Faktúry 2022

Číslo obj.DodávateľCenaDátum 

2022119ŠEVT , a.s.31,75 €31.08.2022Viac informácií

Predmet: triedne knihy

Dodávateľ: ŠEVT , a.s.

Adresa: Cementárenská 16, Banská Bystrica

IČO: 31331131

Cena: 31,75

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.08.2022

Dátum zverejnenia: 02.09.2022

Stav: uhr. záloh. platbou

Spôsob platby: prevodom

2022118Ing. Miroslav Mračko, EPOS150,96 €25.08.2022Viac informácií

Predmet: Tlač žiadostí za člena ZU

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mračko, EPOS

Adresa: Vajanského 1593/14, Ružomberok

IČO: 11791519

Cena: 150,96

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.08.2022

Dátum zverejnenia: 26.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022117Združenie SANET150,00 €22.08.2022Viac informácií

Predmet: počítačová sieť 7-9/2022

Dodávateľ: Združenie SANET

Adresa: Vazovova 5 , Bratislava

IČO: 17055270

Cena: 150,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 22.08.2022

Dátum zverejnenia: 26.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022116Ondrej Glemba-GLOBAL36,00 €31.07.2022Viac informácií

Predmet: školenie prvej pomoci

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 36,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.07.2022

Dátum zverejnenia: 19.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022115Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €31.07.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.07.2022

Dátum zverejnenia: 19.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022114CZT Ružomberok s.r.o.63,35 €03.08.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 63,35

Mena: €

Dátum vystavenia: 03.08.2022

Dátum zverejnenia: 19.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022113Slovak telekom a.s.148,00 €08.08.2022Viac informácií

Predmet: telekomunikačné služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 148,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.08.2022

Dátum zverejnenia: 10.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022112EuroTRADING s.r.o.58,80 €05.08.2022Viac informácií

Predmet: činnosť zodp. osoby

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.08.2022

Dátum zverejnenia: 10.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022111TOPICO s.r.o.61,49 €02.08.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 02.08.2022

Dátum zverejnenia: 10.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022110SPP a.s.215,00 €01.08.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.08.2022

Dátum zverejnenia: 10.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022109Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €01.08.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-D

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.08.2022

Dátum zverejnenia: 10.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022108Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €01.08.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-D

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.08.2022

Dátum zverejnenia: 10.08.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022107DARIOL, s.r.o.332,80 €07.07.2022Viac informácií

Predmet: oprava vozidla

Dodávateľ: DARIOL, s.r.o.

Adresa: Za Dráhou 476/18, Ružomberok

IČO: 44230303

Cena: 332,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.07.2022

Dátum zverejnenia: 18.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022106TOPICO s.r.o.61,49 €07.07.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.07.2022

Dátum zverejnenia: 14.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022105Slovak telekom a.s.187,57 €08.07.2022Viac informácií

Predmet: telekomunikačné služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 187,57

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.07.2022

Dátum zverejnenia: 14.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022104CZT Ružomberok s.r.o.105,91 €06.07.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 105,91

Mena: €

Dátum vystavenia: 06.07.2022

Dátum zverejnenia: 14.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022103Solitea Slovensko a.s.33,72 €07.07.2022Viac informácií

Predmet: e-VL

Dodávateľ: Solitea Slovensko a.s.

Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 36237337

Cena: 33,72

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.07.2022

Dátum zverejnenia: 14.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022102TOPICO s.r.o.240,35 €30.06.2022Viac informácií

Predmet: kop.služby nad rámec zmluvy

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 240,35

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.06.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022101EuroTRADING s.r.o.58,80 €04.07.2022Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 07/2022

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.07.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022100Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.2699,59 €24.06.2022Viac informácií

Predmet: vodné, stočné, zrážky

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 2699,59

Mena: €

Dátum vystavenia: 24.06.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022099Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.103,91 €22.06.2022Viac informácií

