V ostatných rokoch sme Biologickú olympiádu, kategóriu C organizovali v našom objekte na Dončovej ulici. Až dvadsaťjeden prihlásených žiakov nás však nútilo hľadať alternatívne riešenie, s väčšími priestorovými možnosťami. Tip padol na ZŠ Zarevúca a stačil jediný telefonát riaditeľov týchto školských subjektov a všetko bolo vybavené. V teoreticko-praktickej časti zvíťazila Karolína Zachová, druhá skončila Mária Sorentíni a tretia Lea Ševcová. Projektová časť mala len jedného účastníka, Karolínu Sliačanovú, ktorá sa hodnotiacej komisii v zložení Mgr. Mária Sliačanová, Mgr. Daniela Babicová, Mgr. Vladimíra Filippová prezentovala projektom Vplyv zeolitu na rastliny.