CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ELÁN V RUŽOMBERKU HĽADÁ

NOVÉ VEDÚCE ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV ANGLIČTINA HROU PRE PREDŠKOLÁKOV

Vyučovanie sa koná na materských školách mesta.
Podmienkou je minimálne bakalárska štátnica z AJ a vzťah k deťom, prax výhodou!
Odmena: 8,- €/hod. (v prípade študentov 7,-€/hod.)
Všetky krúžky sú materiálne vybavené, zabezpečené pomôckami na výučbu.

Kontakt v prípade záujmu a bližšie info:
0914 335 969, cvcrbkkultura@gmail.com

Hľadáme lektorky Aj pre MŠ