O súťaž s týmto vskutku zaujímavým názvom, ktorú vyhlasuje naša oblasť spoločenských vied a kultúry, je medzi školákmi okresu čoraz väčší záujem. Do rúk odbornej poroty sa dostalo rekordných 77 básní z jedenástich základných škôl okresu. Drvivá väčšina „dielok“ si takýto prívlastok určite zaslúži. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v stredu 24. apríla v priestoroch CVČ na Plavisku. Autorom vybraných prác pogratulovali riaditeľ zariadenia Pavol Svrček a  Michaela Tesarovičová, ktorá súťaž organizačne zabezpečovala. Prvé tri miesta v každej kategórii a ďalšie práce (cena poroty) boli ocenené diplomom a vecnou cenou.