Pohoďáčik 2014

Pohoďáčik 2014

Letný denný tábor 2.turnus

Letný denný tábor 2.turnus

Letný denný tábor 1.turnus

Letný denný tábor 1.turnus

Florbalová liga – ZŠ+SŠ

Florbalová liga – ZŠ+SŠ

Šarkaniáda

Šarkaniáda

Súťaž o najkrajšieho Šarkana

Súťaž o najkrajšieho Šarkana

Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ Zárevúca

Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ Zárevúca

Droga je zlým radcom a ešte väčším neprajníkom!

Droga je zlým radcom a ešte väčším neprajníkom!

Futsal – obv. kolo, študenti SŠ

Futsal – obv. kolo, študenti SŠ

Futsal – kval. do KK, študenti SŠ

Futsal – kval. do KK, študenti SŠ

English primary marathon

English primary marathon

Stolný tenis – obv. kolo, žiačky ZŠ

Stolný tenis – obv. kolo, žiačky ZŠ

Stolný tenis – obv. kolo, žiaci ZŠ

Stolný tenis – obv. kolo, žiaci ZŠ

Historický bál KU – vystúpenie ZÚ Disco

Historický bál KU – vystúpenie ZÚ Disco

Aerobik – kraj. kolo, SŠ

Aerobik – kraj. kolo, SŠ

Astrostop

Astrostop

Florbal – kval. do KK, SŠ

Florbal – kval. do KK, SŠ

Technická olympiáda

Technická olympiáda

Stretnutie s koledami

Stretnutie s koledami

Ružomberská vianočná latka – ZŠ

Ružomberská vianočná latka – ZŠ

Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ Bystrická

Malá prírodovedná olympiáda – ZŠ Bystrická

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Vianočná florbalka

Vianočná florbalka

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9

Matematická olympiáda – kat. Z5, Z9

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Najkrajšia karnevalová maska

Najkrajšia karnevalová maska

Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej ZŠ

Fašiangový karneval pre žiakov Spojenej ZŠ

Biologická olympiáda – kat. C

Biologická olympiáda – kat. C

Geografická olympiáda – kat. E, F, G, H, I

Geografická olympiáda – kat. E, F, G, H, I

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda

Vesmír očami detí

Vesmír očami detí

Fyzikálna olympiáda – kat. E, F

Fyzikálna olympiáda – kat. E, F

Pytagoriáda

Pytagoriáda

Carrol’s Wonderland

Carrol’s Wonderland

Čo vieš o hviezdach?

Čo vieš o hviezdach?

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Geografická olympiáda – kat. A, B, CD, Z

Geografická olympiáda – kat. A, B, CD, Z

Chemická olympiáda – kat. D

Chemická olympiáda – kat. D

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Deň športu – vystúpenia tanečných ZÚ Disco, Základy moderného tanca, Hip-hop SŠ

Deň športu – vystúpenia tanečných ZÚ Disco, Základy moderného tanca, Hip-hop SŠ

Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8

Matematická olympiáda – kat. Z6, Z7, Z8

Gymnastika – obv. kolo, ZŠ

Gymnastika – obv. kolo, ZŠ

Biologická olympiáda – kat. E

Biologická olympiáda – kat. E

Veľkonočný šípkarsky turnaj

Veľkonočný šípkarsky turnaj

Dni otvorených dverí u hasičov

Dni otvorených dverí u hasičov

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Na bicykli bezpečne

Na bicykli bezpečne

Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen

Fyzikálna olympiáda – kat. B, C, D

Fyzikálna olympiáda – kat. B, C, D

Biologická olympiáda – kat. D

Biologická olympiáda – kat. D

Fyzikálna olympiáda – kat. G

Fyzikálna olympiáda – kat. G

Atletika – obv. kolo, ZŠ

Atletika – obv. kolo, ZŠ

Streetball Challenge 2014 – vystúpenia ZÚ Hip-hop 5.-7.r., Hip-hop 8.-9.r. a Hip-hop SŠ

Streetball Challenge 2014 – vystúpenia ZÚ Hip-hop 5.-7.r., Hip-hop 8.-9.r. a Hip-hop SŠ

Elán show

Elán show

28. Ružomberský jarmok – vystúpenia ZÚ Disco, Hip-hop 8.-9.r., Hip-hop SŠ.

28. Ružomberský jarmok – vystúpenia ZÚ Disco, Hip-hop 8.-9.r., Hip-hop SŠ.

Florbalová liga – ZŠ+SŠ

Florbalová liga – ZŠ+SŠ

Bambiriáda 2014 – Festival práce s deťmi a mládežou

Bambiriáda 2014 – Festival práce s deťmi a mládežou

Bambiriáda 2014 – vystúpenia ZÚ Základy moderného tanca, Disco, Hip-hop 5.-7.r.

Bambiriáda 2014 – vystúpenia ZÚ Základy moderného tanca, Disco, Hip-hop 5.-7.r.

Ukáž čo vieš

Ukáž čo vieš

Bambiriáda 2014 – Martin – vystúpenia ZÚ Disco a Základy moderného tanca

Bambiriáda 2014 – Martin – vystúpenia ZÚ Disco a Základy moderného tanca

Beh olympijského dňa

Beh olympijského dňa