Tanečná miestnosť nášho CVČ na Plavisku bola počas uplynulého týždňa miestom konania dvoch jazykových olympiád. V stredu o najlepšieho angličtinára okresu súťažili žiaci základných škôl, nasledujúci deň o rovnaký honor v nemeckom jazyku zápolili okrem „zéeškárov“ aj študenti základných škôl.

V kategórii 1A v Olympiáde v anglickom jazyku zvíťazil Filip Mušuta, v kategórii 1B patrí prvenstvo Dorote Pitákovej. Obaja žiaci postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 14. februára.

Medzi mladými nemčinármi triumfovali Michaľ Kľuska v kategórii 1A, Jakub Michajdík v kategórii 2A a Richard Juhás v kategórii 2B. Krajské kolo je naplánované na 15. február.

Odbornú porotu Olympiády v anglickom jazyku tvorili Lenka Húsková,  Lucia Vieriková, Martina Sabuchová,  Slávka Hosová, Lucia Hrnčiarová a Peter Potkan. Olympiádu v nemeckom jazyku mali pod palcom Ľudmila Drusková, Alžbeta Valihorová, Renáta Meľová  a Lenka Krasuľová. Všetkým úprimne Ďakujeme.