Bolo to vskutku ako v naozajstnej rozprávke. Deti sprevádzané svojimi rodičmi  sa v prekrásnej scenérii Čutkovskej doliny stretli s princom, Jankom Hraškom, princeznou Arabelou, lúpežníkom, indiánom, vodníkom…

Na rozprávkovej ceste bolo vytýčených spolu desať stanovíšť. Na každom museli deťúrence splniť predpísanú úlohu, za čo dostali do kartičky pečiatku a sladkosť. Tak napríklad lúpežník im nakázal preliezť strachovým tunelom, u Janka Hraška oddeľovali hrášok od fazule, rozkaz vodníka znel chytiť rybičku udičkou z bazéna naplneného vodou. Atmosférou rozprávkového sveta sa nadýchlo okolo tristo nadšených malých účastníkov.

Našim pedagogickým pracovníčkam na čele s Ing. Tatianou Juhásovou (autorkou projektu) pri príprave a realizácii zábavného dopoludnia, o ktorom všetci prítomní hovorili len v superlatívoch, podali pomocnú ruku dievčatá z ružomberského Mestského basketbalového klubu a niekoľko ďalších dobrovoľníkov, ktorým vyslovujeme úprimné poďakovanie.