Fyzikálna učebňa ZŠ Bystrická cesta sa v pondelok 18. marca na istý čas odpútala od Zeme a jej atmosféry a dostala sa do priestoru vesmírnych telies a ich sústav. V tomto astronomickom svete sa ocitlo aj dvadsaťšesť žiakov, ktorí si vo vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach? museli poradiť s rébusmi pre nezainteresovaného človeka sťaby z ríše rozprávok…

Mladí astronómovia v dvoch kategóriách prešli tromi súťažnými kolami, ktoré pozostávali z riešenia písomných úloh a príkladov, riešenia slepej mapy a z ústnej časti. Traja najlepší z každej kategórie získali diplomy, hodnotné knihy a propagačné materiály z oblasti astronómie.

Súťaž sme zorganizovali v kooperácii s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Jej pracovníkom a takisto vedeniu tamojšej školy patrí naše úprimné ďakujeme!