English Primary Marathon, súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníkov základných škôl okresu, ktorú tradične organizačne zastrešuje naša oblasť spoločenských vied a kultúry, vstúpila do ďalšej desaťročnice svojím už jedenástym pokračovaním. Dvadsaťsedem postúpivších súťažiacich zo školských kôl (v 14 ZŠ sa do nich zapojilo úctyhodných 270 žiakov) najprv absolvovalo písomný test, po ňom ich čakala praktická previerka – ústny prejav na tému My favouvrite ZOO animal (Moje obľúbené zviera). Poradie vzišlo podľa počtu získaných bodov. Traja najlepší boli odmenení diplomami a cenami, ostatní súťažiaci si odniesli účastnícky list. Odbornú porotu tvorili PaedDr. Miroslava Moravčíková, Mgr. Martina Sabuchová a Mgr. Danica Sereková, ktorým za precízne odvedenú robotu úprimne ďakujeme