Vo štvrtok 31. januára, deň pred polročnými prázdninami, bolo v Špeciálnej škole v Malých Tatrách  veselo aj naším pričinením. Tradičný fašiangový karneval sme opäť raz okorenili zaujímavými súťažami. Tou najočakávanejšou bola promenáda v maskách. Jednotlivé dielka hodnotila odborná porota  a majitelia tých najnápaditejších dostali za odmenu ceny a sladkosti. Spolupráca CVČ Elán a spomínanej školy trvá už pekných pár rokov. V tých ostatných tiež v rámci pravidelnej záujmovej činnosti.