Faktúry 2016

Január

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
199 35763469 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28 81762 Bratislava  73,93  € 07.01.2016 telefóny
200 35763469 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28 81762 Bratislava  84,96  €  08.01.2016 telefón
201 36672271 Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s.  Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok  100,08  €  13.01.2016 vodné,stočné
1001 00653501 UNIQA poisťovňa  a.s. Dolná 2 97401 Banská Bystrica  0,19  €  04.01.2016 poistné
1 44399707 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55 85110 Bratislava  89,06  €  07.01.2016 zabezpečovací systém
1002 31938434 RVC  – Združenie obcí  Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin  35,00  € 08.01.2016 školenie
2 35815256 SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26  227,00  €  13.01.2016 SPP
3 44392010  TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 82,78  €  14.01.2016 mesačný poplatok
1003 36403008  Stredoslovenská energetika, a.s.  Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina  130,00  € 20.01.2016 elekt.energia
2001 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY Riadok 9 03401 Ružomberok  53,72  € 20.01.2016 ceny na OK
4 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta  Bernolákova 11 03401 Ružomberok  71,24  € 26.01.2016 strava
5 31934609  ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF  Bernolákova 11 03401 Ružomberok  17,16  € 26.01.2016 strava SF

 

Február

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
6 35815256 SPP a.s.       Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 270,00 02.02.2016 plyn
2002 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 24,00 02.02.2016 ceny na OK
7 31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava 54,00 02.2.2016 školenie
8 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL    D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok 48,00 03.02.2016 činnosť  technika BOZP a OPP
9 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 30,14 04.02.2016 strava
10 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 7,26 04.02.2016 príspevok na stravu
11 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 75,29 04.02.2016 telefóny
12 44392010 TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 82,78 08.02.2016 mes.popl.
2003 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 8,96 08.02.2016 obedy komisii na OK
13 36672271 Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok 11,27 09.02.2016 vodné,stočné
2004 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 107,15 10.02.2016 ceny na OK
2005 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY Riadok 9 03401 Ružomberok 49,30 10.02.2016 ceny na OK
14 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 85,06 12.02.2016 telefóny
1004 31579175 BYPO s.r.o. Bajkalská 28 81762 Bratislava 375,00 17.02.2016 hala T-18
1005 31579175 BYPO s.r.o. Bajkalská 28 81762 Bratislava 375,00 17.02.2016 hala T-18
2006 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 112,30 17.02.2016 ceny
2007 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY Riadok 9 03401 Ružomberok 38,91 17.02.2016 ceny na OK
1006 00151700 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Nám. SNP  98/2 96073 Zvolen 86,90 22.02.2016 PZP
15 37922190 Aociácia správcov registratúry   M.R.Štefánika  310 97271 Nováky 40,00 24.02.2016 školenie
1008 31579175 BYPO s.r.o. Bajkalská 28 81762 Bratislava 375,00 17.02.2016 hala T-18

 