Predmet: vodné, stočné, zrážky

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 103,91

Mena: €

Dátum vystavenia: 22.06.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022098Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €30.06.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.06.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022097SPP a.s.215,00 €01.07.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.07.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022096Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €30.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-P

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.01.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022095Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €10.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-D

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.01.2022

Dátum zverejnenia: 06.07.2022

Stav: uhradená

2022094Slovak telekom a.s.148,00 €08.06.2022Viac informácií

Predmet: telekomunikačné služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 148,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.06.2022

Dátum zverejnenia: 10.06.2022

Stav: neuhradená

2022093CZT Ružomberok s.r.o.235,66 €06.06.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 235,66

Mena: €

Dátum vystavenia: 06.06.2022

Dátum zverejnenia: 10.06.2022

Stav: neuhradená

2022092CARTA Slovakia s.r.o.65,38 €08.06.2022Viac informácií

Predmet: MTZ - Cesta rozprávkovým lesom

Dodávateľ: CARTA Slovakia s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 45C, Ružomberok

IČO: 36372871

Cena: 65,38

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.06.2022

Dátum zverejnenia: 10.06.2022

Stav: neuhradená

2022091Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €31.05.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.05.2022

Dátum zverejnenia: 07.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022090EuroTRADING s.r.o.58,80 €03.06.2022Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 06/2022

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 03.06.2022

Dátum zverejnenia: 07.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022089TOPICO s.r.o.61,49 €02.06.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 02.06.2022

Dátum zverejnenia: 03.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022088NANCY s.r.o.135,00 01.06.2022Viac informácií

Predmet: servisné služby k softvéru 4-6/2022

Dodávateľ: NANCY s.r.o.

Adresa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok

IČO: 36680729

Cena: 135,00

Dátum vystavenia: 01.06.2022

Dátum zverejnenia: 03.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022087SPP a.s.215,00 €01.06.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.06.2022

Dátum zverejnenia: 03.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022086Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €01.02.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-P

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.02.2022

Dátum zverejnenia: 03.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022085Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €12.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-D

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 12.01.2022

Dátum zverejnenia: 03.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022084GIGABIT s.r.o.273,00 €30.05.2022Viac informácií

Predmet: náplne do tlačiarne

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 273,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.05.2022

Dátum zverejnenia: 01.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022083Janka Bystričanová-MAJABY44,82 €25.05.2022Viac informácií

Predmet: medajle na súťaž

Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY

Adresa: Riadok 9, Ružomberok

IČO: 37573128

Cena: 44,82

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.05.2022

Dátum zverejnenia: 01.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022082Janka Bystričanová-MAJABY35,86 €25.05.2022Viac informácií

Predmet: medajle na súťaž

Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY

Adresa: Riadok 9, Ružomberok

IČO: 37573128

Cena: 35,86

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.05.2022

Dátum zverejnenia: 01.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022081Šport Mix s.r.o.94,08 €30.05.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: Šport Mix s.r.o.

Adresa: Panská 5242, Ružomberok

IČO: 43823602

Cena: 94,08

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.05.2022

Dátum zverejnenia: 01.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022080Šport Mix s.r.o.188,06 €30.05.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: Šport Mix s.r.o.

Adresa: Panská 5242, Ružomberok

IČO: 43823602

Cena: 188,06

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.05.2022

Dátum zverejnenia: 01.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022079CARTA Slovakia s.r.o.61,60 €25.05.2022Viac informácií

Predmet: MTZ pre ZU

Dodávateľ: CARTA Slovakia s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 45C, Ružomberok

IČO: 36372871

Cena: 61,60

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.05.2022

Dátum zverejnenia: 01.06.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022078DIPRA Tech s.r.o.725,00 €17.05.2022Viac informácií

Predmet: osobný PC

Dodávateľ: DIPRA Tech s.r.o.

