DIVADELNÝ KRÚŽOK – pre dievčatá a chlapcov ZŠ a SŠ
-realizuje sa raz týždenne pod odborným pedagogickým vedením
-okrem tvorby divadelných predstavení Vám v rámci krúžku ponúkame:
*príprava na štúdium na konzervatória i na VŠMU (BA), AU (BB)- v odbore herectvo,réžia, dramaturgia,scénografia, divadelná a filmová veda
*moderovanie a kultivovaný slovný prejav
*príprava na umelecký prednes- metodika žiackeho a umeleckého prednesu
*práca s bábkou a jej výroba
*divadelná improvizácia
*muzikálové herctvo

Prihlášky:
– je potrebné odovzdať najneskôr do 14. 9. 2021 do CVČ Elán, Plavisko 47,Ružomberok

Bližšie informácie:
-cvcrbkkultura@gmail.com / t.č. 0914 335 969

Divadelný krúžok