Marec

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
16 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 8,91 02.03.2016 Strava SF
17 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 95,90 02.03.2016 Strava
18 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 23,10 02.03.2016 Strava SF
19 35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 270,00 02.03.2016 Plyn
20 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 36,99 02.03.2016 Strava
21 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok 48,00 02.03.2016 BOZP
2008 36483095 FISHER Slovakia s.r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča 10,03 03.03.2016 MTZ chem. Ol.
22 36680729 NANCY s.r.o. I.Houdeka, Ružomberok 135,00 04.03.2016 Servis  softveru
23 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 75,66 07.03.2016 Telefóny
2009 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 70,33 07.03.2016 Ceny OK
24 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 72,00 09.03.2016 MTZ zu florbal
25 44392010 TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 82,78 10.03.2016 Mesačný poplatok
2010 36438456 GIGABIT s.r.o. A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok 106,10 11.03.2016 Ceny KK geografia
2011 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 5,60 11.03.2016 Obedy  OK chem. Olymp.
26 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 84,96 11.03.2016 Telefóny
2012 36010456 Kultúrny dom  A. Hlinku, a.s. A. Bernoláka  1 03401 Ružomberok 105,00 11.03.2016 OK pytagoriada
2013   Jakub Baránek Lesná 32/585 01004 Žilina Bánová 1,10 11.03.2016 Cestovné KK geografia
2014 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 20,70 16.03.2016 Ceny  OK chem. Ol
2015 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 102,95 16.03.2016 Ceny  OK pytag.
27 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 82,79 16.03.2016 Ceny vesmír očami detí
28 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 65,75 16.03.2016 Ceny rozlúčka so snehom
2016 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY Riadok 9 03401 Ružomberok 15,30 16.03.2016 Emblémy na diplomy
29 36010456 Kultúrny dom  A. Hlinku, a.s. A. Bernoláka  1 03401 Ružomberok 10,00 17.03.2016 Prenájom koncertnej miestnosti
2017   Terézia Torousová Cesta k Paľovej búde 8717 01001 Žilina 5,12 17.03.2016 Cestovné KK geo
2018 315362 Obec  Likavka Janovčíkova 815 03495 Likavka 80,00 18.03.2016 Prenájom OK Hviezdoslavov Kubín
2019 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 65,53 18.03.2016 Ceny na KK basket a OK vybíjaná
30 41785151 Kníhkupectvo – Čutková Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok 99,23 18.03.2016 Ceny   Čo vieš o hviezdach
2020   Matej Gulas   3,32 18.03.2016 Cestovné KK geo.
31 44392010 TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 86,89 30.03.2016 Kop. Služby
32 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta Bernolákova 11 03401 Ružomberok 73,98 31.03.2016 Strava za 03/2016
33 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF Bernolákova 11 03401 Ružomberok 17,82 31.03.2016 Strava za 03/2016 Sf
2021 41785151 Kníhkupectvo – Čutková Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok 73,87 31.03.2016 Ceny Hviezdoslavov Kubín
34 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 186,72 31.03.2016 Ceny hokejový turnaj

 

Apríl

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
2022 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 116,10 01.04.2016 ceny – Hviezd.Kubín
2023 44392010 TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 33,60 01.04.2016 toner – súťaže ZA
35 35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 270,00 04.04.2016 plyn
36 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 73,25 04.04.2016 telefóny
37 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok 48,00 04.04.2016 činnosť technika BOZP a OPP
38 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok 15,00 04.04.2016 PZS   za  1 Q  2016
39 36438456 GIGABIT s.r.o. A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok 122,80 07.04.2016 výmena Switch-u ( internet)
40 44399707 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55 85110 Bratislava 89,06 07.04.2016 zabezp.systém
41 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 34,25 07.04.2016 strava
42 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF Sládkovičova ul 03401 Ružomberok 8,25 07.04.2016 príspevok na stravu
1011 151700 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Nám. SNP  98/2 96073 Zvolen 275,00 08.04.2016 havarijné poistenie 2.5.2016-1.5.2017
2024 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY Riadok 9 03401 Ružomberok 49,53 12.04.2016 ceny na OK a KK vo futbale SŠ
43 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 86,93 12.04.2016 telefóny
44 44392010 TOPICO s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica 61,49 13.04.2016 kopír.služby
2025 36371572 TIVEL s.r.o. Mostova ul. 19  034 Ružomberok 36,35 13.04.2016 ceny – BIO E
45 31333532 ESET s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 144,00 13.04.2016 antivír.program
2026 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY Riadok 9 03401 Ružomberok 133,83 15.04.2016 ceny na OK gymnastika
1012 31938434 RVC  – Združenie obcí Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin 127,00 18.04.2016 seminár pre RO – pre ekonómov a účtovníkov
2027 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 25,11 25.04.2016 ceny na OK v minifutbale
2028 43823602 ŠportMix,s.r.o. Panská 5242 03401 Ružomberok 50,22 25.04.2016 ceny na OK v malom futbale žiakov a žiačok ZŠ
46 31663788 ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6 02201 Čadca 228,55 26.04.2016 tonery – OŠaTv
47 36372871 STEPA Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok 32,57 26.04.2016 Hyg.a kancelárske potreby

