Literárna súťaž Každým slovom krok k umeniu, ktorú organizačne zastrešuje oblasť spoločenských vied a kultúry, preukazuje svoju životaschopnosť. V aktuálnom ročníku, keď súťaž napísala svoju 8. kapitolu, sa do nej zapojilo jedenásť základných škôl okresu s rekordným počtom prác 348.

V rámci okresného kola bolo odbornou porotou hodnotených 75 prác v troch kategóriách. „Popri svojej práci v centre sa venujem aj novinárskej činnosti. Preto veľmi dobre viem, ako je neraz ťažké napísať dobrý článok. O to väčšia je spokojnosť autora, keď sa mu vydarí a sám má z toho dobrý pocit. Želám vám, aby vás písanie bavilo aj naďalej,“ odkázal všetkým súťažiacim riaditeľ CVČ Elán Pavol Svrček, v tomto prípade aj člen hodnotiacej komisie.

Víťazi – I. kat. (3.-4. roč.) – poézia: Milan France, próza: Timea Poliaková; II. kat. (5.-6. roč.) – poézia: Dominika Pažítková, próza: Timotej Lesák; III. kat. (7.-9. roč.) – poézia: Maria Hajzuk, próza: Barbora Drapáčová.