English Primary Marathon, súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníkov základných škôl okresu, ktorú tradične organizačne zastrešuje naša oblasť spoločenských vied a kultúry, napísala svoju trinástu kapitolu.

Dvadsaťpäť postúpivších zo školských kôl (v 13 ZŠ sa do nich zapojilo úctyhodných 210 žiakov) najprv absolvovalo písomný test, po ňom ich čakala praktická úloha – ústny prejav na tému Our class v dĺžke pätnástich tried, pričom si mohli vypomôcť obrázkom a kresbou o svojej triede. Poradie vzišlo podľa počtu dosiahnutých bodov. Najviac ich získala Natália Urbanová, druhý skončil Graham Garin Tyler, na tretej priečke sa umiestnili hneď dvaja súťažiaci Rudolf Beluš a a Adelle Žúborová.

Traja najlepší boli odmenení diplomami a cenami, ostatní súťažiaci si odniesli účastnícky list.