 

Máj – dátum zvrejnenia 31.5.2016

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
48     35815256            
SPP a.s.           
 Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                     270.00  €  02.05.2016  telekom služby   
49 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL             D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                     48.00  €  03.05.2016  činnosť technika BOZP a OPP za 04/2016               
50 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova             Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                     30.14  €  03.05.2016  strava
51 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF             Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                     7.26  €  03.05.2016  príspevok na stravu SF       
52 35763469 Slovak Telekom, a.s.             Bajkalská 28 81762 Bratislava                     73.38  €  03.05.2016  telekom služby   
1013     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     62.92  €  05.05.2016  poplatok za komunálny odpad       
   
1014    
00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     125.84  €  05.05.2016  poplatok za komunálny odpad       
2029     36371572 TIVEL s.r.o.             Mostova ul. 19  034 Ružomberok                     78.64  €  06.05.2016  ceny  – Ok Slávik Slovenska       
53 31938434 RVC  – Združenie obcí             Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin                     25.00  €  06.05.2016  publikácia Účtovné súvzťažnosti           
54 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta             Bernolákova 11 03401 Ružomberok                     97.27  €  10.05.2016  strava
55 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                     23.43  €  10.05.2016  príspevok na stravu SF       
2030 46832122 Goffice s.r.o.             K.Salvu  3 03401 Ružomberok                     73.88  €  10.05.2016  ceny  na OK   
2031 36010456 Kultúrny dom  A. Hlinku, a.s.             A. Bernoláka  1 03401 Ružomberok                     
112.50
 €  10.05.2016  prenájom priestorov-OK Slávik Slovenska
56 35763469 Slovak Telekom, a.s.             Bajkalská 28 81762 Bratislava                     98.32  €  11.05.2016  telekom služby   
2032 43823602 ŠportMix,s.r.o.             Panská 5242 03401 Ružomberok                     57.15  €  
12.05.2016
 ceny na -KK v malom futbale       
2033   Ružena Mrvová               10.00  €  16.05.2016  cestovné –  KK Fyzik.olympiáda           
2034   Katarína Pániková               7.10  €  16.05.2016  cestovné –  KK Fyzik.olympiáda           
57 43823602 ŠportMix,s.r.o.             Panská 5242 03401 Ružomberok                     107.73  €  16.05.2016  ceny na Medzinárodný florbalový zápas           
2035 36438456 GIGABIT s.r.o.             A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                     83.70  €  16.05.2016  ceny – KK fyzik. Olymp.       
2036     36371572 TIVEL s.r.o.             Mostova ul. 19  034 Ružomberok                     43.60  €  17.05.2016  ceny – KK fyzik. Olymp.       
1017     37813510 ZŠ Klačno             Klačno 4/2201 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1018     00614394 ZŠ Zarevúca             Zarevúca 18 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1019     31934617 ZŠ Sládkovičova             Sládkovičova 10 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1020     37813501 ZŠ Černová             Černovských martýrov 29 03401 Ružomberok-Černová                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1021     37982541 Spojená škola             Malé Tatry 3 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1022     31940919 ŠK ST, Rbk             Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1023     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1024     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1025     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1026     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
   
1027    
00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1028     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1029     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
1030     00315737 MESTO RUŽOMBEROK             Nám. A.Hlinku 1 03401 Ružomberok                     9.00  €  
19.05.2016
 Krátkodobý nájom   
58     44392010 TOPICO s.r.o.             Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                     61.49  €  23.05.2016  mes.popl.
59     37573128 Janka Bystričanová-MAJABY             Riadok 9 03401 Ružomberok                     24.48  €  24.05.2016  ceny – Tanec s Elánom       
2037     37573128 Janka Bystričanová-MAJABY             Riadok 9 03401 Ružomberok                     128.69  €  24.05.2016  ceny na Ok v atletike ZŠ       
60     36010456 Kultúrny dom  A. Hlinku, a.s.             A. Bernoláka  1 03401 Ružomberok                     157.50  €  25.05.2016  prenájom priestorov-Tanec s Elánom           
61     43823602 ŠportMix,s.r.o.             Panská 5242 03401 Ružomberok                     118.76  €  25.05.2016  ceny – florbalová liga       
62 40004180  Ing. Ján Droppa             Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča                     120.00  €  26.05.2016     
ozvučenie Elánday   

