Halloween, považovaný za prvok importovaný zo zahraničia, konkrétne z USA, je na Slovensku novým, ešte stále sa udomácňujúcim sviatkom. Dvere do nášho CVČ mu pred pár rokmi pootvorila Michaela Tesarovičová, zodpovedajúca za oblasť spoločenských vied a kultúry, uvedením do života Halloween party pre členov tanečných krúžkov.

V predposledný tohtoročný októbrový večer (Halloween má „narodeniny“ 31.októbra) sa účastníci party, ktorá sa takisto odohrala v tanečnej miestnosti objektu na Plavisku, opäť výborne zabavili.

Dominantný bod programu – promenáda v maskách, „vybuchol“ hneď po otvorení. Ani teraz však nešlo len o prehliadku, lež zároveň aj o súťaž. Všetci účastníci mali za úlohu vybrať desať najlepších. Nemali to vôbec jednoduché, lebo výtvory boli veľmi originálne a šikovne zhotovené. Potlesk pre ocenených potom vystriedala hudba z reproduktorov, ktorá odštartovala diskotéku. Po jej úvodnej časti, v súlade so scenárom, prišiel blok zábavných a tanečných súťaží.

Príjemné chvíle v Eláne si neužili len deti, ale aj ich rodičia. Všetci sa unisono zhodli, že to bola jednoznačne vydarená akcia!