Centrum voľného času Elán v Ružomberku hľadá
nové vedúce záujmových útvarov (krúžkov)
Angličtina hrou pre predškolákov
na materských školách mesta.

Podmienkou je minimálne bakalárska štátnica z AJ a vzťah k deťom, prax výhodou!
Odmena: 8,- €/hod. (v prípade študentov 7,-€/hod.)
Všetky krúžky sú materiálne vybavené, zabezpečené pomôckami na výučbu.
Kontakt v prípade záujmu a bližšie info: 0914 335 969, cvcrbkkultura@gmail.com

(na stiahnutie)