 

Jún – dátum zverejnenia 30.6.2016

 

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
63     36789291 Todos Ružomberok s.r.o.            M.Sch.Trnavského 14 84101 Bratislava                    109.81 01.06.2016 servisná prehliadka osob. motor.vozidla     
64     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 02.06.2016 činnosť technika BOZP a OPP      
65 35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00 02.06.2016 dodávka zemného plynu            
66 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    35.62 02.06.2016 strava za  5/2016       
67 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova -SF Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    8.58 02.06.2016 príspevok zo SF na stravu za 5/2016          
68 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    97.27 03.06.2016 strava za  5/2016       
69 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    23.43 03.06.2016 príspevok zo SF na stravu za 5/2016       
70 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    73.07 06.06.2016 telekom služby           
71 36408476 Autocentrum ABC s.r.o.            Bottova  3 03401 Ružomberok                    61.91 06.06.2016 oprava zámku na zadných dverách       
72 11791519 Ing. Miroslav Mračko, EPOS            Pečianska 6 85101 Bratislava                    90.00 08.06.2016 tlač žiadostí       
73 44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    61.49 08.06.2016 mesač.popl.       
74 36680729 NANCY s.r.o.            I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok            135.00 13.06.2016 servisné služby k sofvéru WinIBEU a VEMA           
75 47483083 PrintArt Media, s.r.o.            Nemocničná  1949/57 02601 Dolný Kubín                    202.80 13.06.2016 zhotovenie baneru a Beach flag           
76 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    103.19 13.06.2016 telekom služby           
77 36438456 GIGABIT s.r.o.            A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                    78.00 14.06.2016 čierny toner           
78 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                    61.20 21.06.2016 medajle na Beh olympijskeho dňa           
79 44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    193.20 22.06.2016 tonery do tlačiarne              
80 36391000 DOXX – Stravné lístky, s.r.o.            Kálov 356 01001 Žilina                    275.40 22.06.2016 stravné lístky           
81 40004180 Ing. Ján Droppa            Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča                    60.00 23.06.2016 ozvučenie  podujatia ElánDay           
82 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    72.61 29.06.2016 strava za 6/2016           
83 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    17.49 29.06.2016 príspevok zo SF na stravu za 6/2016       
84 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    47.95 30.06.2016 strava za 6/2016           
85 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    11.55 30.06.2016 príspevok zo SF na stravu za 6/2016       

 

Júl – dátum zverejnenia 30.7.2016

 

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
86     35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    73.45  € 06.07.2016 telekom služby       
87     35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00 06.07.2016 dodávka zemného plynu           
88     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 06.07.2016 činnosť technika BOZP a OPP       
89     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    45.00 06.07.2016 PZS   za  2 Q  2016       
90     44399707 FANIT s.r.o.            Kôstková 345/55 85110 Bratislava                    89.06 06.07.2016 nájomné bezpeč.zariadenia           
91     36371815 ARCHÍV TATRY s.r.o.                             72.00 13.07.2016 vypracovanie registratúrneho poriadku               
92     35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                       101.93 13.07.2016 telekom služby       
93     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica       61.49 15.07.2016 mesač.popl.       
94     36842958 IVANING s.r.o.            Plavisko 1 03401 Ružomberok                    491.40 20.07.2016 prenájom priestorov na plavárni               
95     36672271 Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s.            Pri Váhu č. 6 03406 Ružomberok                    101.18 26.07.2016 vodné,stočné       

 

August

 

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
96 35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00 02.08.2016 dodávka zemn. plynu
97 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 02.08.2016 činnosť technika BOZP a OPP 

