TOPICO s.r.o.61,49 €03.03.2021Viac informácií

Predmet: kop.služby - 03/2021

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 03.03.2021

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021024EuroTRADING s.r.o.58,80 €05.03.2021Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 03/2021

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.03.2021

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Spôsob platby: prevodom

1003RVC Martin39,00 €04.03.2021Viac informácií

Predmet: online seminár

Dodávateľ: RVC Martin

Adresa: Nám.S.H.Vajanského 1, Martin

IČO: 31938434

Cena: 39,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2021

Dátum zverejnenia: 04.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021023Stredoslovenská energetika, a.s.160,00 €11.01.2021Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina

IČO: 36403008

Cena: 160,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 11.01.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

1002Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.133,39 €15.02.2021Viac informácií

Predmet: PZP vozidla

Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Adresa: Dostojevského rad 4, Bratislava

IČO: 00151700

Cena: 133,39

Mena: €

Dátum vystavenia: 15.02.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

1001Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.275,00 €09.02.2021Viac informácií

Predmet: havarijné poistenie vozidla

Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Adresa: Dostojevského rad 4, Bratislava

IČO: 00151700

Cena: 275,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 09.02.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021022Stredoslovenská energetika, a.s.80,00 €26.02.2021Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina

IČO: 36403008

Cena: 80,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 26.02.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021021SPP a.s.220,00 €01.03.2021Viac informácií

Predmet: dodávka plynu za 03/2021

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44,a, Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 220,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.03.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021020GIGABIT s.r.o.263,00 €01.03.2021Viac informácií

Predmet: tonery

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 263,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.03.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

2021019Alza.cz a.s.316,25 €03.03.2021Viac informácií

Predmet: pomôcky pre činnosť ZU

Dodávateľ: Alza.cz a.s.

Adresa: Jateční 33, 17000 Praha 7

IČO: 27082440

Cena: 316,25

Mena: €

Dátum vystavenia: 03.03.2021

Dátum zverejnenia: 03.03.2021

Spôsob platby: prevodom

Doplnkové informácie: uhr. na základe plat.pokynov

2021018TOPICO s.r.o.61,49 €15.02.2021Viac informácií

Predmet: kop.služby - 02/2021

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 15.02.2021

Dátum zverejnenia: 18.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021016Združenie SANET150,00 €15.02.2021Viac informácií

Predmet: internet za 01-03/2021

Dodávateľ: Združenie SANET

Adresa: Vazovova 5 , Bratislava

IČO: 17055270

Cena: 150,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 15.02.2021

Dátum zverejnenia: 18.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021015CZT Ružomberok s.r.o.2453,92 €05.02.2021Viac informácií

Predmet: dodávka tepel.energie za 01/2021

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 2453,92

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.02.2021

Dátum zverejnenia: 11.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021014Slovak telekom a.s.117,00 €08.02.2021Viac informácií

Predmet: hovorné

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 117,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.02.2021

Dátum zverejnenia: 11.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021013DDD-DEROS s.r.o.183,00 €05.02.2021Viac informácií

Predmet: dezinfekcia priestorov

Dodávateľ: DDD-DEROS s.r.o.

Adresa: Maroša Madačova 1469/12, Ružomberk

IČO: 52571556

Cena: 183,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.02.2021

Dátum zverejnenia: 11.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021012Mgr. Róbert Čecho118,00 €03.02.2021Viac informácií

Predmet: periodický audit

Dodávateľ: Mgr. Róbert Čecho

Adresa: Nábr. A.Stodolu 1796/53, Lipt. Mikuláš

IČO: 51326167

Cena: 118,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 03.02.2021

Dátum zverejnenia: 11.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021011EuroTRADING s.r.o.58,80 €04.02.2021Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 02/2021

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.02.2021

Dátum zverejnenia: 11.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021010HOGNER s.r.o.256,00 €22.02.2021Viac informácií

Predmet: čističky vzduchu

Dodávateľ: HOGNER s.r.o.

Adresa: Veverkova 1343, Hradec Kralové

IČO: 27503542

Cena: 256,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 22.02.2021

Dátum zverejnenia: 04.02.2021

Spôsob platby: prevodom

Doplnkové informácie: uhr. na základe platob.pokynov

2021009Slovak telekom a.s.25,00 €01.02.2021Viac informácií

Predmet: hovorné

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 25,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum zverejnenia: 04.02.2021

Doplnkové informácie: úhr. kompenzovaná s dobropisom č, 2101

2021008PAPERA s.r.o.106,85 €03.02.2021Viac informácií

Predmet: respirátory

Dodávateľ: PAPERA s.r.o.

Adresa: Čerešňová 17, Banská Bystrica

IČO: 46082182

Cena: 106,85

Mena: €

Dátum vystavenia: 03.02.2021

Dátum zverejnenia: 04.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021007Združenie SANET33,00 €01.02.2021Viac informácií

Predmet: členský poplatok

Dodávateľ: Združenie SANET

Adresa: Vazovova 5 , Bratislava

IČO: 17055270

Cena: 33,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum zverejnenia: 04.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021006SPP a.s.220,00 €01.02.2021Viac informácií

Predmet: dodávka plynu za 02/2021

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44,a, Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 220,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.02.2021

Dátum zverejnenia: 04.02.2021

Spôsob platby: prevodom

2021005Solitea Slovensko a.s.54,00 €27.01.2021Viac informácií

Predmet: webinár PAM

Dodávateľ: Solitea Slovensko a.s.

Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 36237337

Cena: 54,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 27.01.2021

Dátum zverejnenia: 28.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2021004Stredoslovenská energetika, a.s.160,00 €11.01.2021Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina

IČO: 36403008

Cena: 160,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 11.01.2021

Dátum zverejnenia: 13.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2021003SPP a.s.171,00 €12.01.2021Viac informácií

Predmet: dodávka plynu za 01/2021

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44,a, Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 171,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 12.01.2021

Dátum zverejnenia: 13.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2021002EuroTRADING s.r.o.58,80 €08.01.2021Viac informácií

Predmet: činnosť zodp. osoby za 01/2021

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.01.2021

Dátum zverejnenia: 12.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2021001TOPICO s.r.o.61,49 €07.01.2021Viac informácií

Predmet: kop.služby - 01/2021

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.01.2021

Dátum zverejnenia: 11.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2020189Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.73,45 €31.12.2020Viac informácií

Predmet: vodné,stočné

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 73,45

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum zverejnenia: 14.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2020188Slovak telekom a.s.114,10 €08.01.2021Viac informácií

Predmet: hovorné

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 114,10

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.01.2021

Dátum zverejnenia: 12.01.2021

Spôsob platby: prevodom

2020187Slovak telekom a.s.85,00 €31.12.2020Viac informácií

Predmet: hovorné

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 85,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum zverejnenia: 12.01.2021

Spôsob platby: prevodom