Športová hala T-18 na Plavisku bola v stredu 28. novembra v znamení symbiózy dievčenského pôvabu a pohybu. Išlo o krajské kolo v aerobiku študentiek a študentov stredných škôl, ktoré už tradične zabezpečila naša oblasť športu a telovýchovy. Nás môže tešiť, že za víťaznou Klaudiou Hrčkovou z Gymnázia J. M. Hurbana Čadca skončila na striebornej priečke zástupkyňa ružomberského štátneho gymnázia Viktória Gerecová.  Na 21 aktérok čakali štyri odnože aerobiku v jednotlivých blokoch – AEROBIK, ZUMBA, TAE-BO a DEEP WORK. Určenie poradia bolo v rukách rozhodcovského kvarteta v zložení Mária Fongusová, Jaroslav Láclavík, Andrea Ochabová a Lucia Lajčiaková. V desiatke najlepších, ktorá postupuje na Školské majstrovstvá Slovenska, okrem Gerecovej figurujú aj Rebeka Zrníková a Monika Matajová, obe tiež z gymnázia sídliacom na ulici Š. Moyzesa.