98 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    20.46 08.08.2016 telekom. služby
99 44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    61.49 09.08.2016 mes. popl.
100 31331131 ŠEVT , a.s.            Cementárska 16 97472 Banská Bystrica                    164.40 09.08.2016 pomôcky pre činnosť  ZU
101 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    123.49 12.08.2016 telekom. služby
102 14172275 INGPOL, Ing. Viktor Poliak            Jarná 7 03401 Ružomberok                    220.00 31.08.2016 revízie elekt. zariadení

September

 

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
103     31636632 Koberce Max, s.r.o.            Plavisko 7 03401 Ružomberok                    261.62 02.09.2016 Koberec        
104     35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00 05.09.2016 dodávka zemn.plynu       
105     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 05.09.2016 činnosť technika BOZP a OPP       
106     35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    7.49 06.09.2016 telekom. Služby       
107     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    61.49 08.09.2016 mes.popl.       
108     35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    113.21 12.09.2016 telekom. Služby       
109     36408476 Autocentrum ABC s.r.o.            Bottova  3 03401 Ružomberok                    286.30 12.09.2016 opraava os.automobilu    
110     10850414 Jaroslav BABUŠIAK- Sklenárstvo       Kraľovany 34 02751 Kraľovany                    110.65 14.09.2016 sklen. Služby      
111     41737229 PM SPORT            Radlinského 10 03401 Ružomberok                    499.00 16.09.2016 pom. Pre činnosť  ZU       
112     36680729 NANCY s.r.o.            I.Hodeka, Ružomberok                    135.00 29.09.2016 údržba softvéru      
113     36372871 STEPA Slovakia, s.r.o.            Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok                    155.33 29.09.2016 pom. Pre činnosť  ZU       
2038     37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                    17.75 29.09.2016 ceny na OK       
114     35695030 Dialog s.r.o.            Tehelňa 26 83103 Bratislava                    73.70 29.09.2016 pom. Pre činnosť  ZU       
115     31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    90.42 30.09.2016 strava       
116     31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF           Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    21.78 30.09.2016 príspevok na stravu SF       
117     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    200.40 30.09.2016 oprava tlačiaarne       
118     33580511 Richard Šrobár – Littera            M.R.Štefánika 22 03601 Martin                    612.00 30.09.2016 pom. Pre činnosť  ZU       

 

Október

 

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
119     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00  03.10.2016 činnost technika BOZP a OPP           
   
