Vo štvrtok 25. apríla sme si v ZŠ Klačno opäť raz urobili „vysunuté pracovisko“. Dve učebne tejto školy boli miestom konania okresného kola Biologickej olympiády, kategórie D. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov z piatich ZŠ. V teoreticko-praktickej časti s pätnástimi účastníkmi sa víťazkou stala Michaela Betušiaková. Projektová časť mala len jednu aktérku – Grétu Matejovú. Osvedčenému triu odbornej komisie v zložení Mgr. Mária Sliačanová, Mgr. Daniela Babicová a Mgr. Vladimíra Filippová ako aj vedeniu školy ďakujeme za spoluprácu.