Tanečná miestnosť CVČ Elán na Plavisku bola v stredu popoludní svedkom hneď dvoch slávnostných vyhodnotení nami organizovaných súťaží. Išlo o 8. ročník okresnej súťaže Básničkovo alebo…trochu poézie a 2. ročník súťaže EKO-art.

Téma súťaže v tvorbe básní bola Spomienka. Do rúk odbornej poroty sa dostalo 92 básní z desiatich základných škôl. Väčšina dielok bola veľmi pútavá, o tom, kto v danej kategórii skončí prvý, druhý či tretí, rozhodovali spravidla len detaily. Cieľom súťaže EKO-art je dať žiakom možnosť prejaviť, že téma ekológie a ekologický prístup k našej planéte im nie je cudzia, ba práve naopak. Úlohou bolo ľubovoľnou technikou za pomoci prírodných a odpadových materiálov vytvoriť nový produkt, ktorý bude plniť nielen umeleckú ale aj úžitkovú funkciu.

Autorom vybraných prác v oboch „odvetviach“ pogratulovali riaditeľ zariadenia Pavol Svrček a Michaela Tesarovičová, ktorá obe akcie organizačne zabezpečovala. Prvé tri miesta v každej kategórii a ďalšie práce (cena poroty) boli ocenené diplomom a vecnou cenou.