120    
44399707 FANIT s.r.o.            Kôstková 345/55 85110 Bratislava                    89.06  03.10.2016 zabezp. systém       
121 35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00  04.10.2016 dodávka zem. plynu       
122 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                  15.72  05.10.2016 telekom. Služby       
123 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    43.84  06.10.2016 strava       
124 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                  10.56  06.10.2016 príspevok na stravu – SF       
125 44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    61.49  10.10.2016 mes. popl.       
2039 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                  47.41  10.10.2016 ceny na OK       
126 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                  115.97  11.10.2016 telekom. služby       
127 31636632 Koberce Max, s.r.o.            Plavisko 7 03401 Ružomberok                157.00  
12.10.2016
koberec       
2040 31940919 ŠK ST, Rbk            Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok            68.00  
12.10.2016
prenájom haly na OK       
128 33018049 Peter Mihok – Prestige            Veterná 10 03401 Ružomberok               927.00  14.10.2016 kanc. Nábytok       
129 9726444 National Pen            P.O.Box 1615 80090 Bratislava                60.49  
17.10.2016
ceny na súťaž       
130 36485161 EXO TECHNOLOGIES s.r.o.            Garbiarska 3 06401 Stará Ľubovňa                    62.19  
17.10.2016
doména       
131 44851898 ENERGAS – Kováč, s.r.o.            Kosovo 1 03401 Ružomberok                    219.60  18.10.2016 revízia plyn. zariadení       
2041 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                  24.00  21.10.2016 ceny na OK       
132 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                    18.27  21.10.2016 ceny na OK       
1041 00653501 UNIQA poisťovňa  a.s.            Dolná 2 97401 Banská Bystrica                    241.92  21.10.2016 poistenie budovy       
133 44214707 PECKA-MODELAR s.r.o.            Ivanská cesta 16 82104 Bratislava                    100.83  24.10.2016 MTZ  pre  ZU    
134 31331131 ŠEVT a.s.            Plynárenská 6 82109 Bratislava                    100.91  25.10.2016 Mtz pre činnosť ZU       
135 36372871 CARTA Slovakia s.r.o.            Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok                    27.42  25.10.2016 kanc. potreby     
136 36372871 CARTA Slovakia s.r.o.            Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok                    84.20  25.10.2016 MTZ       
137 36371572 TIVEL s.r.o.            Mostova ul. 19  034 Ružomberok                    46.21  26.10.2016 ceny na súťaž    
2042 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                 43.01  26.10.2016 ceny na OK       
2043 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                 22.25  26.10.2016 ceny na OK       
138 36438456 GIGABIT s.r.o.            A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                    185.40  27.10.2016 Pomôc. Pre  činnosť ZU       
139 36011037 KINEKUS s.r.o.            prev. Bystrická cesta 2159 03401 Ružomberok                    138.47  27.10.2016 MTZ  pe ZU       
2044 37573128 Janka Bystričanová-MAJABY            Riadok 9 03401 Ružomberok                  18.10  27.10.2016 ceny na OK       
140 46184821 Rybička s.r.o.            Haanova 44/2600 85104 Bratislava  5                    86.30  28.10.2016 MTZ  pe ZU       
141 48228907 OPIDEKOR s.r.o.            Hlavná 22 94301 Štúrovo                    86.88  28.10.2016 MTZ  pe ZU       

 

November

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
143     31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    46.58 02.11.2016 strava           
144 33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 02.11.2016 činnosť technika BOZP a OPP           
145 35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00 03.11.2016 dodávka zemn.plynu           
146 31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    11.22 03.11.2016 príspevok na stravu – SF           
147     35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    15.59 04.11.2016 telekom.služby           
148 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    98.64 07.11.2016 strava           
149 31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    23.76 07.11.2016 príspevok na stravu – SF           
150 46118985 Dráčik DIVI s.r.o.            Gajova 13 81109 Bratislava                    97.80 07.11.2016 MTZ pre ZU legostavbár           
151 41785151 Kníhkupectvo – Čutková            Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok                    39.74 10.11.2016 ceny pre Astrostop           
152 35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    111.25 11.11.2016 telekom.služby           
153 44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    61.49 11.11.2016 mes.popl.           
154 44887001 SPORT 4YOU  s.r.o.            Turecká 36 94002 Nové Zámky                    80.80 14.11.2016 MTZ pre ZU florbal           
155 43985955 DEMI šport s.r.o.            Juraja Slottu 47 91701 Trnava                    159.80 14.11.2016 MTZ pre športové ZU           
156 43823602 ŠportMix,s.r.o.            Panská 5242 03401 Ružomberok                    304.20 14.11.2016 MTZ pre ZU florbal           
157 44854056 LegalSoft s.r.o.            Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice                    79.30 15.11.2016 MTZ pre ZU            
158 35840773 Muziker, a.s.            Einsteinova 18 85102 Bratislava                    18.90 15.11.2016 MTZ pre ZU spevácky           
159 46347372 PROagility s.r.o.            Kpt.Weinholda 18/30 97243 Zemianske Kostoľany                    85.60 18.11.2016 MTZ pre športové ZU           
160 41785151 Kníhkupectvo – Čutková            Veterná 2051 / 29 03401 Ružomberok                    50.00 18.11.2016 knihy  pre čitateľský ZU           
161 46832122 Goffice s.r.o.            K.Salvu  3 03401 Ružomberok                    49.88 18.11.2016 MTZ  pre ZU           
162 36371572 TIVEL s.r.o.            Mostova ul. 19  034 Ružomberok                    80.80 23.11.2016 ceny pre výtvarnú  súťaž           
163 43823602 ŠportMix,s.r.o.            Panská 5242 03401 Ružomberok                    900.00 24.11.2016 MTZ pre športové ZU           
2045 31940919 ŠK ST, Rbk            Žilinská cesta 23 03401 Ružomberok                    136.00 24.11.2016 prenájom priestorov – OK stolný tenis           
164 36372871 CARTA Slovakia s.r.o.            Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok                    14.27 24.11.2016 kancelárske a hygienické potreby           
165 36372871 CARTA Slovakia s.r.o.            Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok                    115.23 24.11.2016            
MTZ   pre ZU           
166 47415533 WILLEX plus s.r.o.            ul.Roľníckej školy 10 94501 Komárno                    57.02 25.11.2016 MTZ  pre ZU Mladý vedec           
167 46347372 PROagility s.r.o.            Kpt.Weinholda 18/30 97243 Zemianske Kostoľany                    108.40 25.11.2016 MTZ pre športové ZU           
2046 36371572 TIVEL s.r.o.            Mostova ul. 19  034 Ružomberok                    108.40 30.11.2016 ceny na OK Technickej olympiády           
168 36010456 Kultúrny dom  A. Hlinku, a.s.            A. Bernoláka  1 03401 Ružomberok                    20.00 30.11.2016 prenájom priestorov            