Adresa: Cesta na Vlkolínec 1853/14, Ružomberok

IČO: 50143701

Cena: 725,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 17.05.2022

Dátum zverejnenia: 23.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022077Abydos s.r.o.53,09 €27.05.2022Viac informácií

Predmet: farby na tvár

Dodávateľ: Abydos s.r.o.

Adresa: Senická 626/8, Liptovský Mikuláš

IČO: 47644630

Cena: 53,09

Mena: €

Dátum vystavenia: 27.05.2022

Dátum zverejnenia: 23.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022076Združenie SANET150,00 €16.05.2022Viac informácií

Predmet: služby počítačovej siete obd. 4-6/2022

Dodávateľ: Združenie SANET

Adresa: Vazovova 5 , Bratislava

IČO: 17055270

Cena: 150,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 16.05.2022

Dátum zverejnenia: 18.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022075ANICO Slovakia s.r.o.181,24 €13.05.2022Viac informácií

Predmet: merací prístroj +drobný materiál pre ZU radioamatérsky

Dodávateľ: ANICO Slovakia s.r.o.

Adresa: Tr. SNP 341/92, 040 11 Košice

IČO: 46644245

Cena: 181,24

Mena: €

Dátum vystavenia: 13.05.2022

Dátum zverejnenia: 18.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022074Slovak telekom a.s.143,40 €08.05.2022Viac informácií

Predmet: telekom. služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 143,40

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.05.2022

Dátum zverejnenia: 18.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022073TIVEL s.r.o.35,10 €02.05.2022Viac informácií

Predmet: Ceny na výtvarnú súťaž

Dodávateľ: TIVEL s.r.o.

Adresa: Mostová 19, Ružomberok

IČO: 36371572

Cena: 35,10

Mena: €

Dátum vystavenia: 02.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022072EuroTRADING s.r.o.58,80 €05.05.2022Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 05/2022

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022071TOPICO s.r.o.61,49 €02.05.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 02.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022070CZT Ružomberok s.r.o.770,02 €05.05.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 770,02

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022069Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €30.04.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.04.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022068Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €01.05.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-P

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022067Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €01.05.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022066SPP a.s.215,00 €01.05.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44,a, Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.05.2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022065Kultúrny dom A. Hlinku a.s.20,00 €28.04.2022Viac informácií

Predmet: prenájom koncert.miestnosti v BjD

Dodávateľ: Kultúrny dom A. Hlinku a.s.

Adresa: A.Bernoláka 1, Ružomberok

IČO: 36010456

Cena: 20,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 28.04.2022

Dátum zverejnenia: 28.04.2022

Stav: neuhradená

2022064GIGABIT s.r.o.91,50 €26.04.2022Viac informácií

Predmet: náhradná náplň+odpadová nádoba k tlačiarni

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 91,50

Mena: €

Dátum vystavenia: 26.04.2022

Dátum zverejnenia: 28.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022063Goffice s.r.o.41,20 €25.04.2022Viac informácií

Predmet: ceny na Carrol s Wonderland

Dodávateľ: Goffice s.r.o.

Adresa: K.Salvu 3, Ružomberok

IČO: 46832122

Cena: 41,20

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.04.2022

Dátum zverejnenia: 28.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022062Jozef BABALA43,20 €20.04.2022Viac informácií

Predmet: oprava núdzového osvetlenia - hala

Dodávateľ: Jozef BABALA

Adresa: Lesná 2042/16, Ružomberok

IČO: 10859101

Cena: 43,20

Mena: €

Dátum vystavenia: 20.04.2022

Dátum zverejnenia: 28.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022061Asociácia centier voľného času SR50,00 €11.04.2022Viac informácií

Predmet: členský poplatok

Dodávateľ: Asociácia centier voľného času SR

Adresa: Tajovského 30, 975 19 Banská Bystrica

IČO: 37817060

Cena: 50,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 11.04.2022

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Stav: neuhradená

2022060CZT Ružomberok s.r.o.1094,12 €07.04.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 1094,12

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.04.2022

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Stav: neuhradená

2022059TIVEL s.r.o.86,15 €12.04.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: TIVEL s.r.o.

