Bolo to vskutku ako v naozajstnej rozprávke. Deti sprevádzané svojimi rodičmi sa v ostatné sobotňajšie predpoludnie stretli v prekrásnej scenérii Čutkovskej doliny s princom, Jankom Hraškom, princeznou Arabelou, indiánom, lúpežníkom, vodníkom… Organizátori z nášho centra voľného času vytýčili na Ceste rozprávkovým lesom spolu desať stanovíšť. Na každom museli deťúrence splniť predpísanú úlohu, za čo dostali do kartičky pečiatku a sladkosť. Tak napríklad lúpežník im nakázal preliezť strachovým tunelom, u Janka Hraška oddeľovali hrášok od fazule, rozkaz vodníka znel chytiť rybičku z bazéna naplnenou vodou z priľahlej priehrady. Atmosférou rozprávkového lesa sa nadýchlo okolo dvesto nadšených malých účastníkov. Pedagogickým pracovníčkam centra na čele s autorkou projektu Tatianou Juhásovou pri príprave a realizácii zábavného dopoludnia, o ktorom všetci prítomní hovorili len v superlatívoch, podali pomocnú ruku žiaci a pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva, ružomberskí skauti, členovia Mestského študentského parlamentu a zábavný areál pre deti Obrovo. A opomenúť neslobodno ani poslanca mestského parlamentu Ľubomíra Kubáňa. Ten na podujatí kvôli odcestovaniu síce chýbal, ale to, čo urobil v prípravnej fáze, bolo nesmierne dôležité.