Faktúry 2013

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

31. 12. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
31. 12. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
31. 12. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
31. 12. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
31. 12. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
18. 12. TAKETEX – Ing. Ľubor Budaj
18. 12. TOPICO, s. r. o.
17. 12. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
16. 12. STEPA Slovakia, s. r. o.
16. 12. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
16. 12. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
16. 12. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
16. 12. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
13. 12. Ondrej Glemba – GLOBAL
13. 12. NPS, s. r. o.
12. 12. Plavecký oddiel Ružomberok
10. 12. NANCY, s. r. o.
6. 12. Slovak Telekom, a. s.
4. 12. TOPICO, s. r. o.
2. 12. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
2. 12. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
30. 11. Ondrej Glemba – GLOBAL
29. 11. FOR RENT sevice, s. r. o.
27. 11. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
27. 11. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
26. 11. TIVEL, s. r. o.
21. 11. Športový klub stolného tenisu
19. 11. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
19. 11. Janka Bystričanová – MAJABY
11. 11. TOPICO, s. r. o.
8. 11. Slovak Telekom, a. s.
7. 11. Milan Kmoško – STAVOS
7. 11. CZT Ružomberok, s. r. o.
4. 11. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
4. 11. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
3. 11. Slovak Telekom, a. s.
1. 11. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
31. 10. Ondrej Glemba – GLOBAL
31. 10. AQUADRIFT, s. r. o.
27. 10. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
27. 10. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
24. 10. Janka Bystričanová – MAJABY
24. 10. Janka Bystričanová – MAJABY
24. 10. Janka Bystričanová – MAJABY
24. 10. Janka Bystričanová – MAJABY
15. 10. GIGABIT, s. r. o.
11. 10. Športový klub stolného tenisu
8. 10. STEPA Slovakia, s. r. o.
4. 10. Jozef Krištof
2. 10. CBC Slovakia, s. r. o.
1. 10. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1. 10. FANIT, s. r. o.
1. 10. TIVEL, s. r. o.
30. 9. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
30. 9. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
30. 9. Ondrej Glemba – GLOBAL
30. 9. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
26. 9. Janka Bystričanová – MAJABY
26. 9. GIGABIT, s. r. o.
25. 9. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
25. 9. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
25. 9. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
25. 9. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
19. 9. Stavebné bytové družstvo Ružomberok
19. 9. GIGABIT, s. r. o.
16. 9. Ing. Vladimír Černák – ČERING
16. 9. TOPICO, s. r. o.
13. 9. NANCY, s. r. o.
9. 9. CZT Ružomberok, s. r. o.
8. 9. Slovak Telekom, a. s.
6. 9. Dušan Oparty – SPIN
6. 9. Koberce Max, s. r. o.
4. 9. Richard Šrobár – Littera
4. 9. TOPICO, s. r. o.
4. 9. Šport MIX, s. r. o.
3. 9. Slovak Telekom, a. s.
3. 9. ARES, s. r. o.
3. 9. GIGABIT, s. r. o.
1. 9. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
31. 8. Ondrej Glemba – GLOBAL
30. 8. Todos Ružomberok, s. r. o.
21. 8. Vladimír Kmoško
15. 8. TOPICO, s. r. o.
8. 8. Slovak Telekom, a. s.
6. 8. CZT Ružomberok, s. r. o.
3. 8. Slovak Telekom, a. s.
1. 8. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
31. 7. Ondrej Glemba – GLOBAL
31. 7. TOPICO, s. r. o.
17. 7. PORADCA, s. r. o.
10. 7. TOMY RUŽOMBEROK, s. r. o.
9. 7. NANCY, s. r. o.
8. 7. Slovak Telekom, a. s.
8. 7. TOPICO, s. r. o.
4. 7. CZT Ružomberok, s. r. o.
3. 7. Slovak Telekom, a. s.
1. 7. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1. 7. Plavecký oddiel Ružomberok
1. 7. FANIT, s. r. o.
30. 6. Ondrej Glemba – GLOBAL
28. 6. Školský internát
26. 6. TOPICO, s. r. o.