Adresa: Mostová 19, Ružomberok

IČO: 36371572

Cena: 86,15

Mena: €

Dátum vystavenia: 12.04.2022

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Stav: neuhradená

1006Mesto Ružomberok205,92 €11.04.2022Viac informácií

Predmet: komunálny odpad-Plavisko

Dodávateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok

IČO: 00315737

Cena: 205,92

Mena: €

Dátum vystavenia: 11.04.2022

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Stav: neuhradená

1005Mesto Ružomberok205,92 €11.04.2022Viac informácií

Predmet: popl. za komunálny odpad-Dončova

Dodávateľ: Mesto Ružomberok

Adresa: Námestie A.Hlinku 1, Ružomberok

IČO: 00315737

Cena: 205,92

Mena: €

Dátum vystavenia: 11.04.2022

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Stav: neuhradená

2022058Slovak telekom a.s.144,27 €08.04.2022Viac informácií

Predmet: telekomunikačné služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 144,27

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.04.2022

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022057TOPICO s.r.o.61,49 €04.04.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.04.2022

Dátum zverejnenia: 08.04.2022

Stav: neuhradená

22008GIGABIT s.r.o.56,00 €07.04.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 56,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.04.2022

Dátum zverejnenia: 08.04.2022

Stav: neuhradená

2022056Solitea Slovensko a.s.24,60 €06.04.2022Viac informácií

Predmet: e-VL

Dodávateľ: Solitea Slovensko a.s.

Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 36237337

Cena: 24,60

Mena: €

Dátum vystavenia: 06.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

22007TIVEL s.r.o.64,85 €06.04.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: TIVEL s.r.o.

Adresa: Mostová 19, Ružomberok

IČO: 36371572

Cena: 64,85

Mena: €

Dátum vystavenia: 06.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

22006TIVEL s.r.o.54,30 €06.04.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: TIVEL s.r.o.

Adresa: Mostová 19, Ružomberok

IČO: 36371572

Cena: 54,30

Mena: €

Dátum vystavenia: 06.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022055EuroTRADING s.r.o.58,80 €05.04.2022Viac informácií

Predmet: činnosť zodp. osoby

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 05.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022054Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.30,00 €04.04.2022Viac informácií

Predmet: videoseminár

Dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.

Adresa: Družstevná 232/2, Košice

IČO: 51424266

Cena: 30,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022053Famico s.r.o.305,30 €04.04.2022Viac informácií

Predmet: uč.pomôcky pre ZU legostavbár

Dodávateľ: Famico s.r.o.

Adresa: Všechromy 75, Strančice ,ČR

IČO: 27457494

Cena: 305,30

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhr. záloh. platbou

Spôsob platby: prevodom zál. platbou

2022052SPP a.s.215,00 €01.04.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.04.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022051Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €31.03.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.03.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022050Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.261,11 €29.03.2022Viac informácií

Predmet: vodné, stočné, zrážky

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 261,11

Mena: €

Dátum vystavenia: 29.03.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

22005Šport Mix s.r.o.32,01 €30.03.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: Šport Mix s.r.o.

Adresa: Panská 5242, Ružomberok

IČO: 43823602

Cena: 32,01

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.03.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022049Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €30.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-P

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.01.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

2022048Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €10.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.01.2022

Dátum zverejnenia: 07.04.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022047ŠPORTUJEME s.r.o.550,00 €30.03.2022Viac informácií

Predmet: pom.pre ZU

Dodávateľ: ŠPORTUJEME s.r.o.

