KRÚŽOK “TALIANSKY S ÚSMEVOM”
– je určený pre všetkých žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, ktorí majú záujem o osvojenie si základov talianskeho jazyka, gramatiky a kultúry krajiny.

Prihlášky:
– je potrebné odovzdať do CVČ Elán, Ružomberok najneskôr
do 14.9.2021.

Bližšie informácie:
cvcrbkkultura@gmail.com / t.č. 0914 335 969

Krúžok taliansky s úsmevom