December

číslo faktúry

IČO dodávateľ adresa dodávateľa cena s DPH mena dátum prijatia Popis fakturov.plnenia
169     36408476 Autocentrum ABC s.r.o.            Bottova  3 03401 Ružomberok                    48.00 01.12.2016            
diagnostika a oprava os.aitomobilu           
2047     40004180 Ing. Ján Droppa            Partizánska Ľupča 607 03215 Partizánska Ľupča                    48.00 01.12.2016 služby ku KK v aerobiku SŠ           
170     36362786 TRINET Corp., s.r.o.            Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto                    132.20 01.12.2016            
MTZ  pre  športové  ZU           
1044     31938434 RVC  – Združenie obcí            Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin                    39.00 01.12.2016 školenie           
2048     00891894 Stredná odborná škola polytechnická            Sládkovičova 104 03401 Ružomberok                    172.38 01.12.2016 obedy pre účastníkov Techn.olymp.           
2049     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    75.60 02.12.2016 tonery – súťaže ZA           
171     35815256 SPP a.s.            Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26                    270.00 02.12.2016 dodávka zemn.plynu           
172     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 05.12.2016 činnosť technika  BOZP a OPP           
   
173    
36438456 GIGABIT s.r.o.            A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                    220.70 06.12.2016 tonery           
174     31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    41.10 06.12.2016 strava           
175     31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    9.90 06.12.2016 príspevok na stravu – SF           
176     31636632 Koberce Max, s.r.o.            Plavisko 7 03401 Ružomberok                    343.30 06.12.2016 koberce           
177     36752797 Nosko Health Prevention s.r.o.            Hurbanova č. 5 03401 Ružomberok                    153.00 07.12.2016 relaxačné  poukážky           
   
178    
35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    15.72 07.12.2016 telekom.služby           
179     36011037 KINEKUS s.r.o.            prev. Bystrická cesta 2159 03401 Ružomberok                    91.01 07.12.2016 rebríky           
180     36438456 GIGABIT s.r.o.            A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                    95.10 07.12.2016 pomôcky pre činnosť ZU           
181     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    61.49 08.12.2016 mes. popl.           
182     43823602 ŠportMix,s.r.o.            Panská 5242 03401 Ružomberok                    103.98 08.12.2016 ceny  na vianočnú florbalku           
183       Snow&bike s.r.o.            Za dráhou 4994 03401 Ružomberok                    450.00 08.12.2016 skipasy pre vedúcich  ZU           
   
