Presne takýto titulok sme dali k článku, ktorým sme na našej webovej stránke uzatvárali predchádzajúci školský rok. V jeho samom závere sme vyslovili želanie, „aby školský rok 2021/2022 bol od prvého až do posledného dňa bez akýchkoľvek rušivých momentov.“

Sme veľmi radi, že naše priania sa vcelku napĺňajú aj v praxi. To slovko „vcelku“ je namieste, keďže stále tu máme pandemické opatrenia, ktoré sa vzhľadom na situáciu menia. Podstatné je, že život sa nezastavil, školy sa plošne nezatvárajú, v istom režime môžu fungovať aj centrá voľného času, čo je pre nás zamestnancov centra, detí i rodičov akiste skvelá správa.

Začiatkom októbra sme otvorili jednotlivé záujmové útvary (krúžky). Máme ich 113 a momentálne ich navštevuje 1222 detí z mesta i obcí celého okresu. Domnievame sa, že vzhľadom na situáciu a prerušovanie našej činnosti v uplynulom školskom roku ide o veľmi slušné čísla.

Ukrajujeme tiež z Kalendára podujatí. Začali sme už v druhú septembrovú sobotu Šarkaniádou na Kalvárii, o pár dní na to sme boli spoluorganizátormi taktiež populárneho Behu okolo Sidorova. Ďalšie naše akcie sme situovali do ineriérov. Loptový trojboj  a Dvojboj hod  a skok, Hallowenska tekvica, Každým slovom krok k umeniu, Dopoludnia s Elánom v jednotlivých ZŠ  – to je len vzorka z dlhého zoznamu.

V mesiaci november, okrem ďalších zaujímavých ponúk, prídu na rad už aj prvé predmetové olympiády, ktoré sa budú realizovať dištančnou formou. Tento „seriál“ odštartuje 12.11. okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 25.11. sa uskutoční okresné kolo Technickej olympiády. Športové postupové súťaže majú zatiaľ „stopku“. Pevne veríme, tento stav nebude dlho trvať…