26. 6. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
25. 6. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
25. 6. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
25. 6. FINE WAY, s. r. o.
20. 6. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 6. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 6. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 6. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
10. 6. Jozef Krištof
7. 6. CZT Ružomberok, s. r. o.
6. 6. Šport MIX, s. r. o.
5. 6. TOPICO, s. r. o.
4. 6. Ing. Miroslav Mračko, EPOS
3. 6. Oto Sila
3. 6. Slovak Telekom, a. s.
1. 6. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
31. 5. Školský internát
31. 5. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
31. 5. AQUADRIFT, s. r. o.
30. 5. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
30. 5. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
29. 5. ELBE Hockey, s. r. o.
27. 5. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
25. 5. BYPO, s. r. o.
21. 5. Janka Bystričanová – MAJABY
16. 5. Školská jedáleň pri ZŠ Klačno
14. 5. Janka Bystričanová – MAJABY
13. 5. Šport MIX, s. r. o.
10. 5. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
10. 5. TOPICO, s. r. o.
9. 5. CZT Ružomberok, s. r. o.
8. 5. Slovak Telekom, a. s.
7. 5. TOPICO, s. r. o.
6. 5. Školská jedáleň pri ZŠ Zárevúca
6. 5. Školská jedáleň pri ZŠ Zárevúca
3. 5. Slovak Telekom, a. s.
1. 5. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
30. 4. Ondrej Glemba – GLOBAL
29. 4. Janka Bystričanová – MAJABY
29. 4. Janka Bystričanová – MAJABY
29. 4. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
24. 4. Oto Sila
23. 4. Janka Bystričanová – MAJABY
15. 4. Janka Bystričanová – MAJABY
12. 4. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
10. 4. Janka Bystričanová – MAJABY
8. 4. Slovak Telekom, a. s.
1. 4. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
31. 3. Ondrej Glemba – GLOBAL
31. 3. Školský internát
28. 3. NANCY, s. r. o.
28. 3. Vema, s. r. o.
27. 3. CZT Ružomberok, s. r. o.
27. 3. Školská jedáleň pri ZŠ Zárevúca
26. 3. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
22. 3. Účtovná závierka
22. 3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 3. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
20. 3. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s.
18. 3. NORDIA, s. r. o.
15. 3. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
15. 3. Školská jedáleň pri ZŠ Sládkovičova
13. 3. TOPICO, s. r. o.
12. 3. TOPICO, s. r. o.
8. 3. Slovak Telekom, a. s.
8. 3. Školská jedáleň pri ZŠ Zárevúca
8. 3. Školská jedáleň pri ZŠ Zárevúca
6. 3. CZT Ružomberok, s. r. o.
3. 3. Slovak Telekom, a. s.
1. 3. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
28. 2. Ondrej Glemba – GLOBAL
25. 2. Janka Bystričanová – MAJABY
25. 2. Janka Bystričanová – MAJABY
25. 2. Školský internát
22. 2. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
22. 2. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
18. 2. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
14. 2. TIVEL, s. r. o.
11. 2. Janka Bystričanová – MAJABY
11. 2. Janka Bystričanová – MAJABY
11. 2. TOPICO, s. r. o.
8. 2. CZT Ružomberok, s. r. o.
8. 2. Slovak Telekom, a. s.
3. 2. Igor Saniga
1. 2. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1. 2. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
1. 2. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
31. 1. Ondrej Glemba – GLOBAL
31. 1. Školský internát
29. 1. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
29. 1. Školská jedáleň pri ZŠ Bystrická cesta
25. 1. ARES, s. r. o.
24. 1. INGPOL, Ing. Viktor Poliak
23. 1. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
21. 1. Janka Bystričanová – MAJABY
16. 1. Stredoslovenská energetika, a. s.
15. 1. Vema, s. r. o.
9. 1. CZT Ružomberok, s. r. o.
9. 1. TOPICO, s. r. o.
8. 1. Slovak Telekom, a. s.
4. 1. Stredoslovenská energetika, a. s.
4. 1. Stredoslovenská energetika, a. s.
3. 1. Slovak Telekom, a. s.
2. 1. FANIT, s. r. o.