V utorok sa v Björnsonovom dome uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže s názvom V otroctve drog, ktoré organizačne zabezpečila naša oblasť spoločenských vied a kultúry. Do súťaže sa zapojili jedna MŠ, desať ZŠ a jedna SŠ s celkovým počtom prác 109. „V rámci našich početných výtvarných súťaží v ostatných rokoch pravidelne zaraďujeme aj protidrogovú tematiku. Je to cielené, pretože drogy predstavujú pre tých, čo po nich siahajú, veľké nebezpečenstvo a tento hazard sa neraz končí i smrťou. Je dobré, že si túto skutočnosť uvedomujete, čoho dôkazom sú aj dielka, ktoré ste vyprodukovali. A môžem vás pochváliť, všetky majú vysokú hodnotu,“ povedal vo svojom príhovore riaditeľ CVČ Pavol Svrček. Výstava ohodnotených prác potrvá do konca januára 2020.