Adresa: Ipeľská 13, Bratislava

IČO: 44484828

Cena: 550,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.03.2022

Dátum zverejnenia: 31.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022046GIGABIT s.r.o.1188,00 €30.03.2022Viac informácií

Predmet: pom. pre ZU

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 1188,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.03.2022

Dátum zverejnenia: 31.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022045MOSK s.r.o.624,00 €30.03.2022Viac informácií

Predmet: pomôcky pre ZU

Dodávateľ: MOSK s.r.o.

Adresa: Konštantínova 6, Prešov

IČO: 48111821

Cena: 624,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.03.2022

Dátum zverejnenia: 31.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022044Tatramodel s.r.o.311,08 €30.03.2022Viac informácií

Predmet: modely pre ZU

Dodávateľ: Tatramodel s.r.o.

Adresa: Jedlíkova 3428/8, Žilina

IČO: 53757203

Cena: 311,08

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.03.2022

Dátum zverejnenia: 31.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022043MASTER SPORT s.r.o.71,50 €30.03.2022Viac informácií

Predmet: pomôcky pre ZU

Dodávateľ: MASTER SPORT s.r.o.

Adresa: Provozní 5560/1b 722 00 Ostrava -Trebovice, ČR

IČO: 27792064

Cena: 71,50

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.03.2022

Dátum zverejnenia: 31.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022042Goffice s.r.o.63,65 €26.03.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: Goffice s.r.o.

Adresa: K.Salvu 3, Ružomberok

IČO: 46832122

Cena: 63,65

Mena: €

Dátum vystavenia: 26.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

22004FAST PLUS, s.r.o.124,32 €28.03.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: FAST PLUS, s.r.o.

Adresa: Na pántoch 18, Bratislava

IČO: 35712783

Cena: 124,32

Mena: €

Dátum vystavenia: 28.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022041Pavol Zigo500,00 €25.03.2022Viac informácií

Predmet: pom. pre ZU

Dodávateľ: Pavol Zigo

Adresa: Plavisko 2037/67, Ružomberok

IČO: 48144584

Cena: 500,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

22003MARCONI s.r.o.67,43 €23.03.2022Viac informácií

Predmet: MTZ na OK Chemickej olymp.

Dodávateľ: MARCONI s.r.o.

Adresa: Kozmonautov 35, Martin

IČO: 45327700

Cena: 67,43

Mena: €

Dátum vystavenia: 23.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022040DOR-SPORT s.r.o.2834,30 €23.03.2022Viac informácií

Predmet: šatňové lavičky a vešiaky

Dodávateľ: DOR-SPORT s.r.o.

Adresa: Bruzovice 247

IČO: 60774151

Cena: 2834,30

Mena: €

Dátum vystavenia: 23.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022039Dracik Divi, s.r.o.148,68 €22.03.2022Viac informácií

Predmet: uč.pomôcky pre ZU legostavbár

Dodávateľ: Dracik Divi, s.r.o.

Adresa: Gajova 13, Bratislava

IČO: 46118985

Cena: 148,68

Mena: €

Dátum vystavenia: 22.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom zál. platbou

2022038FAST PLUS, s.r.o.76,98 €22.03.2022Viac informácií

Predmet: karcher+čistiaci prostriedok

Dodávateľ: FAST PLUS, s.r.o.

Adresa: Na pántoch 18, Bratislava

IČO: 35712783

Cena: 76,98

Mena: €

Dátum vystavenia: 22.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022037GIGABIT s.r.o.48,00 €21.03.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 21.03.2022

Dátum zverejnenia: 28.03.2021

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

1004Uniqa pojišťovňa a.s.1815,74 €04.03.2022Viac informácií

Predmet: poistenie budovy

Dodávateľ: Uniqa pojišťovňa a.s.

Adresa: Krasovského 3986, 85101 Bratislava

IČO: 53812948

Cena: 1815,74

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2022

Dátum zverejnenia: 17.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022036Šport Mix s.r.o.60,00 €16.03.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: Šport Mix s.r.o.

