English Primary Marathon, súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníkov základných škôl okresu, ktorú tradične organizačne zastrešuje oblasť spoločenských vied a kultúry v priestoroch CVČ na Plavisku, napísala svoju jubilejnú desiatu kapitolu. Dvadsaťdeväť postúpivších súťažiacich zo školských kôl  (uskutočnili sa v 16 ZŠ) najprv absolvovalo písomný test, po ňom ich čakala praktická previerka – ústny prejav na tému My dream planet (Moja vysnívaná planéta). Poradie vzišlo podľa počtu získaných bodov. Traja najlepší boli odmenení diplomami a cenami, ostatní súťažiaci si odniesli účastnícky list.