184    
46832122 Goffice s.r.o.            K.Salvu  3 03401 Ružomberok                    60.00 09.12.2016 ceny na tanečný battle           
185     46832122 Goffice s.r.o.            K.Salvu  3 03401 Ružomberok                    84.36 09.12.2016 ceny na Stretnutie s koledami           
186     31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    98.64 09.12.2016 strava           
187     31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    23.76 09.12.2016 príspevok  na stravu – SF           
188     36842958 IVANING s.r.o.            Plavisko 1 03401 Ružomberok                    105.30 09.12.2016 preájom priestorov           
189     36680729 NANCY s.r.o.            03401 Ružomberok 135.00 12.12.2016 servisné služby k softvéru           
190     36369420 YVEX  s.r.o.            Plynárenská 7/A 82109 Bratislava                    216.00 12.12.2016 darčekové poukážky           
191     35763469 Slovak Telekom, a.s.            Bajkalská 28 81762 Bratislava                    110.94 13.12.2016 telekom.služby           
192     47595906 THAMY s.r.o.            Topoľová 15 96231 Sliač                    48.90 13.12.2016 MTZ  pre  voľný čas           
1047     00653501 UNIQA poisťovňa  a.s.            Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27                    872.00 13.12.2016 poistenie            
193     36244490 DEMA Senica, a.s.            Dlhá 248 90501 Senica                    534.12 13.12.2016 MTz  pre športové ZU           
194       Snow&bike s.r.o.            Za dráhou 4994 03401 Ružomberok                    450.00 16.12.2016 skipasy pre vedúcich  ZU           
195     31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    64.39 16.12.2016 strava           
196     31934609 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta – SF            Bernolákova 11 03401 Ružomberok                    15.51 16.12.2016 príspevok  na stravu – SF           
197     36362786 TRINET Corp., s.r.o.            Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto                    73.10 16.12.2016 MTZ pre  ZU           
198     31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    24.66 19.12.2016 strava           
   
199    
31934617 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova – SF            Sládkovičova ul 03401 Ružomberok                    5.94 19.12.2016 príspevok na stravu – SF           
1048     00653501 UNIQA poisťovňa  a.s.            Lazaretská 15, 82007,Bratislava 27                    209.25 19.12.2016 poistenie detí v ZU           
200     36734179 PRAMEŇ-SK s.r.o.            Plavisko 1 03401 Ružomberok                    88.00 19.12.2016 prenájom priestorov Kinderlandie           
201     36438456 GIGABIT s.r.o.            A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                    73.60 21.12.2016 servis. Služby – PC           
202     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    94.04 22.12.2016 kopírovacie služby           
1049     00653501 UNIQA poisťovňa  a.s.            Lazaretská 15, 82007  Bratislava 27                    683.40 22.12.2016 poistenie detí  v ZU           
203     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    45.00 22.12.2016 činnosť PZS za IV.Q 2016           
   
204    
33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    45.00 22.12.2016 činnosť PZS za IV.Q 2016           
205     36010456 Kultúrny dom  A. Hlinku, a.s.            A. Bernoláka  1 03401 Ružomberok                    100.00 22.12.2016 prenájom priestorov kina           
206     33014973 Ondrej Glemba – GLOBAL            D.Makovického 1624/8 03401 Ružomberok                    48.00 22.12.2016            
činosť technika BOZP a OPP           
   
207    
31355374 VEMA s.r.o.            Prievozská 14/A 82109 Bratislava                    187.20 27.12.2016 licencia pre kalendárny rok 2017           
208     31355374 VEMA s.r.o.            Prievozská 14/A 82109 Bratislava                    42.00 27.12.2016            
konzultácie k PAM           
   
209    
36421499 EXALOGIC s.r.o.            Bešeňová 13 03483 Bešeňová                    80.00 27.12.2016            
licencia pre kalendárny rok 2017           
210     35790164 Kaufland Slovenská republika v.o.s.            Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava 150.00 27.12.2016 nákupné poukážky           
211     36438456 GIGABIT s.r.o.            A.Bernoláka 2 03401 Ružomberok                    103.80 29.12.2016 bezdrôtové myši k PC           
212     44392010 TOPICO s.r.o.            Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica                    193.20 29.12.2016 tonery do tlačiarní