Adresa: Panská 5242, Ružomberok

IČO: 43823602

Cena: 60,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 16.03.2022

Dátum zverejnenia: 17.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022035Tatramodel s.r.o.83,09 €15.03.2022Viac informácií

Predmet: materiál na ZU

Dodávateľ: Tatramodel s.r.o.

Adresa: Jedlíkova 3428/8, Žilina

IČO: 53757203

Cena: 83,09

Mena: €

Dátum vystavenia: 15.03.2022

Dátum zverejnenia: 17.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022034Šport Mix s.r.o.36,44 €14.03.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: Šport Mix s.r.o.

Adresa: Panská 5242, Ružomberok

IČO: 43823602

Cena: 36,44

Mena: €

Dátum vystavenia: 14.03.2022

Dátum zverejnenia: 17.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022033Slovak telekom a.s.142,00 €08.03.2022Viac informácií

Predmet: telekom. služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 142,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022032HESPO s.r.o.110,00 €09.03.2022Viac informácií

Predmet: pomôcky pre činnosť ZU

Dodávateľ: HESPO s.r.o.

Adresa: K.Sidora 1843/46, Ružomberok

IČO: 44716397

Cena: 110,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 09.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022031EuroTRADING s.r.o.58,80 €04.03.2022Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 03/2022

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022030Mgr.Ladislav Ferenci292,30 €10.03.2022Viac informácií

Predmet: pomôcky pre činnosť ZU

Dodávateľ: Mgr.Ladislav Ferenci

Adresa: Riadok 415/47,92241 Drahovce

IČO: 46412727

Cena: 292,30

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhr. záloh. platbou

Spôsob platby: prevodom

2022029INFRA Slovakia s.r.o.292,70 €07.03.2022Viac informácií

Predmet: pomôcky pre činnosť ZU

Dodávateľ: INFRA Slovakia s.r.o.

Adresa: J.Hollého 875, Veľké Leváre

IČO: 44752423

Cena: 292,70

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022028NANCY s.r.o.135,00 €04.03.2022Viac informácií

Predmet: servisné služby k softvéru 1-3/2022

Dodávateľ: NANCY s.r.o.

Adresa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok

IČO: 36680729

Cena: 135,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022027CZT Ružomberok s.r.o.1032,50 €04.03.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 1032,50

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022026TOPICO s.r.o.61,49 €04.03.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.03.2022

Dátum zverejnenia: 10.03.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022025Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €28.02.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 28.02.2022

Dátum zverejnenia: 03.03.2022

Stav: neuhradená

2022024Ondrej Glemba-GLOBAL48,00 €31.01.2022Viac informácií

Predmet: činnosť technika BOZP a OPP

Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL

Adresa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok

IČO: 33014973

Cena: 48,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum zverejnenia: 03.03.2022

Stav: neuhradená

2022023SPP a.s.215,00 €01.03.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44,a, Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.03.2022

Dátum zverejnenia: 02.03.2022

Stav: neuhradená

2022022Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €30.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny-P

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.01.2022

Dátum zverejnenia: 02.03.2022

Stav: neuhradená

2022021Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €10.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka elektriny

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.01.2022

Dátum zverejnenia: 02.03.2022

Stav: neuhradená

2022020ProActive s.r.o.786,24 €01.03.2022Viac informácií

Predmet: puzzle podlaha -hala

Dodávateľ: ProActive s.r.o.

Adresa: Hodžovo nám. 2, 81106 Bratislava

IČO: 36798631

Cena: 786,24

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.03.2022

Dátum zverejnenia: 02.03.2022

Stav: neuhradená

2022019ProActive s.r.o.1834,56 €09.02.2022Viac informácií

Predmet: puzzle podlaha -hala

Dodávateľ: ProActive s.r.o.

