Ďalšou postupovom súťažou z „dielne“ našej oblasti športu a telovýchovy bolo okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiačok a žiakov základných škôl. V telocvični ZŠ Zarevúca si v akrobacii, preskoku, behu, šplhu, cvičení na hrazde a na lavičke zmeralo svoje schopnosti v tomto športovom odvetví 134 detí z deviatich základných škôl. Na krajskom kole, ktorého organizátorom 30. apríla bude práve naše CVČ, sa predstavia najlepšie družstvá v každej kategórii – tri zo ZŠ Zarevúca, dve zo ZŠ Bystrická cesta a jedno zo ZŠ sv. Vincenta..