Súťaž Kreatívne dokreslené sa medzi deťmi materských škôl a žiakmi základných škôl teší čoraz väčšej obľube. Úloha nespočíva ako tradične vo vytvorení obrázku na danú tému. Už samotný názov súťaže, ktorej organizátorom je oblasť spoločenských vied a kultúry, napovedá, čo je jej pointou.

Na stanovený formát výkresu organizátor „položí“ vopred určený obrázok, tentoraz voľba padla na koral. Súťažiaci mali okolie tohto jednoduchého obrazca dokresliť podľa vlastnej fantázie ľubovoľnou technikou.

Do ôsmeho ročníka sa zapojilo 8 MŠ a 15 ZŠ okresu s celkovým počtom prác 261. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v uplynulý pondelok v objekte CVČ na Plavisku, ktoré bolo spojené s vernisážou. Autori vybratých prác boli ocenení diplomami a vecnými cenami.