Vo štvrtok 5. mája sa v Kine Kultúra ozývali z detských hrdielok chytľavé melódie. Išlo o okresné kolo 30. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022, ktoré organizačne zabezpečilo Centrum voľného času Elán, oblasť spoločenských vied a kultúry. Na pódiu sa predstavilo 28 žiakov, víťazi školských kôl v troch kategóriách.

Súťažiaci sa prezentovali s dvomi ľubovoľnými piesňami, ktoré obsahovali najmenej dve slohy. Podmienkou bolo, aby jedna pieseň pochádzala zo „Spevníčka Slávik Slovenska 2022“, druhú si aktéri volili podľa vlastného výberu, pričom skladba musela mať rovnako ľudový pôvod. V 1. kategórii (1.-3. roč.) na prvom mieste skončila Viktória Tabačáková, v 2. kategórii (4.-6. roč.) bol najlepší Matej Saro a v 3. kategórii (7.-9. roč.) odbornú porotu najviac zaujali prezentácie Melisi Gejdošovej.

Traja najlepší v každej kategórii boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazi budú reprezentovať okres Ružomberok na krajskom kole, ktoré najneskôr 2. júna v Žiline.