Úvodné podujatie školských športových postupových súťaží v školskom roku 2019/2020, patrilo tradične okresnému kolu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl a študentov stredných škôl. Že v malebnom prostredí Hrabovskej doliny išlo opäť raz  o masovú akciu, svedčí aj počet pretekárov – presne 147, mimochodom, o jedného menej ako vlani. Trať merajúcu 1200 metrov okolo vodnej nádrže absolvovali „zéeškárky raz, chlapci ZŠ a študentky odbehli dve kolá a študentov čakala porcia troch okruhov. Organizačne boli preteky zvládnuté na výbornú. Aj vďaka partii bývalých atlétov v pozícii rozhodcov, Mestskej polícii a tiež štvorici zdravotníkov-študentov zo Strednej zdravotnej školy M.T. Schererovej. V piatok 27. septembra to bolo určite vydarené podujatie