Adresa: Hodžovo nám. 2, 81106 Bratislava

IČO: 36798631

Cena: 1834,56

Mena: €

Dátum vystavenia: 09.02.2022

Dátum zverejnenia: 02.03.2022

Stav: uhr. záloh. platbou

Spôsob platby: prevodom

1003Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.275,00 €18.02.2022Viac informácií

Predmet: havarijné poistenie vozidla

Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Adresa: Dostojevského rad 4, Bratislava

IČO: 00151700

Cena: 275,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 18.02.2022

Dátum zverejnenia: 23.02.2022

Stav: neuhradená

1002Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.128,76 €18.02.2022Viac informácií

Predmet: zákonné poistenie os.automobilu

Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Adresa: Dostojevského rad 4, Bratislava

IČO: 00151700

Cena: 128,76

Mena: €

Dátum vystavenia: 18.02.2022

Dátum zverejnenia: 23.02.2022

Stav: neuhradená

22002GIGABIT s.r.o.54,00 €22.02.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 54,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 22.02.2022

Dátum zverejnenia: 23.02.2022

Stav: neuhradená

2022018PROWIN s.r.o.640,32 €21.02.2022Viac informácií

Predmet: dodávka a montáž panikového zámku

Dodávateľ: PROWIN s.r.o.

Adresa: Žilinská 645/22, 92101 Piešťany

IČO: 36226416

Cena: 640,32

Mena: €

Dátum vystavenia: 21.02.2022

Dátum zverejnenia: 23.02.2022

Stav: uhr. záloh. platbou-časť

22001FAST PLUS, s.r.o.77,48 €21.02.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: FAST PLUS, s.r.o.

Adresa: Na pántoch 18, Bratislava

IČO: 35712783

Cena: 77,48

Mena: €

Dátum vystavenia: 21.02.2022

Dátum zverejnenia: 23.02.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022017Združenie SANET150,00 €14.02.2022Viac informácií

Predmet: internet za 01-03/2022

Dodávateľ: Združenie SANET

Adresa: Vazovova 5 , Bratislava

IČO: 17055270

Cena: 150,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 14.02.2022

Dátum zverejnenia: 14.02.2022

Stav: neuhradená

2022016Slovak telekom a.s.142,00 €08.02.2022Viac informácií

Predmet: telekom. služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 142,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.02.2022

Dátum zverejnenia: 14.02.2022

Stav: neuhradená

2022015CZT Ružomberok s.r.o.1363,40 €07.02.2022Viac informácií

Predmet: dodávka tepla-Hala

Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.

Adresa: Bystrická cesta 1, Ružomberok

IČO: 36820300

Cena: 1363,40

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.02.2022

Dátum zverejnenia: 14.02.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022014EuroTRADING s.r.o.58,80 €07.02.2022Viac informácií

Predmet: zodp.osoba za 02/2022

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.02.2022

Dátum zverejnenia: 14.02.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022013TOPICO s.r.o.61,49 €04.02.2022Viac informácií

Predmet: kop. služby

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.02.2022

Dátum zverejnenia: 14.02.2022

Stav: uhradená

2022012GIGABIT s.r.o.49,00 €02.02.2022Viac informácií

Predmet: ceny na súťaž

Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.

Adresa: A.Bernoláka 2, Ružomberok

IČO: 36438456

Cena: 49,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 02.02.2022

Dátum zverejnenia: 03.02.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022011Združenie SANET33,00 €01.02.2022Viac informácií

Predmet: členský poplatok

Dodávateľ: Združenie SANET

Adresa: Vazovova 5 , Bratislava

IČO: 17055270

Cena: 33,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.02.2022

Dátum zverejnenia: 03.02.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022010SPP a.s.215,00 €01.02.2022Viac informácií

Predmet: plyn za 02/2022

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44,a, Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 01.02.2022

Dátum zverejnenia: 03.02.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022009Stredoslovenská energetika, a.s.300,00 €30.01.2022Viac informácií

Predmet: elektrina - 01/2022 -P

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina

IČO: 51865467

Cena: 300,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 30.01.2022

Dátum zverejnenia: 03.02.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

1001RVC Martin35,00 €31.01.2022Viac informácií

Predmet: seminár

Dodávateľ: RVC Martin

Adresa: Nám.S.H.Vajanského 1, Martin

IČO: 31938434

Cena: 35,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum zverejnenia: 31.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022008Solitea Slovensko a.s.42,00 €28.01.2022Viac informácií

Predmet: seminár

Dodávateľ: Solitea Slovensko a.s.

Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 36237337

Cena: 42,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 28.01.2022

Dátum zverejnenia: 31.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022007Solitea Slovensko a.s.60,00 €27.01.2022Viac informácií

Predmet: seminár

Dodávateľ: Solitea Slovensko a.s.

Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 36237337

Cena: 60,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 27.01.2022

Dátum zverejnenia: 31.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022006Dušan Junas-PART Servis81,60 €27.01.2022Viac informácií

Predmet: oprava pračky

Dodávateľ: Dušan Junas-PART Servis

Adresa: Do Baničného 515/5, Ružomberok

IČO: 46245090

Cena: 81,60

Mena: €

Dátum vystavenia: 27.01.2022

Dátum zverejnenia: 31.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022005Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.30,00 €25.01.2022Viac informácií

Predmet: videoseminár

Dodávateľ: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.

Adresa: Družstevná 232/2, Košice

IČO: 51424266

Cena: 30,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 25.01.2022

Dátum zverejnenia: 31.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022004SPP a.s.215,00 €12.01.2022Viac informácií

Predmet: dodávka plynu za 01/2022

Dodávateľ: SPP a.s.

Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

Cena: 215,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 12.01.2022

Dátum zverejnenia: 15.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022003Stredoslovenská energetika, a.s.152,00 €10.01.2022Viac informácií

Predmet: elektrina - 01/2022

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 51865467

Cena: 152,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 10.01.2022

Dátum zverejnenia: 15.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2022002EuroTRADING s.r.o.58,80 €07.01.2022Viac informácií

Predmet: činnosť zodp. osoby za 01/2022

Dodávateľ: EuroTRADING s.r.o.

Adresa: Muškátová 38, Košice

IČO: 44031483

Cena: 58,80

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.01.2022

Dátum zverejnenia: 15.01.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2022001TOPICO s.r.o.61,49 €07.01.2022Viac informácií

Predmet: kop.služby - 01/2022

Dodávateľ: TOPICO s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

IČO: 44392010

Cena: 61,49

Mena: €

Dátum vystavenia: 07.01.2022

Dátum zverejnenia: 15.01.2022

Stav: uhradená

Spôsob platby: prevodom

2021196Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.90,60 €31.12.2021Viac informácií

Predmet: vodné, stočné, zrážky

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 90,60

Mena: €

Dátum vystavenia: 31.12.2021

Dátum zverejnenia: 12.01.2022

Stav: neuhradená

2021195Slovak telekom a.s.142,00 €08.01.2022Viac informácií

Predmet: telekom. služby

Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

Adresa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Cena: 142,00

Mena: €

Dátum vystavenia: 08.01.2022

Dátum zverejnenia: 12.01.2022

Stav: neuhradená

2021194Solitea Slovensko a.s.18,12 €04.01.2022Viac informácií

Predmet: popl. za e-VL

Dodávateľ: Solitea Slovensko a.s.

Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 36237337

Cena: 18,12

Mena: €

Dátum vystavenia: 04.01.2022

Dátum zverejnenia: 07.01.2022

Stav: neuhradená

Spôsob platby: prevodom

2021193Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.149,86 €28.12.2021Viac informácií

Predmet: vodné,stočné

Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

Adresa: Pri Váhu 6, Ružomberok

IČO: 36672271

Cena: 149,86

Mena: €

Dátum vystavenia: 28.12.2021

Dátum zverejnenia: 07.01.2022

Stav: neuhradená