Literárna súťaž Každým slovom krok k umeniu, ktorú organizačne zastrešuje naša oblasť spoločenských vied a kultúry, preukazuje svoju životaschopnosť. V aktuálnom školskom roku, keď súťaž napísala svoje desiate „narodeniny“, sa do nej zapojilo sedem základných škôl okresu s celkovým počtom prác 177.

V rámci okresného kola bolo odbornou porotou hodnotených 35 prác v troch kategóriách. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v tento utorok v priestoroch CVČ na Plavisku.

„Popri svojej práci v centre sa venujem aj novinárskej činnosti. Preto veľmi dobre viem, aké je neraz ťažké napísať dobrý článok. O to väčšia je spokojnosť autora, keď sa mu vydarí a sám má z toho dobrý pocit. V takejto pozícii sa teraz určite ocitáte aj vy. Želám vám, aby vás písanie bavilo aj naďalej,“ povedal vo svojom príhovore riaditeľ CVČ Elán Pavol Svrček.